2017-12-08-Tyske plejehjem tester dansk velfærdsteknologi.jpg

Tyske plejehjem tester dansk velfærdsteknologi

To tyske plejehjem og ét dansk skal i de kommende måneder teste velfærdsteknologi fra den danske virksomhed ANYgroup. Løsningen er et sensorstyret kaldesystem, som øger trygheden for plejehjemmenes beboere, deres pårørende og det tilhørende personale.

Tre plejehjem tilknyttet det dansk-tyske projekt, Demantec, tester indtil sommeren 2018 det dansk-udviklede kaldesystem, IntelligentCARE. To plejehjem i Tyskland og ét i Danmark afprøver i praksis IntelligentCARE og vil give feedback på, hvordan løsningen kan øge trygheden for plejehjemmenes beboere, deres pårørende og det tilhørende personale. 

- IntelligentCARE til institutioner er et intelligent kaldesystem med forskellige produkter, der er målrettet demente og ældre borgere. Kaldesystemet alarmerer plejepersonalet med det samme, når en borger har brug for hjælp. Både når borgeren selv tilkalder hjælp via et manuelt nødkald, og når sensorer aktiverer et nødkald automatisk, så fx demente borgere, der ikke er i stand til at aktivere et nødkald selv, også er sikret hjælp, siger Henrik Klode, direktør for ANYgroup, der står bag løsningen. 

De tre plejehjem vil bl.a. undersøge om kaldesystemet kan frigive ressourcer fra rutinetjek hos beboerne, så plejepersonalet kan fokusere deres indsats der, hvor behovet er. Samtidig vil testforløbet undersøge om kaldesystemet kan give pårørende mere ro i sjælpen med visheden om, at eksempelvis deres ægtefælle altid modtager hjælp, når der er behov for det. 

Input til tilpasning af teknologien

Demens er en stigende udfordring i både Danmark og Tyskland og lægger et øget pres på plejesektoren. I en tid med knappe ressourcer og mangel på uddannet arbejdskraft rettes opmærksomheden på teknologiske løsninger, der kan aflaste fagpersonalet, så de får mere tid til de nære pleje- og omsorgsopgaver. 

- IntelligentCARE er veletableret på det danske marked, og vi har glædet os meget til at implementere løsningen på de tyske plejehjem. Vi har tilpasset vores løsning til det tyske marked, og er nu klar til at rulle IntelligentCARE ud til plejehjem, hjemmepleje og hospitaler i alle de tysktalende lande, siger Henrik Klode.

Første del af testen blev skudt i gang i starten af november 2017 på plejehjemmet Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift i Flensborg. Testen på det danske plejehjem, Grønningen i Aabenraa Kommune, blev sat i drift i slutningen af november, mens testen på det andet tyske plejehjem, Pflegezentrum Techau i Lübeck, startes op i januar 2018.

I løbet af de næste seks måneder vil testen på de tre plejehjem være med til at undersøge, om der er forskelle på håndteringen og anvendelse af kaldesystemet på det danske og de tyske plejehjem. Det skal bl.a. kortlægges, hvordan en implementering af teknologi kan optimeres i forhold til inddragelse af plejepersonale m.m.

Resultaterne er interessante. Ikke bare for virksomheden ANYgroup. Også de øvrige partnere og netværkspartnere i Demantec, som vil få indblik i de forskellige markedspræferencer, og i hvordan teknologier skal skaleres og tilpasses fra land til land, på tværs af kulturer, for at skabe værdi. Samtidig vil partnerne få feedback og nye vinkler på, hvordan løsninger til demenspleje skal videreudvikles. 

- Tyskland er et oplagt marked for eksport. Markedet er stort og antallet af ældre med demens er stigende i såvel Tyskland som Danmark, hvilket tilsvarende medfører et øget behov for teknologi, der kan understøtte de varme hænder i plejen, siger Henrik Klode. 

Øget tryghed og flere ressourcer til pleje

IntelligentCARE er er baseret på open source. Det gør det muligt at integrere tredje parts produkter i systemet. Det betyder kort sagt, at alle produkter kan integreres i systemet, så længe de er baseret på den åbne ’Zigbee-protokol’, ligesom IntelligentCARE. Det betyder også, at løsningen er 100 % fremtidssikret, idet et plejehjem altid kan koble nye relevante produkter på systemet hen ad vejen. 

Nødkaldene kan aktiveres både manuelt af borgerne selv eller automatisk via intelligente sensorer. Det skaber ekstra tryghed for den demente borger, da han/hun kan have svært ved at aktivere en alarm selv. En af sensorerne er en sengesensor, som kan ”kigge” både ned i sengen og ind over sengen. På den måde kan den ”fortælle” plejepersonalet, om en borger er i sin seng eller ej. 

Ved hjælp af sensorerne kan plejepersonalet altid se, om en borger er i sin seng eller ej. De modtager en alarm, hvis en borger forlader sin seng uden at vende tilbage, og på den måde kan de undgå unødvendige forstyrrelser hos borgeren om natten. Samtidig kan systemet vise grafiske oversiger over, hvornår og hvor mange gange en borger går ud af sin seng. Informationer, plejepersonalet kan bruge til at optimere plejeindsatsen til den enkelt borger. 

En anden sensor, er en bevægelsessensor, som bl.a. kan fortælle om en borger går ud på toilettet. Den kan ligeledes vise et grafisk overblik over, hvornår og hvor mange gange en borger går på toilettet, hvilket kan give en tidlig indikation på eventuel sygdom, som typisk kan være svært at italesætte for en dement borger. 

Udover sengesensoren og bevægelsessensoren vil plejehjemmene også teste manuelt nødkald, nødkald med tovejs kommunikation, dørsensorer og demenssikring.  Alt sammen noget, der er med til at øge trygheden for både borgere, pårørende og plejepersonale, og samtidig frigive ressourcer til pleje og andre vigtige opgaver.  

Implementering i øjenhøjde 

Alarmerne fra IntelligentCARE modtages og håndteres i en app, som er let tilgængelig for plejepersonalet. Med appen ved hånden kan personalet foretage individuelle indstillinger for hver enkelt borger og se grafiske overblik over borgerens bevægelsesadfærd. 

Som del af Demantec-testen er appen blevet oversat til tysk; et absolut must, når løsningen skal bruges i Tyskland. For at sikre en god implementering er der desuden afholdt to workshops forud for testen, så plejepersonale, administrative medarbejdere og serviceteknikere alle er fortrolige med løsningen inden den sættes i drift. 

- Vi ligger altid stor vægt på, at implementeringen sker i tæt samarbejde med plejehjemmets ledelse og medarbejdere, hvilket også har været særdeles vigtigt på plejehjemmet i Flensborg, da både sprog og kultur kan være en barriere, siger Henrik Klode:

- Det handler om at møde brugerne, der hvor de er, for det er på den måde, vi skaber de bedste rammer for en vellykket implementering. 

I løbet af testen vil de tre plejehjem fortage en midtvejsevaluering, hvor eventuelle tilpasninger og justeringer vil blive adresseret. Når testen afsluttes, vil det være op til hvert enkelt plejehjem at vurdere hvorvidt IntelligentCARE skal implementeres som en fast del af plejehjemmet.

ANYgroup, Aabenraa Kommune og Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift i Flensborg, under Diako Pflegenetz, er alle partnerne i Demantec.

For yderligere information

ANYgroup har i dag over 6000 løsninger i Danmark og Grønland. 

Læs mere på www.intelligentcare.com 

Vil du vide mere om IntelligentCARE og testen på Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift i Flensborg, er du velkommen til at kontakte direktør Henrik Klode, T. +45 2076 1943, hk@intelligentcare.com 

Om Demantec

Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. 

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. 

Læs mere på demantec.eu 

Foto: ANYgroup.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png