2017-07-14-Lys-intervention-øger-trivsel-på-bosted-.jpg

Lys-intervention øger trivsel på bosted

På botilbuddet Pilekrogen i Gentofte Kommune har lysinterventioner skabt øget ophold i fællesarealerne, og givet de psykisk sårbare beboere øget trivsel via lysmiljøer, der kan blive mere energigivende, motiverende eller beroligende efter behov.

Botilbuddet Pilekrogen i Gentofte Kommune huser borgere med svær psykisk sygdom. I samarbejde med virksomheden Wavecare ApS, har bostedet fået installeret lysinterventioner i to af botilbuddets områder, hvor beboere og medarbejdere ofte mødes. Lysinterventionerne kan simulere naturens positive egenskaber og tilpasses, så lysmiljøet bliver mere energigivende, motiverende eller beroligende efter behov.

- Lyset påvirker vores opmærksomhed og motivation, følelser og affektive tilstande. Lysets psykologiske effekter er forbundet med stemningen i vores omgivelser. Det vil sige lysets intensitet og dynamiske aspekter – og lysets farve og fordeling i vores visuelle felt. I den senere tid er vores viden om lysets virkning blevet brugt til målrettede indsatser, hvor man ved hjælp af kunstigt lys skaber en atmosfære, der giver samme positive effekter, som lyset giver i forskellige naturlige omgivelser, fortæller Eva Wennerwald, CEO i Wavecare, der i mere end et årti har haft fokus på udvikling og effektmåling af sanseteknologiske løsninger i sundhedssektoren.

Læs også Musik og lyd skal forbedre livskvaliteten for demente og psykisk udsatte

På Pilekrogen har Wavecare anvendt støjreducerende lyspaneler (Philips Luminous Textile) og dynamisk LED-belysning. Det er sammensat i et brugervenligt design, som understøtter Pilekrogen teknologisk i at skabe trygge rammer for beboerne. Og så bidrager løsningen til den enkeltes mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. 

- Muligheden for at kunne tilpasse et helt område til et bestemt lystema, giver den enkelte beboer et redskab til øget trivsel og bedre livskvalitet, og understøtter derved vores arbejde med at hjælpe og støtte dem til at leve et tilfredsstillende liv i gensidigt socialt samspil, siger Nille Jensen, forstander på Pilekrogen. 

Læs også Døgnrytmelys er godt for både patienter og personale

Med lysinterventionerne er der skabt en positiv stemning i fællesarealerne, hvor flere beboere nu opholder sig. Både humøret og den indbyrdes dialog har fået et kraftigt nøk opad. Beboerne er også blevet roligere. De er blevet mere trygge, ligesom konfliktpotentialet er blevet mindre. Desuden har lysinterventionerne haft positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Medarbejderne nyder godt af den positive, energiskabende stemning blandt beboerne, og der er skabt et bedre flow i hele Pilekrogen, hvor lyset bl.a. understøtter forskellige døgnrytmer for fx natmedarbejdere. 

- De gode resultater skabt i Pilekrogen viser, at der er stort potentiale i at arbejde med lysinterventioner til andre typer kommunale tilbud eller institutioner hvor der er ønske om at påvirke stemning og energiniveau, siger Marcello Ghin fra Gentofte Kommune. 

Se video - Lyset som indsats - et innovationsprojekt i Gentofte Kommune 

Pilekrogen - Med Lyset som Indsats from Bjorn Wennerwald on Vimeo.

 

Læs også Using light to reset the body clock can treat brain disorders, New Scientist, 5. juli 2017 

For yderligere information

Ønsker du at vide mere om projektet, kan du kontakte forstander Nille Jensen, nj@gentofte.dk; projektleder Marcello Ghin, mghi@gentofte.dk; eller Bjørn Wennerwald, bw@wavecare.com

Wavecare ApS udvikler sansebaserede løsninger til sundhedssektoren herunder løsninger til beroligelse og de-eskalering i psykiatrien, på botilbud og plejehjem, se mere på www.wavecare.dk 

Wavecare er medlem af Welfare Tech – læs mere

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png