2017-08-28-Dansk-velfærdsteknologi-hitter-i-Japan-.jpg

Dansk velfærdsteknologi hitter i Japan

Opsigtsvækkende resultater med de dansk-udviklede Moto Tiles-filser til træning af krop og hjerne har fundet vej til landsdækkende tv i Japan. Teknologien blev i sidste måned beskrevet som den nyeste anti-aldringsteknologi, som kan benyttes til demens-forebyggelse blandt en stærkt voksende ældrebefolkning.

Japan har længe været det førende land indenfor sundheds- og velfærdsteknologi til ældre. Landet oplevede tidligere end andre lande en demografisk udvikling med en stor andel af ældre, og det har lige som herhjemme banet vejen for nye teknologier og metoder til at imødekomme det øgede behov for hjælp og pleje. I Japan er andelen af ældre (over 65 år) i dag på mere end 26 %, svarende til 33 millioner ældre. En andel, der forventes at vokse til 40 % i 2060. Til sammenligning er andelen af ældre i Danmark nu på cirka 19 % - en andel af ældre som Japan nåede for 15 år siden. 

Med sine kompetencer og forkærlighed for ny teknologi har Japan i dag en veludviklet industri og udnyttelse af velfærdsteknologi, sundhedsteknologi og service robotteknologi til ældrebefolkningen. Det er derfor også særlig interessant for udenlandske leverandører at få en fod inden for på markedet. Det er sket for de dansk-udviklede Moto Tiles fra Entertainment Robotics. I juni 2017 beskrev det landsdækkende tv, NHK, i Japan de danske Moto Tiles som den nyeste anti-aldringsteknologi i Japan. 

I deres berømte morgen-tv udsendelse viste man, hvordan Moto Tiles-fliserne træner krop og hjerne på samme tid, og hvordan de kan benyttes i demens-forebyggelse blandt ældregenerationen, som er speciel stor i Japan. Også Hitachi i Japan har gennemført studier med Moto Tiles og tildelt den danske velfærdsteknologi Hitachi’s Brain Science mærke.

- Det er en meget stor anerkendelse for os, at japanerne på denne måde har taget Moto-fliserne til sig og vurderer dem til at være den nye løsning indenfor anti-aldring med de dokumenterede forbedringer på krop og hjerne, siger professor Henrik Hautop Lund, der har udviklet Moto Tiles-fliserne. 

Læs også Interaktive fliser får Gentoftes ældre til at droppe stok og rollator

Dokumenteret forbedring af kognitive evner

Ved hjernescanninger og kognitive tests af ældre japanske borgere, der bruger Moto Tiles, har man fundet ud af, at selv kort tids brug af de danske træningsfliser fører til mere aktivitet i hjernen. Testene viser, at brugerne fik forbedret deres rumlig opfattelse og beslutningsevne. Ligeledes har Hitachi har gennemført forsøg, som viser, at de kognitive funktionsevner forbedres efter kort tids træning med Moto Tiles, og at langtidseffekter på hjernen forventes ved yderligere træning med Moto-fliserne. 

- Japan er et svært marked at komme ind på med sine krav om dokumentation af effekt, certificeringer og en forholdsvis protektionistisk forretningsstruktur. Vi har derfor brugt en del år på samarbejde med de rette akademiske partnere og forretningspartnere for at sikre den rette dokumentation, fortæller Henrik Hautop Lund.

Læs også Moto-flisernes nye funktioner testes i kommuner

Salg via japansk distributør

De danske Moto Tiles træningsfliser sælges nu i Japan af Mizuno gruppen. Mizuno er Japans største firma indenfor sportstøj og –udstyr og blev grundlagt i 1906 og har bl.a. været repræsenteret ved samtlige OL siden 1920’erne. 

- Det har været vigtigt for os at bruge tid og kræfter på at opbygge et solidt forhold til det største og ældste firma indenfor området. Mizuno har med sin Senoh underafdeling en stor interesse i fitness, trænings- og rehabiliteringsudstyr til den voksende ældrebefolkning i Japan, og ser dermed et stort potentiale i Moto Tiles, siger Henrik Hautop Lund.

Senest var Moto Tiles i slutningen af juli det helt store trækplaster for Senoh Mizuno på den store Sportec udstilling i Tokyo, der med sine 50,000 besøgende er Japans største messe indenfor sport, fitness og rehabiliteringsudstyr. Her blev Moto Tiles demonstreret interaktivt for de besøgende, samtidig med at Hitachi holdt seminarer om det nye Brain Science mærke, som Moto Tiles har opnået. 

- Der er stort fokus på brain games og generel forebyggelse af demens i Japan. Og derfor var der på Sportec meget stor interesse for Moto Tiles og flisernes effekter på både krop og hjerne. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der nu er dokumenteret stor forbedring i ældres fysiske funktionsevner som fx balance og forbedring af deres kognitive funktionsevner ved den korte tids leg med fliserne, siger Henrik Hautop Lund.


Den danske ambassadør om Moto Tiles på Sportec i Japan

For yderligere information

Du kan også læse mere om Moto Tiles og Entertainment Robotics på hjemmesiden www.mototiles.com

Læs også Hitachi Press Release

Moto Tiles v/ Entertainment Robotics er medlem af Welfare Tech. Læs mere

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png