2017 07 12 Demente-cykler-i-kendte-omgivelser.jpg

Demente cykler i kendte omgivelser

Beboerne på plejehjem i Aabenraa Kommune motionerer ben og hjerne på én og samme tid, når de cykler en tur med udsigt til kendte omgivelser helt uden at forlade plejehjemmet. Skærme med film af kendte veje i byen har særlig god effekt hos beboere med demens, fordi de motiveres til at dyrke motion, samtidig med de får stor glæde ved, at minder kaldes frem.

Fire plejehjem i Aabenraa Kommune har taget en løsning i brug, som i al sin enkelthed går ud på, at beboerne cykler på en motionscykel, mens en film fra fx deres barndomsby afspilles på en skærm foran cyklen.

- Det er enkelt, og det gør en enorm forskel i hverdagen for beboerne. Hvis man lider af demens, kan det være svært at fastholde motivationen til at bevæge sig, hvis man ikke ved, hvor man er henne, siger Anne Pagh, velfærdsteknologikonsulent, Aabenraa Kommune.

Selv om løsningen i sig selv er enkel, har den stor effekt. På plejehjemmet Grønningen cyklede 20 beboere de første 3 uger hele 112 kilometer til sammen. Og den træning er bestemt nødvendig. For til september deltager beboerne VM i cykling for plejehjembeboere. Det er en international event, som afholdes samtidig med verdensmesterskabet i cykling i Bergen i Norge. Og plejehjem fra flere lande deltager og giver beboerne mulighed for at konkurrerer mod hinanden på motionscykler.  

Læs også Øget livskvalitet med kognitiv og fysisk træning

Gode erfaringer og synlige resultater

Cykelløsningen giver særligt beboere med demens motion i hverdagen. Når en dement beboer cykler en tur gennem barndommens gader, aktiveres gamle minder i langtidshukommelsen. Det giver øjeblikke af glæde og genkendelse. Med cyklen og de små film får plejehjemsbeboerne på en og samme tid gode oplevelser og fysisk aktivitet.

Aabenraa Kommune har allerede gode erfaringer med løsningen, som nu er i brug på halvdelen af kommunens plejehjem. Erfaringerne viser blandt andet, at beboerne reducerer risikoen for fald, kan reducere mængden af medicin, sover bedre og har mere lyst til at deltage i socialt samvær med andre. De gode resultater har vagt stor opmærksomhed og er blandt andet blevet præsenteret for deltagerene i det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec. Flere af deltagerne fra plejehjem i både Danmark og Tyskland har besøgt og set løsningen på plejehjemmet Rise Parken i Aabenraa, så andre på begge sider af grænsen kan gribe mulighederne og lade dem komme flere demente til gode. 

Læs også Plejehjem skal teste og evaluere velfærdsteknologi til demente

Teknologi - en naturlig del af hverdagen

Aabenraa Kommune arbejder målrettet med, hvordan velfærdsteknologi og nye løsninger kan være med til at øge livskvaliteten for mennesker med demens. Cykelløsningen er blot ét eksempel ud af flere velfærdsteknologier på demensområdet, som netop nu bliver afprøvet, implementeret eller videreudviklet i kommunen. 

Resultaterne og erfaringerne med brugen af velfærdsteknologier deler kommunen gerne ud af. Dørene står altid åbne for virksomheder såvel som andre kommuner og plejehjem, der gerne vil have indblik i, hvordan Aabenraa Kommune bruger og udvikler nye løsninger til de kommunale serviceopgaver. 

Derfor er Aabenraa Kommune også medlem af Welfare Tech og en selvsagt partner i Demantec med henblik på at dele viden og finde inspiration til nye metoder.

Søger du også viden om den nyeste udvikling på demensområdet og inspiration til, hvordan teknologi kan forbedre plejen af demente, så holder Welfare Tech i samarbejde med Demantec og en række partnere en event den 11. oktober 2017 i Odense under WHINN 2017, Week of Health and INNovation.

Under overskriften ’Teknologidrevet demenspleje’ vil en række anerkendte forskere, innovative faglige specialister og organisationer, som repræsenterer mennesker med demens og deres pårørende, give deres besyv til en helhedsorienteret tilgang til demenspleje, og –behandling. Hør bl.a., hvordan sygdomsforebyggelse, rehabilitering og miljøterapi med lyd, lys og billeder vinder frem i disse år. 

Tilmelding og yderligere information om eventen Teknologidrevet demenspleje – 11. oktober 2017, Odense. 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om cykelløsningen eller Aabenraa Kommunes arbejde med velfærdsteknologi er du velkommen til at kontakte Anne Pagh, velfærdsteknologikonsulent i Aabenraa Kommune, T. +45 7376 7289, akpa@aabenraa.dk.

Aabenraa Kommune deltager i Demantec, som er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. Læs mere om Demantec.

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Aabenraa Kommune er medlem af Welfare Tech – læs mere

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png