2017-02-22-Demenssamarbejde-blev-genvej-til-eksportordrer.jpg

Demenssamarbejde blev genvej til eksportordrer

Virksomheden Wellness Nordic har fået åbnet en ny dør til den tyske plejesektor via deres deltagelse i det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec. Det er endnu en succes for virksomhedens strategiske satsning på det tyske marked.

Nogle produkter skal opleves. Det kan være en sportsvogn eller en god rødvin. Det er ikke det samme at læse eller høre om dem som at prøve dem. Sådan er det også med Wellness Nordics gyngestol.

Gyngestolen er beregnet til borgere, der fx har en demenssygdom, lider af angst eller har en udadreagerende adfærd. Stolens rolige gyngebevægelser suppleret med dens beroligende musik og vibrationer hjælper brugeren med at falde til ro. Effekten er tydelig for personalet, men den er svær at formidle til andre. Derfor har Wellness Nordic stor succes med at lade plejesektorens fagpersonale, indkøbere og ledere afprøve stolen på egen krop.

Det er også baggrunden for, at Wellness Nordic deltager i det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec, som netværkspartner. Demantec samler virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, heriblandt Welfare Tech. Målet er at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. Det er med andre ord et rigtig interessant forum at demonstrere gyngestolen i.

En dør blev åbnet

Blandt Demantecs partnere er der to tyske plejehjemskæder, og repræsentanter herfra prøvede gyngestolen til Demantecs kick-off konference i juni 2016 i Aabenraa. Det åbnede den berømte første dør.

- Frem for bare at tale med de tyske gæster til Demantec-konferencen, fik vi dem op i stolen, så de kunne fornemme, hvad den kunne gøre for deres beboere på plejehjemmet derhjemme. 14 dage efter konferencen var den første stol allerede på prøve hos et DIAKO-plejehjem i Flensborg, siger Bjarne Skamriis, Senior Business Developer i Wellness Nordic.

Herfra gik det stærkt, for hurtigt hørte andre plejehjem i DIAKO-kæden om stolens positive effekt. Henover det næste halve år var den danske virksomhed i tæt kontakt med DIAKO-kæden, som endte med at købe 1 eller 2 gyngestole til hvert af deres 13 plejehjem.

- Demantec gav os muligheden for at eksponere stolen og få en plejehjemsleder gjort begejstreret, fordi hun selv havde prøvet at sidde i stolen. Dét åbnede døren op til de efterfølgende, siger Bjarne Skamriis.

Strategisk satsning på Tyskland

Ordren er dog ikke en enlig, tysk svale. For Wellness Nordic havde i 2016 fokus på at få et gennembrud i Tyskland. Indtil 2016 var der flere stole installeret på plejehjem i Aabenraa Kommune end i hele den tyske plejesektor. Det er Bjarne Skamriis opgave at skabe gennembruddet, og han blev ansat med to dages varsel. Wellness Nordics direktør, Bent Bonde Pedersen, havde brug for en tyskkyndig til en messe i Tyskland, hvor gyngestolen skulle vises frem to dage senere. 

Messen blev en succes, og Bjarne Skamriis, der tidligere blandt andet har været direktør i en tysk virksomhed og har arbejdet med tyske kunder i mange år, blev en del af Wellness Nordic. Han arbejder ud fra en strategi om at påvirke rødderne for at få indflydelse på toppen.

- I Tyskland findes der store, private kæder af plejehjem med centrale kontorer, hvor indkøberne ikke altid har fornemmelse af, hvilken stressaflastning og ressourcebesparelse gyngestolen kan give, fordi urolige og demente plejehjemsbeboerne bliver mere rolige. Så vi satser meget på at få lov til at afprøve stolen hos et plejehjem ude i kæden og så lade den reelle oplevelse brede sig, siger Bjarne Skamriis.

Der findes også offentligt ejede plejehjem og plejehjem med en almennyttig eller religiøs baggrund ud over de private plejehjem.

Flere oplevelser, færre PowerPoints

2017 fortsætter i samme spor som 2016, og Wellness Nordic har planlagt at deltage i fem messer og markedsbesøg i løbet af foråret. I slutningen af februar deltog Wellness Nordic i Gesundheitswirtschaft Hannover sammen med Welfare Tech og virksomhederne ANYgroup, Applikator, Life-Partners, Spektrumshop og Telecall. Det var en dansk-tysk workshop, hvor virksomhederne kunne vise deres løsninger frem for tyske klyngepartnere heriblandt plejehjem.

- Det er rigtig godt, når de tyske beslutningstagere får mulighed for at se og afprøve velfærdsteknologi fra Danmark. Nogle gange skal man passe på, at det ikke bliver for meget snak og PowerPoint-præsentationer, men at potentielle kunder får reelle AHA-oplevelser ved at se og føle effekten af produkterne, siger Bjarne Skamriis.

Han ser frem til de kommende netværksmøder i Demantec-regi. Næste gang mødes Demantec-partnerne i Flensborg den 29. marts

- Uanset størrelse har virksomheder gavn af netværk som det, vi har i Demantec. Kunsten er at få det kommercialiseret, og her oplever jeg en god dialog med Welfare Tech om, hvordan vi sikrer, at det ikke bare ender i fine rapporter og møder, men i reelle match og forretningsmuligheder, siger Bjarne Skamriis.

Læs mere om Demantec her

Wellness Nordic er medlem af Welfare Tech. Wellness Nordic og Welfare Tech deltager i Demantec-samarbejdet.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png