2016-08-08-TrygFonden-støtter-demensprojekt-i-Sønderborg.jpg

Danske virksomheder i front med demensteknologi

Medicinhuskere, robotter og kommunikationsplatforme er blandt de mange demensrettede teknologier, som danske virksomheder har udviklet. Her får du et udsnit af de velfærdsteknologiske løsninger, der findes på markedet.

Det stigende antal borgere, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på sundheds‐ og ældreområdet nu og i de kommende år. Brugen af velfærdsteknologi er en af nøglerne til at løse udfordringen.

Hvis vi som nation skal være på forkant med udfordringen, er der brug for at sætte en klar retning for de indsatser, der skal prioriteres fremadrettet. I Danmark har man valgt at gøre dette med en national handlingsplan, som har fem specifikke fokusområder:

 1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
 3. Støtte til mennesker med demens og pårørende
 4. Demensvenlige boliger og samfund
 5. Øget videns- og kompetenceniveau

Her får du et overblik over en række velfærdsteknologiske løsninger, som understøtter borgere med demens, pårørende og plejepersonale inden for tre af de fem fokusområder, den nationale demenshandlingsplan 2025 sætter fokus på: 

Fokusområde 2: Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

ANYgroup
Intelligente sensorer: Intelligent Care understøtter borgerens liv bedst muligt i eget hjem. Det skaber trygge rammer for livet derhjemme blandt andet med intelligent teknologi, der selv kan varsle pårørende og personale, hvis borgeren falder. 

Applikator
Kommunikation og planlægning: Apps til demente med fokus på egenmestring, udvikling, dialog, planlægning og kognitiv såvel som motorisk træning. Løsningerne er skræddersyede til de kommunikationsudfordringer, der findes for ledere, medarbejdere, frivillige, borgere og pårørende.

Blue Ocean Robotics
Robotter: Blue Ocean Robotics har udviklet robotter blandt andet til kognitiv stimulering, tele-tilstedeværelse og telemedicin, fx BeamPro, der bruges på plejehjem, hvor den skaber kontakt mellem praktiserende læger, pårørende og hospital.

DoseSystem
Medicinkasse med huskefunktion: DoseCan er en elektronisk reminder til dosispakket medicin eller pilleæsker. Med bip og blink minder den om, hvornår medicinen skal tages og gør det muligt at monitorere mange medicinbrugere samtidig. Det sikrer medicin til tiden og sparer ressourcer.

GDV Technology
Trykaflastende overseng: Oversengens automatiske trykaflastning medfører færre forflytninger og berøringer. Det giver roligere nætter og en bedre start på dagen. Borgerne bliver mindre udadreagerende, og forflytninger kræver kun én hjælper i stedet for to.

Gloria Mundi Care
Velfærdsteknologi: Gloria Mundi Care forhandler en række velfærdsteknologier til demente fx til aktivering, rehabilitering, stimulering, erindringstræning, dag og nat struktur, balance, ro, velvære og appetit.

Medema
Sensor: Mobility Monitor giver plejepersonalet faktabaseret kendskab om deres patienter ved at registrere og lagre data om patientens bevægelse og mikroaktivitet i sengen. Mobility monitor forstyrrer ikke patienten i sengen, er lydløs og helt uden kontakt med patienten.

Sekoia
Kommunikation og planlægning: Digitalt værktøj til plejesektoren, der består af touch-skærme med kundetilpassede apps, som installeres hos den enkelte borger. Ved hjælp af skærmene får personalet adgang til al den viden, der er brug for. Resultatet er bedre pleje, færre fejl og mere arbejdsglæde.

Wellness Nordic
Gyngestol: Gyngestolsterapiens beroligende virkning betyder, at der bruges mindre energi på at håndtere problemadfærd hos demensramte. Brugerne er mindre bange, mindre deprimerede og i bedre balance. De får mere livskvalitet uden brug af medicin.

Zibo Athene
Trykaflastning og sanestimulation: Zibo Athene forhandler trykaflastende madrasser og puder til forebyggelse og aflastning af tryksår samt sansestimulerende hjælpemidler målrettet mennesker med stress, ADHD, demens mm.

Fokusområde 3: Støtte til mennesker med demens og pårørende

Evondos
Automatisk medicindispenser: Minder borgeren om at tage sin medicin og sørger på den måde for, at den bliver taget på det rigtige tidspunkt. Borgeren får en bedre livskvalitet og føler sig mere selvstændig, fordi vedkommende selv får ansvaret for sin medicinering.

Hart Designs
Kommunikation og planlægningMemoAssist er en app, som bruges til at skabe struktur i hverdagen målrettet borgere med demens, hjerneskade, autisme eller ADHD. MemoAssist kan fjernstyres af pårørende, så de kan hjælpe i hverdagen.

IntelligentLIFE
Kommunikation og planlægning: Borgere, pårørende og plejere kan kommunikere via en app, som er integreret med intelligente sensorer, nødkald med positionering og unikke dørlåse, der samlet via intelligente algoritmer kan bruges til tidlig opsporing, til alarmering af fald, vandring mv.

Life-Partners
Kommunikation og planlægning: En innovativ kommunikationsplatform skræddersyet til hjemmepleje og plejehjem. Optimerer planlægning og kommunikation mellem borgere, pårørende og personale.

Min Livshistorie
Kommunikation: En digital platform, hvor brugeren kan oprette, udbygge, genkalde og gemme sine livshistorier i billeder, lyd, video og tekst. Det kan bekæmpe ensomhed og være værdifuldt for mennesker med demens eller andre hukommelsessygdomme.

Spektrumshop
Sansedyne: Kugledyne med omsluttende og tryghedsskabende effekt, der giver en bedre og roligere søvn. Stimulationen fører til øget krops¬bevidsthed, balance, ro og velvære. Dette har en terapeutisk og beroligende virkning for en lang række diagnoser som fx demens, autisme og ADHD.

TeleCall
Kommunikation: TeleCall har sammensat et unikt sortiment af fastnettelefoner og mobiltelefoner, som er specielt udviklet til ældre med nedsat syn, hørelse, mobilitet og hukommelse. Dertil kommer kommunikationsløsninger som DoMyDay, der er skabt til lettere til middelsvært demente.

Fokusområde 4: Demensvenlige boliger og samfund

Chromaviso
Ergonomisk Døgnrytmelys og Stimuli: Døgnrytmelys har en dokumenteret effekt på søvn, trivsel og appetit hos den demensramte. Det bidrager til at reducere medicin og nattekald. Lysløsningen understøtter den gode døgnrytme med optimalt lys og indeholder terapilys, som fx beroliger i opkørte situationer eller giver passive beboere mere energi.

Hudevad Care A/S
Radiator: Modellerne Lignum og Mundum er de mest hygiejniske radiatorer på markedet, Lignum er integreret og fremstår som en del af væggen. De er helt lukkede, ophober ikke støv, er lette at rengøre og sparer energi.

Sonovision
Indretningsløsninger: Akustikbilleder med evidensbaserede motiver, som bidrager til ro og afslappet stemning i plejemiljøer såsom hospitaler, hospicer, klinikker og plejecentre. Målet er at skabe øget velvære for brugere og medarbejdere.

Mere om den nationale demenshandlingsplan

I den nationale demenshandlingsplan 2025 er der afsat 470 mio. kr. til konkrete initiativer. Demenshandlingsplanen tager udgangspunkt i tre overordnede målsætninger:

 • Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.
 • Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats.
 • Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende

På baggrund af disse målsætninger foreslår regeringen tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025:

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
 • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose
 • En forbedret pleje­ og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod år 2025

Du kan downloade den nationale handlingsplan her  

Dansk-tysk demenssamarbejde

Welfare Tech følger den nationale demenshandlingsplan tæt og er desuden sammen med en række partnere gået ind i det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec, der arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi.

- Welfare Tech følger udrulningen af den nationale demenshandlingsplan i Danmark tæt. Derfor var vi også til stede, da handlingsplanen blev præsenteret på et symposium på Christiansborg den 26. januar 2017, ligesom vi er med i projekter med relevans for demens som fx Demantec og Patient@home. Vores medlemmer kan uden tvivl bidrage til opnåelsen af de nationale mål, siger Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech.

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Læs mere om Demantec her

Mere information

Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech, på T. +45 2461 1931 eller e-mail karli@welfaretech.dk, hvis du vil vide mere om Welfare Tech og vores medlemmer.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png