• Forside >
  • Nyheder >
  • Erfaringer med robotter og automation skal bruges på nyt hospital
2017-03-01-Erfaringer-med-robotter-og-automation-skal-bruges-på-nyt-hospital.jpg

Erfaringer med robotter og automation skal bruges på nyt hospital

På Nordsjællands Hospital er man i fuld gang med at indføre robot- og automationsteknologi for at indsamle erfaringer til senere brug, når Nyt Hospital Nordsjælland står færdigt i 2021. Blandt teknologierne er robotanlægget Gibosort, som fjerner manuelle arbejdsgange ved udpakning og sortering af prøver fra praktiserende læger.

Selvom Nyt Hospital Nordsjælland efter planen først skal stå færdigt i 2021, er man allerede nu i gang med at integrere robotter og automation på det nuværende Nordsjællands Hospital. Erfaringerne herfra skal nemlig bruges på det nye supersygehus. 

- Der er mange spændende opgaver, som de nye teknologier kan være med til at løse på et moderne hospital. Indtil videre har vi planlagt at indføre AGV'er (Automatic Guided Vehicle eller selvkørende robotter, red.) men også robotter til hospitalskøkkenet og affaldshåndtering er særdeles interessante anvendelsesområder, lyder det fra Henrik Schødts, projektdirektør hos Nyt Hospital Nordsjælland.   

Nyt Hospital Nordsjælland arbejder for at bliver et referenceværk for fremtidige hospitaler i brugen af nye teknologier.

- Det betyder blandt andet, at brugen af robot- og automationsteknologi skal prioriteres, og vi vil derfor gerne i dialog med virksomheder og forskere, der kan bidrage med viden til, hvordan vi finder de bedste løsninger til det nye hospital, siger Henrik Schødts.   

Det nye supersygehus har et budget på 4,2 milliarder kroner, og skal dække 310.000 borgere årligt. Med en planlagt årlig besparelse på 8% er der brug for at tænke nye teknologier ind i de mange arbejdsopgaver, som hvert år skal udføres på hospitalet. Det har blandt andet ført til en række offentlige-private innovationssamarbejder og afprøvning af nye løsninger.  

Robotanlæg håndterer prøver fra praktiserende læger

I 2015 gik Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital ind i et Offentligt-Privat-Innovationssamarbejde (OPI) med blandt andre Syddansk Sundhedsinnovation og virksomheden Gibotech. Målet var at finde en automatiseret løsning til håndteringen af de mange prøver, som hospitalet hver dag modtager fra de praktiserende læger i området. Resultatet er prototypen, Gibosort, et robotanlæg, der ved at udpakke og sortere prøverne fra praksislægerne fjerner manuelle arbejdsgange.   

Hvert tredje sekund bliver en prøve sendt gennem robotanlægget, og den samlede svartid på en prøve er reduceret til under 60 minutter. Med en håndtering af ca. 19.000 analyser om dagen er robotanlægget derfor med til at aflaste personalet, øge produktionen og reducere risikoen for menneskelige fejl ved prøvehåndteringen, hvilket i sidste ende er med til at øge patientsikkerheden.   

- Vi er i gang med at afprøve metoder og arbejdsgange, der kan imødekomme de stigende krav til logistik og produktion på fremtidens hospital, og her er erfaringerne med robotanlægget Gibosort til stor hjælp, udtaler Evy Ottesen, der er ledende bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.   

- I dag er 90% af processerne i laboratorierne automatiseret, men vi mangler den sidste del, og vi er derfor interesserede i at indgå i en dialog med de robotudviklere, der ser muligheder i sundhedssektoren, lyder det fra Evy Ottesen.   

Fra 1. marts 2017 har Klinisk Biokemisk Afdeling øget produktionen med 25%, og Gibosort robotanlægget kommer nu til at modtage prøver fra yderligere 63 praktiserende læger. Robotanlægget kommer dermed op på at håndtere prøver fra i alt cirka 300 læger.   

Workshop skal koble virksomheder og sundhedssektor

Den 27. april er der mulighed for at se Gibosort robotanlægget i aktion og få en rundvisning i laboratorierne, samt få indblik i fire forskellige udfordringer, som det eksisterende Nordsjællands Hospital og Nyt Hospital Nordsjælland, søger robot- og automationsløsninger til.   

- Med workshoppen vil vi dels sætte fokus på robotteknologi, der er implementeret, og dels på forskellige problemstillinger, som man ønsker at automatisere. Derudover sætter vi spot på, hvordan man griber automatisering an på hospitaler, siger Bjarke Nielsen, der er leder af Innovationsnetværket RoboCluster, som er arrangør af workshoppen. 

Du kan læse mere om workshoppen og tilmelde dig her 

Link til kilde  

Gibotech er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png