2017-03-17-Demens-har-topprioritet-i-Danmark-og-Tyskland.jpg

Demens har topprioritet i Danmark og Tyskland

Både danske og tyske politikere har gjort demens til en politisk topprioritet. Men selvom begge lande forfølger samme mål om at skabe bedre livskvalitet for borgerne og bedre rammer for fagpersonalet, er strategien forskellig. Det dansk-tyske demenssamarbejde Demantec har analyseret forskelle og ligheder i de nationale demensstrategier.

Både i Danmark og Tyskland stiger antallet af demensramte borgere, og det er en udvikling, der ventes at fortsætte i takt med, at befolkningen ældres. Begge lande har derfor valgt at tackle udviklingen på et nationalt, strategisk niveau.

I regi af det dansk-tyske demenssamarbejde Demantec har Lene Bjerregaard, docent ved University College Sjælland, undersøgt forskellene i de to landes nationale strategier på demensområdet.

Danmarks og Tysklands demensstrategier dækker områder som fx rettidig diagnosticering, selvbestemmelse for borgere med demens og et balanceret syn på velfærdsteknologi målrettet til demensplejen.

- Danmark og Tyskland har rettet fokus på de samme problemstillinger inden for demens. Der er dog interessante forskelle. Fx stammer den tyske demensstrategi ikke fra ét centralt ministerium, men fra en række offentlige og private organisationer, siger Lene Bjerregaard, docent ved University College Sjælland.

Du kan læse Lene Bjerregaards artikel om de nationale demensstrategier i Danmark og Tyskland her (pdf)

Om Demantec

Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, heriblandt Welfare Tech, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. 

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png