2017-03-28-Unge-mennesker-har-en-vigtig-rolle-i-demensplejen.jpg

Unge har en vigtig rolle i demensplejen

Højt motiverede unge, der ønsker at gøre en forskel, koblet med nye teknologiske løsninger vil betyde store forbedringer inden for demensplejen og give demente og deres pårørende bedre livskvalitet.

En bedstemor, der glemmer barnebarnets navn. En morfar, der ikke længere kan genkende sine nærmeste. Demens er en sygdom, der ikke bare rammer den enkelte. Demens rammer hele familien. I takt med at antallet af demenstilfælde stiger, er der også flere og flere unge mennesker, som konfronteres med konsekvenserne af, at demens formørker deres ældre familiemedlemmers sind.

Derfor interesserer de unge sig i stigende grad for arbejdet med borgere, der har en demensdiagnose. Det kan være i plejen, inden for terapi eller i arbejdet med udviklingen af nye velfærdsteknologier. Demenspleje er godt på vej til at blive en egentlig karrierevej for de unge:

- Demens kan ikke sammenlignes med andre sygdom. Du bliver følelsesmæssigt stærkt påvirket, når du fx ser din egen bedstemor, der glemmer helt normale dagligdagsting. Mange unge, der arbejder inden for plejesektoren, er meget engagerede i at forbedre dementes livskvalitet og ønsker sig samtidig et job med mening, siger Prof. Dr. Bosco Lehr fra Flensburg University of Applied Sciences.

Og det er godt nyt, for der er en stor mangel på fagpersonale inden for demensplejen. Det åbner op for nye og højt specialiserede job for de unge, som også kan se frem til at få stor indflydelse både på eget arbejde og i et større perspektiv.

Demenspleje skal tænkes globalt

Prof. Dr. Bosco Lehr og Prof. Dr. Thomas Severin er overordnede projektledere for det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec. Samarbejdet samler virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, heriblandt Welfare Tech. Målet for Demantec er at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi.

Prof. Dr. Bosco Lehr peger på, at det inden for demensplejen handler om at arbejde med en bred tilgang. Det er noget, der tiltaler unge mennesker. Det handler ikke om at forbedre forholdene i ét plejehjem. Medarbejderne bliver en del af en proces, som forbedrer livskvaliteten for virkelig mange mennesker med demens. 

- I det grænseoverskridende samarbejde er der naturligvis interkulturelle udfordringer fx i etableringen af ens processer og implementeringen af teknologier i plejehjem. Demantec skal bidrage til at løse disse udfordringer, siger Prof. Dr. Bosco Lehr.

Teknologisk innovation

Den teknologiske udvikling går stærkt inden for løsninger til demensramte, og her spiller unge mennesker også en vigtig rolle som dem, der er kreative og ser nye muligheder for at hjælpe borgerne. De er opvokset med moderne teknologi, og derfor har de lettere ved at udnytte de nye løsningers store potentiale.

- Unge mennesker er meget fortrolige med teknologi på mange områder. Det bliver deres opgave at udbygge denne tilgang til teknologi og etablere teknologien ikke mindst på plejeområdet, siger Prof. Dr. Bosco Lehr.

Fremtiden stiller krav til mange discipliner

Flensburg University of Applied Sciences understøtter teknologitrenden i sundhedsvæsenet med en masteruddannelse i eHealth. Samtidig er det et af Demantec-projektets vigtige mål at udvikle efter- og videreuddannelsestilbud til fagpersonalet på plejecentre på begge sider af grænsen. Sammenlignelige uddannelser og kompetencer i Danmark og Tyskland vil øge videreudviklingsmulighederne for fagpersonalet i demensplejen yderligere.

Allerede nu bliver universitetets studerende løbende inddraget i Demantec-projektet for at få en bedre indsigt ikke blot i sygdommen, men også i økonomiske konsekvenser for plejehjem og kommuner samt i de nyeste eHealth-teknologier. De studerende kan også tage på praktikophold i danske virksomheder. Alt dette er med til at gøre dem klar til fremtidens behov inden for demensområdet.

- Det er vigtigt for os at forberede vores studerende på at kunne arbejde på tværs af fagligheder og discipliner. Hvis du ønsker en karriere inden for eHealth, skal du samtidig have et stærkt fagkendskab inden for medicin, sig Prof. Dr. Bosco Lehr.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png