2017-05-29-Forflytning-af-demente-borgere.jpg

Forflytning af demente borgere

Nye studier viser, at demente skal forflyttes nænsomt og helst med ensartede rutiner hver gang. Et projekt i Norddjurs Kommune viser, at ensartede, stabile forflytninger har en beroligende effekt på demente, og giver dermed en bedre hverdag.

Mennesker med demens forstår, grundet deres svækkede sanseapparat, ikke situationer så godt. De kan derfor let blive bange, urolige og udadreagerende, når de flyttes fra et sted til et andet. Fx når de skal ud af sengen eller flyttes fra sofaen til spisebordet. Hjælpemidler, der kan simplificere og ensarte forflytningssituationen, kan derfor have en yderst gavnlig effekt på demente. 

- Hjælpemidler til demens er ikke bare apps og it-løsninger, der kan holde styr på hverdagens gøremål. Lige så snart du kommer over i plejekrævende demente, så fylder håndteringen af den praktiske dagligdag rigtigt meget, siger Peter Maindal, direktør og fysioterapeut i virksomheden Vendlet ApS. 

Vendlet er netværkspartner i det dansk-tyske projekt Demantec og har i et projekt med Norddjurs Kommune i Midtjylland testet det fuldautomatiske vendelagen VENDLET V5S til forflytningssituationer med demente. 

Og resultaterne er opsigtsvækkende! En af de deltagende borgere på plejecenteret Digterparken, som har svær vaskulær demens og en uadreagerende adfærd, gik fra fire voldsregistreringer i førmålingsperioden til ingen voldsregistreringer i den efterfølgende måned, hvor VENDLET V5S blev benyttet.

- Borgerne med demens har brug for faste rutiner hver dag. Derfor har hjælpemidler, der minimerer antallet af håndteringer og ensarter bevægelserne, en beroligende effekt på den demente. VENDLET-systemet sikrer, at en dement borger får en ensartet, genkendelig, rolig og stabil forflytning. Ja, vi kan endda nedsætte hastigheden på forflytningen, og det giver den demente borger endnu bedre mulighed for at følge med, siger Peter Maindal.

Projektet med Norddjurs Kommune viser også, at der er gevinster at hente for personalet, som tager sig af de demente. Deres fysiske arbejdsmiljø forbedres markant ved brug af det fuldautomatiske vendelagen, og fleksibiliteten bliver bedre, idet en person alene kan vende en borger med vendelagnet. 

- Ved forflytninger med VENDLET har du hænderne fri til tryghedsskabende berøring, og muligheden for at arbejde alene med den demente borger giver også mere nærvær og ro til den enkelte borger, siger Peter Maindal.

Se også folderen Tryghed, genkendelighed og ro til den demente, Vendlet

Peter Maindal demonstrerede det fuldautomatiske vendelagen, VENDLET V5S, for partnere og netværkspartnere på et tredje netværksmøde i Demantec, den 29. marts 2017 hos Fachhochschule Flensburg, Flensburg University of Applied Sciences.

Læs også Demensudfordringen skal løses med teknologi

Bliv netværkspartner i Demantec

Demantec er et tværregionalt samarbejde mellem partnere i Danmark og Tyskland, hvor virksomheder, forskere og sundhedsprofessionelle fra plejehjem og hjemmeplejen deler ideer og viden om behov og teknologiske muligheder i relation til demens. Målet er at forbedre livskvaliteten for mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonalet ved at justerer, tilegne og videreudvikle eksisterende teknologier baseret på konkrete udfordringer forbundet med demens. 

Virksomheder og organisationer, der ønsker at blive involveret i Demantec’s aktiviteter, kan være med som netværkspartner. Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Læs mere på demantec.eu

Demantec er er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png