• Forside >
  • Nyheder >
  • Danske løsninger til demenspleje vækker opsigt i Tyskland
2017-12-08-Danske-løsninger-til-demenspleje-vækker-opsigt-i-Tyskland.jpg

Danske løsninger til demenspleje vækker opsigt i Tyskland

En Demantec-dag hos DIAKO i Flensborg stillede skarpt på fremtidsorienterede, innovative teknologier og præsenterede nye metoder til plejen af demente. Flere løsninger fra Danmark og Welfare Tech-netværket blev præsenteret for det tyske publikum.

- Vi bliver flere ældre og vores forventede levetid er stærk stigende. Demens er derfor en lidelse, som bliver mere og mere almindelig, og en udfordring, der kræver særlig opmærksomhed i plejesektoren, siger professor Dr. Thomas Severin, Flensburg University of Applied Sciences.

Han var en af talerne på et netværksmøde afholdt under det dansk-tyske projekt Demantec i Flensborg. Omkring 80 eksperter og specialister fra Danmark og Tyskland var samlet til en dag med præsentationer og videnudveksling omkring nye metoder og teknologier til demente. Dagen bød også på en udstilling med danske teknologier og produkter, som kan skabe større livskvalitet i hverdagen for mennesker med demens. 

Blandt udstillerne var ANYgroup, som præsentrede et intelligent nødopkaldssystem, der kan registrere demente borgers bevægelsesmønstre og straks give besked til pårørende og plejepersonale, hvis der sker en afvigelse. En anden løsning var den højteknologiske madras, Mobility Monitor, som blev præsenteret af Izinga. Madrassen kan analysere, om sengeliggende borgere bevæger sig tilstrækkeligt, for at forhindre tryksår eller liggesår. Samtidig kan de opsamlede data give en tidlig indikation på sygdom, som kan være vanskelig at italesætte for en dement borger.

Flere af de udstillede løsninger var udviklet specielt med henblik på at lette hverdagen for ældre og borgere med demens, og give dem mulighed for at opretholde et selvstændigt liv i længere tid. Fx den fuldautomatiske seng fra Rotobed, der kan forvandles til en bekvem sofa ved tryk på en knap. Tablet-pc’en fra Life Partners, som har ekstra store symboler for at gøre det nemmere at komme i kontakt med pårørende og plejepersonalet. Eller sengekant-sensoren GDV Technology, der forebygger fald ved at udsende en alarm, når en svaglig borger forsøger at rejse sig op fra sengen. 

- Vi tester allerede et innovativt produkt, en speciel gyngestol, som hjælper demente og andre urolige beboere med at slappe af. Den har vi fået meget positiv respons på, fortæller Volker Leu, leder af plejehjemmet Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift, der havde organiseret Demantec-dagen hos DIAKO.

Gyngestolen fra danske Wellness Nordic var også at finde i udstillingen.  

Uddannelse og empati er nøglen til god pleje 

Der var blandt deltagerne på dagen stor enighed om, at plejen af demente i høj grad handler om omsorg og relationer blandt mennesker. 

- Veluddannet personale med empati er nøglen til en god pleje, siger Jens Meier, leder af ældreboligen ’Villa Carolath’ in Langstedt. 

Det er også udgangspunktet for Demantec-projektet: Hvordan kan tekniske innovationer bruges i plejen, så der frigives flere ressourcer til omsorg og relationer mellem mennesker med plejebehov, deres pårørende og plejepersonalet? 

Siden 2016 har plejepersonale, ledere, beslutningstagere og virksomheder via Demantec udvekslet erfaringer og ideer for at fremme udviklingen, tilpasningen, test og ibrugtagningen af ny teknologier, der er målrettet plejen af demente og deres særlige behov. Og med en gennemsnitlig levetid på omkring 83 år, og en stadigt flere ældre over 60 år, bliver demensproblematikken stadig vigtigere - både medicinsk, plejemæssigt, etisk og økonomisk.

Netværksdagen var initieret af Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift under DIAKO Flensburg, der også er partner i Demantec.

De udstillende virksomheder var: 

DoseSystem 
Medicinkasse med huskefunktion: DoseCan er en elektronisk reminder til dosispakket medicin eller pilleæsker. Med bip og blink minder den om, hvornår medicinen skal tages og gør det muligt at monitorere mange medicinbrugere samtidig. Det sikrer medicin til tiden og sparer ressourcer.

GDV Technology 
Trykaflastende overseng: Oversengens automatiske trykaflastning medfører færre forflytninger og berøringer. Det giver roligere nætter og en bedre start på dagen. Borgerne bliver mindre udadreagerende, og forflytninger kræver kun én hjælper i stedet for to.  

IntelligentLIFE
Kommunikation og planlægning: Borgere, pårørende og plejere kan kommunikere via en app, som er integreret med intelligente sensorer, nødkald med positionering og unikke dørlåse, der samlet via intelligente algoritmer kan bruges til tidlig opsporing, til alarmering af fald, vandring mv.  

Life-Partners
Kommunikation og planlægning: En innovativ kommunikationsplatform skræddersyet til hjemmepleje og plejehjem. Optimerer planlægning og kommunikation mellem borgere, pårørende og personale.

ANYgroup
Intelligente sensorer: Intelligent Care understøtter borgerens liv bedst muligt i eget hjem. Det skaber trygge rammer for livet derhjemme blandt andet med intelligent teknologi, der selv kan varsle pårørende og personale, hvis borgeren falder.   

Motitech
Motionscykel med skærm: Motionsværktøj, som motiverer og stimulerer ældre og personer med demens til at blive mere fysisk aktive. Ved hjælp af levende billeder og lyd kan brugerne cykle i kendte omgivelser og barndomsminder uden at forlade motionsrummet. 

Wellness Nordic
Gyngestol: Gyngestolsterapiens beroligende virkning betyder, at der bruges mindre energi på at håndtere problemadfærd hos demensramte. Brugerne er mindre bange, mindre deprimerede og i bedre balance. De får mere livskvalitet uden brug af medicin.

RotoBed 
Plejeseng: Drejbar plejeseng, der på under et minut kan hjælpe en borger fra liggende stilling i sengen til stående stilling på gulvet. Det sparer både tid og penge, når det drejer sig om forflytninger – og gør den enkelte bruger mere selvhjulpen og smertefri.

Hudevad Care
Radiator: Modellerne Lignum og Mundum er de mest hygiejniske radiatorer på markedet, Lignum er integreret og fremstår som en del af væggen. De er helt lukkede, ophober ikke støv, er lette at rengøre og sparer energi.  

Izinga med præsentation af Mobility Monitor
Sensor: Mobility Monitor giver plejepersonalet faktabaseret kendskab om deres patienter ved at registrere og lagre data om patientens bevægelse og mikroaktivitet i sengen. Mobility monitor forstyrrer ikke patienten i sengen, er lydløs og helt uden kontakt med patienten.

Dan-Rehab 
Toilet-badestol: Tekniske hjælpemidler, der gør hverdagen nemmere for mennesker, der ikke er mobile på egen hånd samt for deres hjælpere. Hjælpemidlerne hjælper til at gøre hverdagen mere selvhjulpen og værdig for mennesker med funktionsnedsættelse. 

Om Demantec

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Læs mere på demantec.eu

Foto: Demantec.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png