2016-12-07-Region-Syddanmark-udnævnes-til-4-stjernet-referencested-for-sund-og-aktiv-aldring.jpg

Dansk velfærdsinnovation i europæisk elite

Danmark efterlader et markant aftryk på det europiske landkort. Som firestjernet europæisk Reference Site for sund aktiv aldring, og som eneste land med en guldcertificeret klynge inden for sundheds- og velfærdsinnovation, står vi stærkt i forhold til en af det 21. århundredes største udfordringer: Demografien.

Forskning, erhvervsliv og den offentlige sektor skal gå sammen hånd i hånd, hvis vi skal løse en af det 21. århundredes største udfordringer: Der bliver markant flere ældre, som kræver behandling og pleje, samtidig med, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder, som kan varetage opgaverne og skabe vækst. Heldigvis går den teknologiske udvikling stærkt og skaber helt nye muligheder for at i mødekomme udfordringerne. Men udviklingen kræver et tæt triple helix-samspil, mellem forskere, med den nyeste viden, virksomheder, der kan udvikle og kommercialisere nye løsninger, og den offentlige sektor, som kan beskrive behovene og skabe rammerne for en god, værdiskabende udvikling. 

Denne treenighed har Danmark længe været bevidst om og står i dag med stærke kort på hånden. Overalt i landet findes der gode eksempler på tæt samarbejde mellem private virksomheder og offentlige aktører, som sammen udvikler og implementerer innovative løsninger i sundheds- og plejesektoren. Living Labs, hvor nye teknologier præsenteres og testes, skyder frem. Og på europæisk plan er Region Syddanmark udpeget som firstjernet europæisk Reference Site for sund og aktiv aldring, mens Welfare Tech er certificeret som europæisk guldklynge. Begge er en anerkendelse af det danske økosystems evne til at samarbejde på tværs af virksomheder, offentlige parter, videninstitutioner og borgere.

- Vi er i Danmark meget langt fremme inden for velfærdsteknologi, og Welfare Tech er også den eneste guldcertificerede klynge i Europa inden for sit felt. Danmark har arbejdet seriøst med en af det 21. århundredes største udfordringer – nemlig den demografiske – i flere årtier, og derfor er vi meget langt fremme med at koble teknologi og sundhedsløsninger i Danmark, siger Christian Graversen, adm. direktør i Welfare Tech.

Læs også Welfare Tech høster endnu en guldmedalje

Lige velfærd for alle 

Det handler blandt andet om at skabe rum for netværk og videndeling, så vi skaber grobund for nye ideer og innovation i samspillet mellem videninstitutioner, virksomheder og den offentlige sektor. Og det handler om at synliggøre danske kompetencer inden for specifikke områder. Triple helix-strukturen er i denne sammenhæng særlig nyttig i forhold til sundheds- og velfærdsteknologi, da kundemassen her først og fremmest ligger inden for det offentlige. 

- Vi har mulighed for at vende det, der med et grimt ord kaldes ”ældrebyrden” til en ”ældrestyrke” for Danmark. Vores forspring inden for velfærdsteknologi kan sammenlignes med den danske høreapparatindustri, der har været globalt førende de seneste 20 år. Her sidder virksomheder som GN, Oticon og Widex i dag på 40 procent af det globale marked, og det . er et lignende potentiale, som vi hver dag arbejder på at udvikle og realisere inden for velfærdsteknologi, siger Christian Graversen. 

Og behovet for nye løsninger og nytænkning er stort. Alene i Danmark vil 19 % af befolkningen i 2060 være over 70 år ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger. Det er næsten en fordobling i forhold til 2016. Skal det nuværende velfærdsniveau opretholdes, vil det derfor kræve en fordobling i bemandingen i sundhedssektoren, med mindre der tænkes nyt og innovativt. Denne udfordring tages meget alvorligt i Danmark og i de øvrige nordiske lande. Det skyldes vores fokus på omsorg og lige velfærd for alle. Og her er vi altså foran resten af verden.  

Fokus på eksport af knowhow

Som eksempel på dette nævner Christian Graversen Odense-virksomheden Public Intelligence, der sammen med Syddansk Sundhedsinnovation, har underskrevet en kontrakt med University of Surrey i Sydengland om opbygning af et living lab inden for velfærdsteknologi. 

- Velfærdsteknologi er ikke bare opfindelser, software og hardware. Velfærdsteknologi er i høj grad også knowhow, og det er måske her, at potentialet for eksport og nye arbejdspladser er størst, siger han og fortsætter: 

- Public Intelligence er et godt eksempel på, at vores viden kan eksporteres. 

Se også Firestjernet status som europæisk Reference Site til Syddanmark

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png