2017-03-07-Månedens-profil-Bamberg-Consult.jpg

Månedens profil: Bamberg Consult

Del med dit netværk:

Hver måned sætter Welfare Tech fokus på et medlem, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til, at de er medlem. I marts har vi interviewet Bamberg Consult, der hjælper deres offentlige og private kunder med at gennemføre succesrige udviklingsprojekter sammen.

Hos Bamberg Consult er de eksperter i at bygge bro. Ikke fysiske broer mellem Danmarks øer, men broer mellem offentlige og private parter i offentlig-private innovationssamarbejder (OPI). Bamberg Consult er drevet af et ønske om at professionalisere projekterne, så de forløber effektivt og hurtigt under hensyntagen til begge parters behov. Fremdriften skal sikres, og de fælles mål skal indfries.

Mange virksomheder er for små til kunne oparbejde en dyb forståelse for de offentlige systemer, behov og krav, og mange kommuner har ikke specialister i innovative samarbejdsformer ansat. Derfor tilbyder Bamberg Consult en lang række ydelser fordelt over hele værdikæden fra matchmaking, udarbejdelse af fondsansøgninger og samarbejdsaftaler til projektledelse af test- og udviklingsprojekter. Bamberg Consult udarbejder også uafhængige effektevalueringer og business case-analyser af velfærdsteknologi som referencemateriale for virksomheder og som afsæt for en succesfuld implementering i den offentlige driftsorganisation.

Peter Bamberg, som stiftede virksomheden i 2014, har en baggrund som ingeniør og antropolog. Han har arbejdet med professionel rådgivning og innovation de sidste 17 år i byggebranchen og sundhed- og omsorgsområdet. Den tekniske indsigt kombineret med den antropologiske fokus på brugerne karakteriserer Bamberg Consults professionelle tilgang til området. 

- Det er et kæmpe privilegie som rådgivningsvirksomhed at være med til at bane vejen for nye innovative løsninger til borgere med specielle behov og få dem til at virke i praksis i den offentlige service- og opgavevaretagelse. Det er en stor motivation i det daglige arbejde, når du kan se, at du er med til at kunne gøre en forskel, siger Peter Bamberg, stifter og ejer af Bamberg Consult.

Vi har talt med Peter Bamberg og spurgt ind til virksomhedens spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked. Bamberg Consult har været medlem af Welfare Tech siden januar 2015.

Hvorfor er Bamberg Consult medlem af Welfare Tech?
Welfare Tech samler de offentlige og private aktører inden for velfærdsteknologi, og det er lige præcis de aktører, vi ønsker at samarbejde med og bygge bro mellem. Samtidig er det interessant for os at være i et netværk, hvor man har fokus på at udvikle og skabe innovation.

Hvad får I ud af at være medlem?
Vi bruger og bidrager rigtig meget til Welfare Techs netværksfacilitering. Vi laver løbende arrangementer med Welfare Tech og har eksempelvis netop sammen med Aarhus Kommune og fire andre kommuner afholdt en stor, national konference i Aarhus omkring juridiske og etiske udfordringer i forhold til digital velfærd og overvågning. Welfare Tech gør det nemt at komme ud og møde netværket, og man bliver altid mødt med en fantastisk entusiasme fra Welfare Techs medarbejdere. Welfare Tech er en stor driver for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI). Det er vi meget glade for at være en del af.

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?
I klyngen er der mange dygtige virksomheder, der har et stort behov for at komme i dialog med offentlige myndigheder for at få sparring og input til deres produktudvikling. I dag foregår dialogen primært via virksomhedernes salgsorganisationer, men det er sjældent det bedste setup for et innovations- og testsamarbejde. Bamberg Consult kan hjælpe virksomhederne med at få en anden og mere åben innovationsorienteret dialog med relevante offentlige samarbejdspartnere.  Tilsvarende er det også vores erfaring, at kommunerne og regionerne ikke altid har ressourcer eller er gearet til at matche virksomhedernes behov for effektive, målrettede og hurtige projektforløb. Her kan Bamberg Consult med vores indsigt i de offentlige organisationer og deres beslutningsstrukturer være en understøttende og fleksibel samarbejdspartner. Som nævnt tilbyder Bamberg Consult rådgivning og udførelse af alle de ydelser, der karakteriserer værdikæden for et offentlig-privat test- og udviklingssamarbejde. Parterne skal derfor ikke ud at sammensætte et større konsortium af interne og eksterne konsulenter og rådgivere for at komme i gang.

Hvad arbejder I med for tiden?
Demensområdet fylder rigtig meget hos os. Det er spændende, fordi der er store muligheder for at forbedre livskvaliteten - ikke blot for borgere med demens, men specielt også for deres pårørende. Vi har oparbejdet en stor viden om udfordringerne og behovene på området, som vi bruger i nye projekter. Derudover hjælper vi løbende med opstart af nye test- og udviklingsprojekter. Nogle gange er det hele projektet, andre gange er vi blot involveret i evalueringen eller fondsansøgningen. Vi er også i gang med at udarbejde juridiske og etiske guidelines for indsamling af data og monitorering af borgere i samarbejde med en række jyske kommuner og Digitaliseringsstyrelsen. Der er på området store muligheder for forebyggelse og bedre behandling, men det er også vigtigt at tænke den nye persondataforordning ind tidligt i både produktudviklingen og i den offentlige praksis. Vi kan hjælpe både virksomheder og offentlige parter med at navigere i området og udnytte mulighederne for dataindsamling. Det handler om at fremtidssikre en innovativ brug af data samtidig med, at borgernes rettigheder tænkes ind tidligt i forløbet. 

Hvad er i jeres øjne den største tendens på markedet lige nu?
Det er fantastisk at se, hvordan tankegangen har ændret sig hos både danske virksomheder og offentlige parter. For rigtig mange private og offentlige aktører er det blevet helt naturligt at have en meget dybere dialog og samarbejde end den traditionelle leverandør/aftager tilgang.  Det er derfor også naturligt, at rådgivningsydelserne flytter ud af de sikre offentlige rammer og ind i professionelle setups, hvor der kan stilles større krav til kvaliteten af rådgivningen. Jeg tror, det er sundt for alle parter, og det var også en af bevæggrundene til, at jeg startede Bamberg Consult for tre år siden. Vi er på den baggrund for alvor ved at realisere en holdbar vision om at gøre Danmark til et velfærdsteknologisk knudepunkt for innovation.

Læs mere om Bamberg Consult 

Støttes af

Welfare Tech er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEB-Partnerlogo-580-x-50-px_DK.png