2017-07-10-App-sparer-millioner-på-ældreplejen-i-Hedensted-.jpg

Stort fald i indlæggelser i Hedensted Kommune

Antallet af indlæggelser i Hedensted Kommune er faldet med 13 % siden kommunen i 2016 startede med triagerer borgere med en inddeling rød, gul og grøn – således at borgere med størst behov får øget opmærksomhed.

Et triageringsprojekt i Hedensted Kommune har givet et betydeligt tydeligt løft til plejen af borgerne i kommunen, ganske enkelt ved at fokusere hjælpen, der hvor behovet er størst. Baggrunden for projektet var et ønske om at udsætte behovet for ydelser med en målrettet indsats omkring tidlig opsporing af sygdom og behovet for hjælp ved at inddele borgerne i en rød, gul eller grøn kategori alt efter deres tilstand - en såkaldt triagering. Løsningen har gjort det muligt at ivæksætte en tidlig indsats inden borgernes situation eskalerer og dermed bliver mere plejekrævende.

Læs også Vi skal tænke anderledes i fremtiden

Triageringen foregår via it-værktøjet Appinux, der understøtter systematiske hverdagsobservationer. Det giver mulighed for at opspore tidlige tegn på sygdom og dalende funktionsniveau hos borgerne. Appen kan tilgås af medarbejderen fra smartphones og tablets, og observationerne foretages i borgerens eget hjem og indtastes, registreres og lagres på stedet.

De indtastede observationer overføres til en touchskærm på personalets kontor, der digitalt registrerer og fremhæver ændringer i borgerens tilstand. På skærmen vises et overbliksbillede over borgerne, hvor der er observeret ændringer. Herfra kan personalet vurderer ændringerne og kategoriserer (triagerer) borgerne på skærmen i hhv. røde, gule og grønne, hvor borgere i den røde kategori er de mest sundhedstruede og de grønne er de mest stabile i deres sundhedstilstand.

Man kan dermed hurtigt sætte ind med faglige tiltag, som hindrer forværring og evt. indlæggelse. Derudover kan registreringerne lagres som dokumentation til statistisk brug.

Læs også Månedens profil: Hedensted Kommune

Siden systemet blev lanceret i august 2016 er antallet af indlæggelser faldet med 4 % for borgere over 80 år, mens antallet af indlæggelser af de 65-79 årige er faldet med 13 %. Og dermed er der også sket et betydeligt fald i den aktivitetsbestemte medfinansiering.

DKNyt bragte i juni 2017 en artikel om projektet: App er med til at spare millioner på ældreplejen i Hedensted

Hedensted Kommune er medlem af Welfare Tech - læs mere

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png