• Forside >
  • Nyheder >
  • OPI-støtte giver projekter liv og gør løsninger salgbare
Startskud på Syddansk OPI-pulje

OPI-støtte giver projekter liv og gør løsninger salgbare

Applikator fik i marts 2016 tilsagn om støtte fra Syddansk OPI-pulje til et projekt, der skal træne kognitive funktioner hos ældre borgere og borgere med handicap, og gøre dem mere selvhjulpne i hverdagen. De klare rammer og fælles mål i projektet har givet Applikator og deres partnere et godt fundament for samarbejde og videre salg.

Applikator har i marts 2016 fået tilsagn fra Syddansk OPI-pulje under Region Syddanmark om støtte til et offentlig-privat innovationsprojekt (OPI) sammen med Nordfyns Kommune, Aabenraa Kommune, OK-Fonden Odense, Syddansk Universitet og VIA University College. Støttemidlerne kommer fra Syddansk Vækstforum og EU’s Regionalfond.

Applikator skal sammen med partnerne udvikle og teste en strukturplatform for ældre borgere og borgere med handicap, der skal være med til at gøre dem mere selvhjulpne i hverdagen og træne deres kognitive funktioner. Efterspørgslen og behovet for et sådant produkt var blevet stort hos Applikators kundegruppe, og virksomheden besluttede derfor at søge støttemidler til at udvikle løsningen.

Valget faldt på Syddansk OPI-pulje, da Applikator tidligere havde gode erfaringer med netop denne pulje. Forud for ansøgningen havde Applikator udviklet en prototype, fordi det er deres erfaring, at det er nemmere at få tilsagn, hvis prototypen er udviklet.

- Vi synes, at ansøgningsprocessen til OPI-støtte er meget behagelig. Forskellige fonde har forskellige processer, og hos nogle fonde skal man sende en meget lang rapport ind. Syddansk OPI-pulje er en rigtig god fond at søge. De giver støtte til at skrive en bedre ansøgning, og processen er mere dialogbaseret. Ansøgningsprocessen er især god for små- og mellemstore virksomheder, fordi den ikke er så omkostningsfuld, siger Rasmus Juhl Kallesøe, der er konceptudvikler i Applikator.

Applikator brugte deres netværk til at finde de offentlige partnere til OPI-projektet. Fokus for Applikator og partnerne har været den fælles interesse for at skabe en løsning, der gavner både virksomhed, kommuner og kunder.

- Baggrunden for deltagelse er en fælles interesse og motivation for at skabe velfærdsteknologiske løsninger for vores specifikke målgruppe. De forskellige interessenter leverer hver sit speciale ind i en fælles opgaveløsning. I Handicapcenter Nordfyn ønsker vi projektet omsat til konkrete løsninger, som understøtter vores daglige opgaveløsning. Det er mit indtryk, at OPI er vej frem, idet samarbejdet gavner på flere niveauer, siger Peter Anders Larsen, der er centerleder ved Handicapcenter Nordfyn, som er med til at teste produktet undervejs.

Den næste ansøgningsfrist til Syddansk OPI-pulje er den 11. august 2016. 

Læs mere om Syddansk OPI-pulje og ansøgningsprocessen

Flere offentlige partnere gør løsningen salgbar

Løsningen er en app, der hedder MindFitness. Applikator har tidligere erfaring med design og udvikling af apps til interaktive skærme, smartphones, tablets samt hjemmesider. Projektet skal påvise effekterne af app’en på borgerens livskvalitet og fitness. Syddansk Universitet vil være med til at tilpasse Applikators forretningsplan i løbet af projektperioden, mens Nordfyns Kommune og Aabenraa Kommune bidrager med faglig viden og slutbrugere, som kan afprøve løsningen.

- Ved at inddrage flere kommuner skaber vi tværfagligt fællesskab, hvor kommunerne kan lære af hinanden, og det bidrager positivt til udviklingen af produktet. Forskellige kommuner har forskellige implementeringsprocesser, og det betyder, at produktet bliver testet endnu grundigere, når både Aabenraa Kommune og Nordfyns Kommune tester det, siger Rasmus Juhl Kallesøe.

VIA University College kommer til at måle resultaterne hos testgruppen. Derudover kommer Applikator til at hyre en ekstern konsulent, som vil se på effekten for den institution, som benytter sig af løsningen, og hvad det betyder for deres medarbejderes arbejdsgang og ressourcebrug.

- Det vi håber på at få ud af projektet er et stærkt og anvendeligt produkt, der kan benyttes af den gruppe mennesker, vi udvikler det til. Når vi ud af til kan sige, at produktet er skabt i samarbejde med OK-Fonden, Nordfyns Kommune og Aabenraa Kommune, så er der større chance for, at kunderne mener, at produktet er generisk nok til at blive løftet over i anden kommune, siger Rasmus Juhl Kallesøe.

Handicapcenter Nordfyn, der er med til at teste løsningen, har en bred målgruppe af voksne psykisk udviklingshæmmede samt senhjerneskadede. De er med til at levere fagligt materiale og mangeårige erfaringer til at kvalificere de tekniske løsninger.

Innovation og nytænkning gavner samarbejde og salg

Prototypen MindFitness er klar til de første brugertest i slutningen af maj 2016 og skal testes en gang til efter det, hvorefter Applikator udarbejder en slutrapport i starten af 2017. Når projektperioden er omme, skal MindFitness implementeres hos projektpartnerne. Efter et par måneder hos dem, bliver løsningen distribueret og solgt videre til andre. Det er også et mål for Applikator, at projektet skal øge virksomhedens kundegruppe og omsætninger, der gør det muligt for dem at ansætte flere medarbejdere.

- Støtten fra OPI-puljen har enorm stor betydning. Den gør, at vores prototype bliver til et reelt produkt, som vi kan kommercialisere og sælge i både Danmark og udlandet. Når man er en mellemstor virksomhed, så er det en stor investering selv at løfte. Så det betyder rigtig rigtig meget. Det er ikke kun økonomisk støtte, vi får også vejledning af Syddansk Vækstforum og kan trække på deres netværk i løbet af processen, siger Rasmus Juhl Kallesøe.

Udover hjælp og vejledning fra Syddansk Vækstforum har Applikator bl.a. brugt samarbejdskontrakter og fælles mål, som drivkraft for et godt samarbejde mellem partnerne. 

- Det har været nemt at samarbejde med vores partnere: De har fokus på innovation og nytænkning og rigtig meget faglig viden, de bidrager med. De har også en velvillighed til at arbejde tværfagligt og lære af hinanden fx i forhold til de interne strukturerer i andre kommuner. Vi er alle enormt glade for projektet og friske på at samarbejde, derfor slutter samarbejdet heller ikke, når projektet slutter, siger Rasmus Juhl Kallesøe og fortsætter:

- Vi vil i den grad opfordre andre til at søge OPI-puljen. Vores råd til andre virksomheder er at finde nogle partnere, som også kan have gavn af det projekt, man gerne vil lave. Jo mere Syddansk Vækstforum kan se, at projektet gavner slutbrugerne og de offentlige partnere, jo bedre står man i ansøgningsprocessen. Derudover skal virksomhederne også være opmærksomme på, at indtjeningen først kommer senere. Det er en investering og ikke er kapitalindskud.

For yderligere information

Vil du vide mere om Applikators OPI-projekt, kan du kontakte Rasmus Juhl Kallesøe, konceptudvikler i Applikator, rjk@applikator.dk,T. +45 2285 1860.

Du finder mere information om offentlig-privat innovation på www.opiguide.dk 

Har du yderligere spørgsmål eller brug for hjælp til en ansøgning til Syddansk OPI-pulje er du velkommen til at kontakte Welfare Tech, Kristian Hjort Larsen, seniorkonsulent i Welfare Tech, khlar@welfaretech.dk, T. +45 3136 8541.

Applikator, Nordfyns Kommune, Aabenraa Kommune, Syddansk Universitet og VIA University College er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png