2016-11-15-Norsk-hospital-starter-pilot-med-Monsenso.jpg

Norsk hospital starter pilot med Monsenso

Implementeringen af Monsenso’s mHealth-løsning skal reducere antallet af genindlæggelser af bipolare patienter på Lovisenberg sygehus i Oslo.

Det norske hospital, Lovisenberg Diakonale Sykehus, indleder en pilotundersøgelse med Monsenso mHealth-løsningen. Lovisenberg leverer specialiserede sundhedsydelser inden for mental sundhed og intern medicin for 180.000 indbyggere i fire distrikter i Oslo (indre by), og har indgået en aftale om at være kunde hos Computas, som er Monsensos partner i Norge. 

Pilotundersøgelsen, som inkluderer 50 patienter, der lider af bipolar lidelse, sigter efter at reducere antallet af genindlæggelser ved at anvende Monsenso mHealth-løsningen til intervention i et tidligt stadie. 

- Lovisenberg engagerer sig i at finde innovative løsninger, der gør det muligt for dem, mere omkostningseffektivt, at give deres patienter en bedre behandling. Med implementeringen af Monsenso mHealth-løsningen, vil patientens historik og samlede data lettere være tilgængelig, siger Thomas Lethenborg, CEO hos Monsenso. 

Lovisenberg vil foretage en seksmåneders pilotundersøgelse for at klarlægge, om løsningen i vid udstrækning skal implementeres i forhold til behandlingen af andre psykiske lidelser. 

- Vi er begejstrede for i samarbejde med Monsenso at have skrevet kontrakt med vores første kunde. Denne teknologi giver nye muligheder for integration af mobile health i de eksisterende mentale sundhedsydelser i Norge; og jeg er sikker på, at lige så snart klinikere begynder at opleve de kliniske og finansielle fordele ved at have implementeret løsningen, så får vi hurtigt skrevet kontrakt med flere kunder!, siger Kim Petersen, Executive Director hos Computas AS.

Afprøvningen tillader Lovisenberg at undersøge, hvordan en løsning til fjernmonitorering af patienter kan bruges til at forbedre behandlingen og patientens eget engagement i behandlingen. 

- Monsenso mHealth-løsningen vil hjælpe os med at tilgå og analysere data på en mere effektiv måde. Desuden kan patienter, uanset hvor de befinder sig, udfylde selvevalueringer og kliniske spørgeskemaer uden at føle sig forlegne, da de fleste altid har deres smartphone på sig, siger Andreas Joner, klinikchef hos Lovisenberg. 

Monsenso’s mHealth-løsning til behandling af psykiske lidelser er baseret på en triple-loop- behandlingsmodel, som forbinder patienter, pårørende og klinikere. 

Patienter bruger en smartphone til at udfylde rutine-selvevalueringer, som afslører deres nuværende sindstilstand og indsamler sensordata. Smartphone-app’en fungerer også som et værktøj til selvhjælp, som sætter patienter i stand til at håndtere deres symptomer og den adfærd der udløser de symptomer. Pårørende får også udleveret en smartphone, som gør det muligt for dem at vurdere velværet som en helhed hos den de har nær, og tage noter, som bliver delt med patienten og klinikeren. 

Klinikere bruger en webportal, som giver dem historik om hver patient, herunder rutine-selvevalueringer og kliniske spørgeskemaer. Portalen giver dem også et overblik over patientens sygdomsudvikling, symptomer, medicincompliance, og journal. 

Med flere end 2000 medarbejdere, leverer Lovisenberg Diakonale Sykehus effektiv behandling og ambulante forløb henover dets mange beliggenheder. Hospitalet yder specialistbehandling inden for mental sundhed. 

For yderligere information, kontakt: 

Jennifer Highland
Marketing- og kommunikationsmanager
Monsenso
+45 8171 7713
highland@monsenso.com

Om Monsenso

Monsenso er en innovationledende virksomhed inden for mobile health (mHealth), som søger at optimere behandlingsmodellen for psykiske lidelser. Vores mission er at hjælpe behandlere, forskere og patienter med at overkomme den byrde en psykisk lidelse forårsager. Vores løsning giver et detaljeret overblik over patientens mentale tilstand via indsamling af data om adfærd og selvmonitorering. Med en løsning baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at skabe omfattende løsninger, der passer problemfrit ind i brugernes liv og øger kvaliteten og virkekraften af deres behandling.

Få mere at vide på www.monsenso.com 

Link til kilde

Monsenso er medlem af Welfare Tech. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png