2016-09-07-Horsens-stillede-skarpt-på-telemedicin-.jpg

Horsens stillede skarpt på telemedicin

Flere end 260 fagprofessionelle, ledere og specialister var samlet til en fængslende konference i Horsens om de første erfaringer med telemedicin på tværs.

Synes patienterne bedre om telekonsultationer end et fysisk besøg på hospitalet eller et hjemmebesøg? Hvem skal tilbydes telemedicin i fremtiden? Og hvad er potentialet i brugen af telemedicin, når det gælder økonomi og kvalitet?

Det var nogle af de mange spørgsmål, som blev diskuteret og belyst på den daglange konference, Alle taler om telemedicin – kommune, hospital og praktiserende læger har gjort det i virkeligheden, den 5. september 2016. Rammen var Fængslet i Horsens, hvor politikere, projektdeltagere og øvrige debattører delte ud af deres viden og erfaringer om telemedicin og ikke mindst om det tværsektorielle telemedicinprojekt 'Horsens på forkant med sundhed'.  

Politikerne: Fokus på faglighed og kvalitet


Konferencen blev skudt i gang med indlæg og debat om selve brugen af telemedicinske løsninger, og hvad det kræver organisatorisk af fagpersonale, kommune og region. 

I Horsens har man haft et stramt set up omkring projektet 'Horsens på forkant med sundhed', der har skulle forbedre livskvaliteten for borgere i kommunen med en kronisk sygdom og samtidig give hver enkelt borger bedre indsigt i deres sygdom. I projektet er der udviklet en fælles telemedicinsk platform, Sundheds-hotspottet, som muliggør fysisk afstand mellem borger og sundhedsvæsen, så borgeren kan sidde i eget hjem og foretage målinger og have dialog med det sundhedsfaglige personale via video.  

- Der har fra politisk side været tillid til, at fagpersonerne kunne skabe god sundhed for borgerne, fortalte borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune.

Det er netop denne tillid og det lange erfaringsgrundlag, som har eksisteret mellem kommune og region, der har været styrken i projektet. Regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, så særligt en stor styrke i, at de involverede parter i projektet har stillet krav i fællesskab. Bl.a. skulle virksomhederne i projektet være innovativt parate til at løse opgaven.   

De to politikere var enige om, at det er vigtigt tale faglighed og kvalitet, når det gælder telemedicin, og ikke udelukkende økonomi. Telemedicin er et af de værktøjer, som skal være med til at indrette fremtidens sundhedsvæsen, så det tilpasses på patientens præmisser.Telemedicin som tilbud

Erfaringer med telemedicin viser, at patienterne i langt højere grad bliver aktive medspillere i deres sygdoms- og behandlingsforløb, når der tilbydes telemedicinske løsninger. Men også, at der er brug for et tæt samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af sektorer, herunder kommune, region og praktiserende læger, i mødet med patienten.- Med telemedicin har patienten muligheden for at blive inddraget mere i sit eget behandlingsforløb og for at blive bedre til at mestre sin egen sygdom, bl.a. fordi patienterne selv laver deres egne målinger i hjemmet og har mulighed for at få et bedre overblik, sagde sygeplejerske Berit Falkesgaard Nørgaard fra Hjertemedicinsk Afsnit på Hospitalsenheden Horsens.


Ofte forbereder patienterne sig godt til telekonsultationerne og udviser større interesse for deres eget sygdoms- og behandlingsforløb, når der inddrages telemedicin.

- Brugen af telemedicin giver os bedre mulighed for at være patientens koordinator, fordi vi kan mødes med de andre samarbejdspartnere. Det er desuden en fordel for os sundsprofessionelle, at vi bruger det samme system på tværs af sektorerne, og at det kan bruges ved forskellige sygdomme. Sundhedshotspottet har gjort det muligt at kommunikere på tværs, sagde praktiserende læge Simon Mariussen. 

Ifølge Berit Falkesgaard er det vigtigste imidlertid, at patienterne føler sig trygge ved at bruge telemedicin, og at det giver mening for den enkelte i hverdagen.- Telemedicin er ikke for alle, men skal være et tilbud til de patienter, som det giver mening for. Vores erfaring er, at det kan være rigtig godt at veksle imellem fysiske fremmøder og telekonsultationer, sagde Berit Falkesgaard Nørgaard.

Du kan læse mere om projektet 'Horsens på forkant med sundhed' her 

Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Next Step Citizen og Falck Hjælpemidler, der alle er medlemmer af Welfare Tech, har deltaget i projektet. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png