• Forside >
  • Nyheder >
  • Digital teknologi kan lette dokumentationen i ældreplejen
2017-01-03-Digital-teknologi-kan-lette-dokumentationen-i-ældreplejen.jpg

Digital teknologi kan lette dokumentationen i ældreplejen

En analyse fra KORA viser, at de administrative opgaver som fx dokumentation fylder stadig mere i ældreplejen. ”Brug digital teknologi og frigør tid til borgere og medarbejdere”, lyder det fra Welfare Tech direktør.

Øget krav om effektivitet har markant ændret ældreplejen i Danmark gennem de senere år. Med længere levetid og flere ældre har stadig flere behov for hjælp, og det har ændret karakteren af de kommunale kerneydelser. En analyse fra KORA viser, at medarbejderne i dag bruger langt mindre tid på opgaver som rengøring og indkøb til fordel for personlig pleje, medicinhåndtering, sundhedsfaglige opgaver, rehabilitering og dokumentation. 

- Dokumentation er væsentligt for kvalitet og koordination af arbejdet med den enkelte borger. Vi bør dog samarbejde for at lette dokumentationen for at frigøre tid for medarbejderen til gavn for arbejdsmiljøet og overskuddet til borgeren. Vi ser et stort potentiale i øget brug af digital teknologi og omlægning af arbejdsgangene. Det er en oplagt opgave at løse i et godt samarbejde mellem det offentlige, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder, siger Christian Gravesen, administrerende direktør i Welfare Tech.

Også personlige pleje, i form af hjælp til bad, vask, toiletbesøg og bleskift, samt forflytninger, fx fra stol til seng, flyder i dag mere i ældreplejen. Dette skyldes sandsynligvis et øget fokus på at være mere end én medarbejder til stede, men nok også̊, at der er flere svage borgere, som i dag har behov for hjælp. Også her findes der flere teknologiske løsninger, som kan aflaste medarbejderne og gøre planlægningen af arbejdet mere fleksibelt. Loftslifte, løftestole, vasetoiletter, medicinhuskerer, mm. er alle teknologier som udbredes i kommunerne til gavn for medarbejderne og borgerne. 

KORA’s analyse har til formål at belyse, hvordan medarbejderne i ældreplejen opfatter deres arbejde, og hvilke opgaver de bruger tid på. Du kan læse KORA’s analyse, Arbejdsvilkår i ældreplejen: Mere dokumentation og mindre tid til social omsorg her

Link til kilde 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png