2017-07-13-3-digitale-tips-der opkvalificerer-fagligheden.jpg

3 digitale tips der opkvalificerer fagligheden

På mange plejecentre og bosteder er hverdagen præget af travlhed. Det gør det svært for personalet at prioritere deres opgaver og skabe den ønskede tid til, hver enkelt borger. Sekoia giver her tre tips til, hvordan man skaber en mindre hektisk hverdag med større overblik og bedre udnyttelse af fagligheden.

De høje krav til dokumentation, effektivisering og sikring af serviceniveauet i kommunerne har lagt et øget pres på personalet i plejesektoren. De skal hurtigt kunne sætte sig ind i handleplaner, prioritere deres opgaver, træffe faglige beslutninger, give tid til hver enkelt borger og dokumentere de igangværende indsatser. 

Mange steder foregår dokumentationen i prosa på kontoret. Det betyder, at personalet går frem og tilbage mellem de borgerrettede opgaver hos borgerne og computeren på kontoret, når de skal dokumentere. En procedure, som stiller krav til deres overblik og hukommelsen. For husker de ikke at få noteret alle detaljer om den igangværende indsats undervejes, er dokumentationen utilstrækkelig og forringer kommunikationen fra kollega til kollega. Og i værste fald sår den tvivl om borgerens plan. 

- Der findes ingen hurtig løsning til at skabe en hverdag med mindre tryk på og en mere rodfæstet faglighed. Der er dog en række ting, man kan gøre for at lette personalet i at bringe deres ekspertise i spil, lyder det fra Sekoia, der her giver tre digitale tips til, hvordan man kan skabe større overskud i arbejdet i plejesektoren, ved at gøre dokumentationen lettere.

1) Sæt fokus på sammenhængen mellem planlægning og udførelse af de faglige opgaver
Hvordan ser planen for den enkelte borger ud? Og hvordan er jeg lige nu i gang med at understøtte denne? Lad sammenhængen diktere dokumentationsprocessen. Det vil gøre den mere koordineret mod borgerens behov og medarbejdernes arbejdsprocesser.

2) Gør det vigtigere at levere på behovet end at dokumentere på indsatsen
Gør det nemmere at dokumentere, så den enkelte medarbejder ikke skal vælge, hvad der er vigtigst til situationen. Lægges der for meget vægt på dokumentationen frem for på selve indsatsen, kan der let opstå ”skin-dokumentation”, hvor alle tror, de har nået det påkrævede, mens det modsatte reelt tilfældet. 

3) Fortløbende dokumentation sikrer bedre kommunikation
Giv personalet mulighed for at opsamle og aflevere viden undervejs i dagligdagen – i kontekst af deres faglige arbejde. Det højner organisationens samlede evne til at træffe beslutninger på et veloplyst og dokumenteret grundlag. Når personalet fortløbende har den nyeste indsigt i dagens plan, kan de anvende deres viden til at bidrage på så højt et fagligt niveau som muligt. Mange betragter dokumentationsprocessen som en sur pligt, da den ikke er blandt hovedårsagerne til, at de valgte at arbejde inden for omsorgsområdet. Den kan dog vendes til noget positivt, hvis dokumentationen bidrager til at løfte niveauet i opgaveløsningen.

Læs også Månedens profil: Sekoia

Konkrete ændringer følger det faglige løft: Flere gåture og stringent medicingivning

På bostedet Nordstjernen i Brønderslev har personalet også kunne mærke det øgede arbejdspres som følge af de øgede krav til dokumentation, effektivisering og sikring af serviceniveauet. Men hvor medarbejderne tidligere løb frem og tilbage mellem beboerne og kontoret, når de skulle registrere, dokumentere eller finde data, har de nu fået digitale skærme i alle beboernes lejligheder og fællesarealer. Her dokumenterer de nu løbende og kan altid hente relevant information frem. Og det har givet mere tid til den enkelte beboer og større fokus på fagligheden og opgaveløsningen.

- De ting man skal gøre med borgerne kan være svære at huske. Mange af de ting vi før havde stående i mapper, som folk ikke rigtig fik læst, har vi nu aktuelt på skærmen. Påmindelsen i hverdagen er lige foran næsen af en, og det er med til at sikre at opgaverne bliver løst ordentligt, siger områdeleder for handicap Susanne Holmgaard Jørgensen på Nordstjernen. 

Nordstjernen huser 30 beboere, som alle er svært udviklingshæmmede med lavt udviklingstrin. Det øgede fokus på fagligheden er værdsat af personalet, der bl.a. har indført nye tiltag i forbindelse med de omlagte arbejdsgange. 

- Vi har skabt et nyt tiltag omkring motivation om frisk luft til borgeren. Det er lagt ind (skærmen) hver dag på alle borgere, og det gør, at de kommer mere ud. Det synliggør det i en helt anden grad og gør, at borgerne kommer ud i meget større grad, siger pædagog Karen Louise Frandsen.

Læs også Sekoia - digitalt værktøj til plejesektoren

Et andet område, som er blevet væsentligt forbedret på Nordstjernen, er medicinhåndtering. Nu ved medarbejderne, at alle opgaver bliver løst på den rette måde, og det giver ro i maven. 

- Opgaven vedrørende borgernes medicin er generelt meget bedre. Det var så træls at være kommet hjem og have glemt noget. Det sker bare ikke nu, for det bliver vinget af. Og det er så synligt. Du skal bare lige bladre 10 billeder igennem og behøver ikke læse en masse. Det er meget mere forståeligt i billeder og videoform, siger Karen Louise Frandsen. 

Et væsentligt resultat af at skabe plads til fagligheden i opgaveløsningen er den øgede ensartethed. Det kan være svært, hvis man kun taler med sine kolleger om, hvad man har nået og ikke kan se, hvordan og hvorfor man har løst en opgave. Med det fokus kan personalet altid se, hvilken pleje den enkelte borger foretrækker. Og det giver ensartethed og kvalitet i opgaveløsningen.

Nordstjernes skærmløsning er leveret af Sekoia og har været i drift siden november 2015.

For yderligere information

Har du spørgsmål til ovenstående eller vil du vide mere om Sekoia-skærmene kan du kontakte Morten Mathiesen, kommunikations- og marketingchef, Sekoia, morten@sekoia.dk, T. +45 2639 0197

Læs mere om Sekoia-skærmene

Sekoia er medlem af Welfare Tech – læs mere

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png