2016-09-27-Videokonference-mellem-Rigshospitalet-og-Grønland.jpg

Videokonference mellem Rigshospitalet og Grønland

MedComs videokonferencerum åbner mulighed for direkte videokonsultationer mellem patienter i Grønland og kliniske specialister i Danmark. Det er godt nyt ikke mindst for borgere i de grønlandske yderdistrikter.

Befolkningen i Grønland kan snart får glæde af direkte videokonsultationer med kliniske afdelinger på Rigshospitalet i København, når de er visiteret til undersøgelse og behandling i Danmark. For nylig havde Katharina M. Main, professor og ph.d. ved Department of Growth and Reproduction på Rigshospitalet, sin første videokonsultation med en grønlandsk patient i Nordgrønland fra sin stationære computer på kontoret i København.  

- Dette her er meget bedre end at rådgive om en patient, man aldrig har set eller kommer til at se. Man får bedre greb om, hvilken familie man har med at gøre og deres ønsker og viden, siger Katharina M. Main.

Det er MedCom’s videokonferencerum, der har gør denne form for kommunikation mulig. Og det er især godt nyt til de grønlandske borgere, som bor i de yderste landdistrikter, hvor logistikken og et sparsomt faglært personale er en udfordring. Via videokonferencer får de lettere adgang til visitation, diagnostik, opfølgning og kontrol med kliniske specialister, og samtidig kan de kliniske specialister dække flere patienter over store afstande.

- Teknikken fungerer acceptabelt. Billedkvaliteten kan svinge og ’hakker’ ind imellem, og man skal vænne sig til den svingende ’lag time’ (tiden mellem to relaterede handlinger, red.) pga. satellitforbindelsen, siger Katharina M. Main. 

Hun har endnu ikke afprøvet, om hun kan ’se med’ i en klinisk-fysiske undersøgelse via et videokonferencekamerar. Det vil hun afprøve næste gang. 

- Vi fik heller ikke afprøvet, om vi kan se hinandens dokumenter, men teknikken understøtter dette, så vidt jeg kan se fra menuen, siger Katharina M. Main.

Under videokonsultationen er det vigtigt, at den lokale læge er med, som bindeled mellem patienten i Grønland og klinikerne i København. Lægen kender de lokale muligheder, hvad angår medicin og undersøgelser, og eventuelt patientens særlige behov og udfordringer.

MedCom’s videokonferencerum kan anvendes på tværs af de mange standarder som anvendes. Datatrafikken mellem Grønland og Danmark er dog udfordret af en meget høj megabyteafgift, på mellem 12 og 20 øre, som belaster it-afdelingernes budget.

- Det er bestemt dejligt med disse MedCom – videokonferencerum, og jeg ser frem til at drøfte mulighederne yderligere. MedCom – videokonferencerum i forbindelse med vores landsækkende Skype4Business løsning kan måske være med til at nedbringe datamængden uden at forringe kvaliteten, siger Bruno Juel Pedersen, it-chef i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.

I MedCom ser frem til fortsat at kunne understøtte den digitale patientbehandling til glæde for både patienter og klinikere.

MedCom er medlem af Welfare Tech. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png