2017-07-05-Styrk-din-internationalisering-via-innovation.jpg

Styrk din internationalisering via innovation

Virksomheder med innovative teknologier inden for mHealth, personaliseret sundhed og den aldrende befolkning kan nu søge finansiering via den europæiske platform INNOLABS. Første ansøgningsrunde løber frem til 30. september 2017 og giver støtte til udvikling, forbedring og udbredelse af distruptive sundhedsløsninger på tværs af sektorer og landegrænser.

Det internationale projekt INNOLABS arbejder for at skabe samarbejde, videndeling og nye muligheder for virksomheder, der arbejder med mobil sundhed (mHealth), personaliseret sundhed og løsninger, som imødekommer udfordringerne forbundet med den aldrende befolkning. 

I løbet af de næste to år vil INNOLABS investere 28 millioner kroner (3,75 millioner Euro) i projekter, på tværs af sektorer og landegrænser i Europa, som har til formål at udvikle, forbedre og levere distruptive teknologier til personaliseret sundhed. Særligt løsninger, der baseres på en kombination af IKT (informations- og kommunikationsteknologi), bio, sundhed og medico, har interesse. Herunder mobile sundhedsteknologier (mHealth), som muliggør bedre sundhedstilbud til ældre og mennesker i tyndt befolkede områder (landområder). 

I alt vil INNOLABS udvælge og finansiere flere end 100 innovationsprojekter på tværs af Europa. Og ansøgere kan få finansieret op til 372.000 kroner (50.000 Euro - lumpsum) af deres innovationsprojekt.

Første ansøgningsrunde, 1st INNOLABS Open Call, er åben nu. 

Ansøgningsprocessen er enkel, og virksomheder (små og mellemstore virksomheder, SMV’er) kan søge fra den 15. juni til 30. september 2017.

Indsend din ansøgning her og find yderligere information om 1st INNOLABS Open Call.

Ansøgningsrunden til den europæiske platform INNOLABS er åben nu. 

Læs også Skal din virksomhed være med til at udvikle og teste værktøjer til egenmestring? 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png