2017-06-29-Highlights-fra-Folkemødet-på-Bornholm.jpg

Highlights fra Folkemødet på Bornholm

Det gode ældreliv, Virtual Reality i sundhedsvæsenet, patientinddragelse og pårørendeudfordring. Folkemødet 2017 bød vanen tro på et væld af spændende debatter om fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan vi indretter den offentlige service, så ældre og udsatte borgere får den hjælp de har behov for. Welfare Tech var med, og vi har samlet et udsnit af de mange meninger og standpunkter fra dagene.

Folkemødet 2017 blev skudt i gang for syvende gang den 15. juni. Og endnu en gang kunne en stolt og glad borgmester, Winni Grosbøll fra Bornholms Regionskommune, hoppe op på hovedscenen i hjertet af Allinge og byde de mange deltagere velkommen til solskinsøen og fire dages samfundsdebat, møder, taler og uformelle samtaler. 

 

"Det gode ældreliv er, når man både kan udvikle sig og føle sig tryk i sin hverdag." Bjarne Hastrup, Ældre Sagen.

”Mange ældre lever i dag et godt, værdigt og indholdsrigt liv, men der er også en gruppe, for hvem det værdige ældreliv er udfordret. Denne gruppe har vi en særlig forpligtigelse til at hjælpe, så de bliver mødt med respekt for de ressourcer, den formåen og de behov, de har.” Ældreminister Thyra Frank (LA), Bjarne Hastrup og Michael Teit Nielsen fra Ældre Sagen, debatterer emnet.

”Det er sandwich-generationen i Bermuda-trekanten.” Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen.

Mange pårørende står i en svær situation, når de skal have kabalen til at gå op med at passe ældre forældre, børnebørn og job. Ofte føler pårørende, at de står med ansvaret for den syge eller ældre. Ældre Sagen efterlyste bedre samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner, når patienterne udskrives, og løsninger, der tager hensyn til de pårørende og deres inddragelse. ”Flere pårørendekonsulenter, tak!” lød opfordringen. 

Huskehækken: Hvad skal kendetegne fremtidens sundhedsvæsen?

Seniorfællesskaber mindsker ensomhed. Der er i dag 7000 bofællesskabsboliger til seniorer, men 80.000 kunne tænke sig at flytte i bofælleskab. Vi skal have gang i byggerierne nu! Tv-vært Ane Cortzen styrer debatten.

”Virtual Reality er et magtfuldt redskab, fordi det er så tæt på virkeligheden.” Lars Konge, overlæge, forskningsleder og professor på Rigshospitalets Simulationscenter. Vi skal have synliggjort de gode resultater på, hvordan VR kan bruges. Det vil fx være tryghedsskabende at bruge VR til at forbedre patienternes på deres ”rejse” på hospitalet i stedet for at uddele foldere.

Fortiden møder nutiden. Grundtvig, folkehøjskolens fader, og andre interesserede tager en pause med Virtual Reality hos Innovationsnetværkene. 

”Vi skal fjerne skeptisk omkring at sende syge mennesker hjem til behandling i eget hjem. Hvis de fagprofessionelle giver ok, skal vi turde tage springet.” Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

”Vi skal spørge til, hvad der betyder noget for den enkelte patient for at kunne planlægge et sammenhængende behandlingsforløb, der skaber værdi. ”One stop Shop” kunne være en løsning, vi skal kigge på. Især der, hvor patienten har flere diagnoser.” Niels Ejskjær, professor, Aalborg Universitetshospital. ”Der er strukturer, der skal ændres og incitamenter, der skal omformuleres.”

"Patienterne skal have det de efterspørger og til den kvalitet de efterspørger." Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører Soc.dem., MF. "Vi skal arbejde for et robust sundhedsvæsen, hvor vi er dygtige til at give personaletid til at fordybe sig og involvere sig i samarbejdet med virksomheder og universiteter."

"Der skal ikke mere økonomi til men bedre ledelse - så skal vi nok få nye løsninger ind i sundhedsplejen." Arne Nikolajsen, direktør for Esbjerg Kommune, Sundhed og Omsorg. 

”Teknologien kommer til at fylde mindre samtidig med, at den vil være allestedsværende.” Christiane Vejlø, digital trendanalytiker, Elektronista i debat med Nikolaj Sonne fra DR’s ’So ein Ding' om det smarte liv anno 2025.

”Vi er mere og mere data. Det er ikke afkoblet fra din person.” Nikolaj Sonne. Vi skal have politikerne til at regulere området og beskytte borgerne. ”Der skal være transparens om vores data, så vi ved, hvem der har vores data. Facebook er kun så succesfulde, fordi de kan sælge dine data.”


Læs også Er sygehusene klar til ny teknologi - og er teknologierne klar til sygehusene?

Debat med Patient@home, OUH Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Danske Regioner, Danske Patienter og virksomheden Cambio Healthcare Systems. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png