2017-05-18-Plejehjem skal teste velfærdsteknologi til demente.jpg

Plejehjem skal teste velfærdsteknologi til demente

I efteråret 2017 begynder et dansk-tysk testforløb af velfærdsteknologiske løsninger til demente på plejehjem. Som optakt samledes virksomheder, plejehjem, uddannelsesinstitutioner og innovationsenheder fra Danmark og Tyskland i Odense, for at drøfte og sætte ord på mulighederne og de udfordringer og barriere, man skal være opmærksomme på.

Risikoen for at blive ramt af en demenssygdom stiger med alderen. Sandsynligheden for, at flere får stillet en demensdiagnose stiger derfor også i takt med, at befolkningerne bliver ældre. Allerede i dag lever godt 400.000 danskere med en dement i familien og flere end 85.000 danskere er ramt af en demenssygdom. Prognoser fra Nationalt Videnscenter for Demens forudser tallet vil sige til 164.000 demente danskere i 2040. 

Det er denne samfundsudfordring det dansk-tyske projekt Demantec adresserer. Projektet samler offentlige og private parter nord og syd for den dansk-tyske grænse, for sammen at finde løsninger, der imødekommer udfordringerne og sikrer god pleje og omsorg for de dementramte og deres pårørende. 

En af partnerne i projektet er Syddansk Sundhedsinnovation, der har stor fagviden om demens, og hvordan man leverer innovative løsninger til sundhedssektoren. I foråret 2017 samlede de virksomheder, plejehjem, uddannelsesinstitutioner og innovationsenheder fra Danmark og Tyskland for at drøfte, hvordan man tester, evaluerer og implementerer velfærdsteknologi til demente på plejehjem. På tværs af fagligheder satte deltagerne ord på mulighederne, og hvilke udfordringer og barrierer man skal være opmærksom på.

Det skete som forberedelse til en test af to danske virksomheders velfærdsteknologiske løsninger på tre udvalgte plejehjem nord og syd for den dansk-tyske grænse. Testen vil foregå i efteråret 2017.

Test skal give værdifuld og brugbar viden

Styrken ved den tværfaglige sammensætning af partnere var tydelig på dagen, hvor forskellige interessenters perspektiver blev belyst for at sikre, at virksomheder, plejehjem, brugere, beslutningstagere m.fl. hver især får værdifuld og brugbar viden ud af test- og evalueringsforløbet.

Ved at samle alle interessenter i en fælles brainstorm og diskussion var det muligt at tage udgangspunkt i de mange erfaringer, som hver enkelt partner allerede har. Derved skabes fundamentet for en stærkt fælles ramme for de kommende konkrete aktiviteter i Demantec med test, evaluering og implementering af velfærdsteknologi til demente. 

Anvendelsen af den tværregionale ramme bliver evalueret som en del af projektet, så danske og tyske plejehjem samt virksomheder fremadrettet kan benytte sig af Demantec-projektets resultater. Det vil fremme implementeringen af velfærdsteknologi på plejehjem i Danmark og Tyskland, og understøtte demente, deres pårørende og personalet i forhold til deres konkrete behov.

 - Umiddelbart er der planlagt en iterativ testperiode på 7-8 måneder, hvor vi følger op løbende og samler interessenterne for at give input til videreudviklingen af teknologien, som så kan testes igen. Dog er det forskelligt, hvordan partnerne griber test og evaluering af i dag, så det er noget, vi arbejder på at blive helt skarpe på og forventningsafstemme, siger Caroline Strudwick, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation.

Om Demantec - mød partnerne og tag del i videndelingen

Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, heriblandt Welfare Tech, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. 

Du kan møde partnerne i Demantec og tage del i videndelingen på netværksmøde i Flensborg, den 14. juni 2017. Her sætter konsortiepartnerne fokus på, hvad der er gængs praksis i de praksisnære indsatser for plejehjemsbeboere og deres pårørende i Tyskland, samt hvordan de kan udvikles ved hjælp af hjælpemidler og teknologi.

Klik her for yderligere oplysninger og tilmelding til Praksisnære indsatser for plejehjemsbeboere og deres pårørende i Tyskland

Bliv del af netværket

Virksomheder og organisationer, der ønsker at blive involveret i Demantec’s aktiviteter, kan være med som netværkspartner. Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Se mere på Demantec's hjemmeside demantec.eu

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png