2017-03-13-Digitale-løsninger-hjælper-patienter-til-bedre-sundhed.jpg

Digitale løsninger hjælper patienter til bedre sundhed

Del med dit netværk:

Personlig sundhedsteknologi vil spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Ny rapport peger på stort vækstpotentiale for velfærdsteknologiske virksomheder.

Sundhedsvæsenet er udsat for et massivt krydspres, hvor flere efterlyser bedre og mere behandling samtidig med, at der skal findes økonomiske besparelser. Sundhedsvæsenet nødt til at se sig om efter nye løsninger, og udvikling og anvendelse af ny teknologi kan være del af svaret. 

Det viser en ny sektorudviklingsrapport fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet), som er udarbejdet af førende DTU-eksperter i samarbejde med brancheorganisationerne Medicoindustrien, IT-Branchen og DI.

Rapporten identificerer virksomheders teknologiske udfordringer inden for afgrænsede områder af sundhedsteknologi og vurderer, hvilken forskning der er behov for, samt hvordan vi bygger op om udviklingen af personaliseret sundhedsteknologi.

Rapporten peger på en række forsknings- og udviklingsprojekter og kommer med et sæt anbefalinger, der kan være med til at sætte gang i udviklingen og anvendelsen af ny teknologi i sundhedssektoren.

- Danske virksomheder har alle muligheder for at komme med på erhvervseventyret. Der er stærke virksomheder og forskningsmiljøer at trække på samt et smidigt samarbejde med det offentlige sundhedssystem. Men vi skal flytte os endnu mere, end vi har gjort de seneste ti år, siger Jakob E. Bardram, professor på DTU Compute, direktør for Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) og formand for arbejdsgruppen bag rapporten.

- For de etablerede virksomheder er der et behov for at udvide, forstærke og sammenbinde teknologier. Samtidig er der en masse nye muligheder for nye innovative produkter og services, som kan dokumentere effekten af virksomhedernes produkter og vise, at patienterne får det bedre. Fremover bliver det centralt at kunne vise ’Real World Evidence’- både for virksomhederne og for sundhedsvæsnet, siger Jakob E. Bardram. 

Viden om patienterne

I fremtiden vil velfærdsteknologi i stigende grad indsamle og sammenkoble informationer og data fra hver enkelt patient i digitale løsninger og platforme, så sundhedspersonalet får en langt mere personaliseret viden om patientens behov. Eksempelvis vil bærbare sensorer og real-time målinger af fx temperatur og hjerteslag kunne give et retvisende billede af patientens adfærd og sundhedstilstand. Det er data, der i især kommer medico- og pharma-virksomheder til gode, som i langt højere grad vil kunne målrette behandling til den enkelte patient på rette tid og i rette mængder.  

- Digital sundhed er en disciplin, der udvikler sig hurtigt og hele tiden medfører nye indsigter, nye teknologier og nye anvendelser af de eksisterende teknologier. Vi ønsker at anvende denne udvikling til at styrke behandlingen af alle de patienter, der hver dag lever med diabetes, siger Thomas Miller, der leder en forskningsenhed for medicinsk udstyr i Novo Nordisk.

Download Sektorudviklingsrapporten, Helbredstjek af dansk sundhedsteknologi 

Link til kilde

Støttes af

Welfare Tech er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEB-Partnerlogo-580-x-50-px_DK.png