2017-03-08--Indsatsen-i-Tyskland-styrkes-yderligere-.jpg

Indsatsen i Tyskland styrkes yderligere

Welfare Tech er sammen med 6 danske virksomheder taget til Hannover i Tyskland for at knytte kontakter og styrke samarbejdet mellem Welfare Tech og den tyske klynge Gesundheitswirtschaft Hannover.

Som EU’s største land, med flere end 80 millioner indbyggere, og et hastigt voksende antal ældre over 65 år, er Tyskland et marked, der ikke er til at overse, når det kommer til sundheds- og velfærdsteknologi. Pærcis som i Danmark, står tyskerne med store udfordringer på sundheds- og plejeområder og efterspørger i stigende grad løsninger til digital pleje, demens og indretning af ældrevenlige boliger. 

Men selv om Danmark og Tyskland deler både grænse og de samme udfordringer, er der ganske betragtelige forskelle mellem den danske og den tyske plejesektor. Hvor ældrepleje i Danmark typisk drives af kommuner, drives både hjemmepleje, plejehjem og beskyttede boliger i Tyskland af private, religiøse eller almennyttige selskaber. Ofte driver de flere enheder, og ofte tilbyder de både hjemmepleje, plejehjemsboliger og beskyttede boligere. Udgifterne til plejen finansieres delvist via egenbetaling, delvist via plejeforsikringer. Forsikringsselskaberne holder derfor et vågent øje med, hvor de kan få mest pleje for pengene og til den bedste kvalitet. 

Netop ønsket at udvikle bedre og mere effektive plejetilbud til borgerne har ført, til at Gesundheitwirtschaft Hannover har rettet blikket mod Danmark og etableret et samarbejde med Welfare Tech. Det skal give medlemmerne af Gesundheitswirtschaft Hannover, som primært består af plejehjemskæder, hjemmeplejevirksomheder og privathospitaler, et bedre indblik i danske teknologier og kontakt til potentielle samarbejdspartnere. 

- Samarbejdet med den tyske klynge, Gesundheitwirtschaft Hannover, blev indledt ved en klynge konference i Berlin i 2014. I 2016 besøgte klyngen Welfare Tech i forbindelse med WHINN, og det var ved den lejlighed, at der blev givet håndslag på at intensivere samarbejdet via klynge-til-klynge workshops, siger Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech. 

Workhshop, udstilling og plejehjemsbesøg

En af samarbejdets første aktiviteter var et besøg i Hannover sidst i februar 2017, hvor Welfare Tech og en række danske medlemsvirksomheder var inviteret til at deltage i en workshop om demens. Virksomhederne, som alle har produkter, der er specielt udviklet til demensområdet, og som allerede er etableret på det tyske marked, fik mulighed for at udstille deres løsniger og præsentere dem for de tyske deltagere.

Delegationen lagde også vejen forbi to plejehjem, der er del af Gesundheitswirtshaft Hannover. Her var der rig mulighed for at spørge ind til de særlige udfordringer tyskerne har både på plejehjem og i hjemmeplejen. Blandt andet stod det klart, at det i Tyskland er svært at rekruttere nok kvalificeret arbejdskraft til plejesektoren. Plejehjemmene kører derfor ofte med lav belægningsgrad.

- Besøgene gav ganske gode muligheder for at tale med hjælpemiddelsansvarlige på plejehjemmene og en repræsentant for en hjælpemiddelforhandler, sanitätshaus, som fulgte delegationen under besøget til de to plejehjem, siger Karen Lindegaard.

Samarbejde og udvikling

På turen mødte de danske deltagere flere potentielle kunder og fik alle en dybere viden om både demensområdet, den tyske plejesektor og indkøb af hjælpemidler. 

- Klynge–til-klynge-tilgangen skaber en god, ligefrem kommunikation i øjenhøjde mellem medlemmerne af de to klynger, og den skaber grobund for at dele udfordringer og ideer. Vi har fået en fantastik mulighed for at netværke med lokale aktører på plejeområdet, og vi er allerede i gang med at kigge på andre tematiske områder, hvor vi kan samarbejdet, siger Karen Lindegaard, der ser frem til at knytte et endnu tættere samarbejde mellem Welfare Tech og Gesundheitswirschaft Hannover.

Om delegationen

Med i den danske delegation var:

Virksomhederne er præsenteret i publikationen, Dänische Unternehmen:  Die Spitzenreiter der Demenztechnologie (Danske virksomheder i front med demensteknologi), som blev uddelt til de tyske deltagere.

              

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png