2016-11-25-Samarbejde-med-uddannelser-giver-dig-et-forspring.jpg

Uddannelsesinstitutioner giver dig et forspring

Virksomheden ANYgroup har haft et tæt samarbejde med University College Sjælland, som satte 40 studerende til at teste virksomhedens prototype til en sengesensor. Resultatet er et produkt, der er gennemtestet på alle leder og kanter og nu er på vej ind på en række sjællandske hospitaler.

En sengesensor fra Korsør-virksomheden ANYgroup ApS holder snart øje med hospitalspatienter over hele Sjælland. Med sensoren bliver personalet straks alarmeret, hvis en patient får kramper eller falder ud af sengen og kan derfor reagere meget hurtigere end tidligere. 

Sengesensoren blev i udviklingsfasen testet og forbedret i et tæt samarbejde med 40 bioanalytikerstuderende fra uddannelsesinstitutionen University College Sjælland.

- På et sygehus har du ikke tid til at teste og løbende forbedre et produkt, indtil det er i skabet. Vi var derfor nødt til at sikre, at sensoren matchede hospitalernes behov, før den kom på markedet, siger Henrik Klode, direktør i ANYgroup. 

På Region Sjællands opfordring kontaktede Henrik Klode derfor University College Sjælland. I fællesskab afdækkede de, hvad uddannelsesinstitutionen kunne hjælpe med. Herefter blev en prototype af sengesensoren installeret i et autentisk miljø på uddannelsesinstitutionen, og efter en fælles workshop gik de 40 studerende i gang med at teste sensoren på alle mulige – og umulige – måder.

Nyt beslag og linse

I løbet af den månedlange test fandt de studerende blandt andet frem til, at der skulle udvikles et nyt beslag, som kan tåle rengøring med sprit og klor. Sensorens linse skulle også skiftes, så den nu kun registrerer bevægelserne i den enkelte seng og ikke kan se over til nabosengen. Alle observationerne blev opsamlet i en rapport, som ANYgroup brugte til at færdigudvikle sensoren.

- De studerende var helt fantastiske til at teste. De prøvede at snyde sensoren på alle mulige måder, de trillede ud af sengen og meget mere. Deres iver og kreativitet har været helt fantastisk, siger Henrik Klode.

Sensoren bliver snart indført på fire sjællandske hospitaler, og virksomheden er i gang med at integrere sensoren i it-platformen ASCOM. Det vil åbne op for et potentielt salg til alle psykiatriske og neurologiske hospitalsafdelinger i København.

Samarbejdet bliver udvidet

De gode erfaringer betyder, at ANYgroup og University College Sjælland arbejder på at udvide deres samarbejde i fremadrettede forsknings- og udviklingsprojekter. De to samarbejdspartnere fortæller mere om det tætte parløb til et netværksarrangement i Demantec-regi den 14. december. 

Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, heriblandt Welfare Tech, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. 

Netværksarrangementet foregår den 14. december kl. 11.00-16.00 ved University College Sjælland, Ingemannsvej 17, B014 Auditorium i Slagelse. Det er åbent for alle og har fokus på, hvordan uddannelsesinstitutioner kan bidrage til at sikre, at fagpersonalet har den nødvendige viden og kompetencer til at kunne implementere innovativ velfærdsteknologi i praksis.

Læs mere om arrangementet her  

ANYgroup og University College Sjælland er medlemmer af Welfare Tech

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png