2017-06-01-Mit-WelfareTech-Næstved-Kommune.jpg

Månedens profil: Næstved Kommune

Næstved Kommune vil gennem velfærdsteknologi introducere borgere for teknologier og hjælpemidler, der kan hjælpe dem med at blive mere selvhjulpne - og opfordrer både private og offentlige samarbejdspartnere til at indgå i dialog og dele erfaringer og resultater inden for området.

Hver måned sætter Welfare Tech fokus på et medlem, deres løsninger, arbejdsfokus, udfordringer og grunden til, at de er medlem. Denne gang har vi interviewet Næstved Kommune og talt med Ladan Rezai, som er konsulent for velfærdsteknologi.

I en tid hvor ældre borgere udskrives tidligere fra sygehuset, er der lagt et øget pres på kommunerne, der skal være bedre, dygtigere og mere effektiv, samtidig med at medarbejderne sikres et godt arbejdsmiljø. I Næstved Kommune er der rettet fokus på implementering af af nye teknologier og hjælpemidler, der kan hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne.  

Ladan Rezai opfordrer både private og offentlige samarbejdspartnere til at indgå i dialog med kommunen og dele erfaringer og resultater inden for området. Og netop derfor er et netværk, som Welfare Tech, hvor deltagere kan få inspiration og input til hverdagen, en stor værdi i arbejdet med at understøtte medarbejdere og samtidigt tilgodese borgernes behov.

Vi har spurgt Ladan Rezai om værdien af medlemsskabet i Welfare Tech, og hvilke fokusområder Næstved Kommune har fokus på lige nu i forhold til velfærdsteknologi.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech?

- Vi er opsøgende omkring velfærdsteknologi og deltager i netværk og arrangementer. Samtidigt er Welfare Tech et forum og netværk, hvor vi kan få input og inspiration om tendenser og udvikling inden for området. Derudover kan vi dele viden og udveksle erfaringer med andre kommuner, producenter og leverandører og andre. 

Hvad får I ud af at være medlem?

- Vi holder os orienteret og har fingeren på pulsen med, hvad der sker og får input og sparring til, hvordan vi hele tiden kan blive bedre og klogere. Både for at understøtte vores medarbejdere ’ude i felten’ og ledelsen. Vi deltager på arrangementer og konferencer og i forskellige netværksgrupper.

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi er meget åbne overfor nye samarbejdspartnere og leverandører - både offentlige og private - og opfordrer til at gå i dialog. Vi bruger ofte vores netværk med fx andre kommuner og udveksler erfaringer og resultater i forskellige projekter.

Hvad arbejder I med for tiden?

- Vi har især fokus på implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger, og hvordan vi opnår værdi af dem. Vores erfaringer viser, at implementering tager lang tid og kræver en nøje opfølgning.

- I Næstved Kommune vil vi bidrage til, at borgere bliver mere selvhjulpne gennem velfærdsteknologiske løsninger. Teknologier, som giver borgerne mere fleksibilitet og frihed i hverdagen og understøtter medarbejderne i deres faglighed.

- Blandt andet har vi indrettet en lejlighed med en masse teknologier og hjælpemidler, som borgere, medarbejdere og elever besøger og bliver inspireret af. Derudover har vi også en række andre projekter, hvor vi afprøver og introducerer borgere for nye teknologier. 

Læs også: Teknologi-lejligheden på Tove Ditlevsensvej

- Et af vores fokusområder er medicinering og teknologi. Her har vi gennem halvandet år arbejdet med medicinhåndteringssystemet DoseSystem (der også medlem af Welfare Tech, red.). Nu implementerer vi det i drift. Og følger resultaterne nøje.

Hvad er i jeres øjne den største udfordring på markedet lige nu?

- Sundhedsområdet er generelt et voksende område. Det oplever både kommuner og regioner. Derfor skal vi som kommune have høj faglighed i vores opgaveløsning hos den enkelte borger. Ældre borgere, der udskrives tidligere fra sygehuset end for nogle år siden, presser os. Derfor skal vi hele tiden være bedre, dygtigere og mere effektive. Samtidig med at sikre vores medarbejders gode arbejdsmiljø.

- Derfor kigger vi meget på, hvordan teknologi kan understøtte vores arbejde. For eksempel ser vi lige nu på sensorteknologi. Hvordan sensorer og data fra sensorer kan bidrage til at give vores medarbejdere et bedre fagligt redskab til planlægning af den rette indsats. Det kan blandt andet være søvn- og vandafladningsmønstre hos plejekrævende borgere.

- Vi vil også gerne se, hvordan virtuelle og telemedicinske løsninger kan bidrage med at give mere frihed og selvstændighed tilbage til borgeren og samtidig bevare den høje kvalitet af vores medarbejderes arbejde.

For mere information

Læs mere om Næstved Kommune og deres arbejde med velfærdsteknologi

Har du spørgsmål til Næstved Kommune omkring velfærdsteknologi er du velkommen til at kontakte Ladan Rezai, T. +45 5588 1237, larez@naestved.dk.

Næstved Kommune har været medlem af Welfare Tech siden 2013.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png