2017-03-21-Månedens-profil-Hedensted-Kommune.jpg

Månedens profil: Hedensted Kommune

Del med dit netværk:

Hver måned sætter Welfare Tech fokus på et medlem, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til, at de er medlem. I marts har vi interviewet Hedensted Kommune, der arbejder med at bevæge sig væk fra den traditionelle form for omsorg og udfordrer rammer og kassetænkning inden for sundhed og velfærd.

Mellem Horsens og Vejle ligger Hedensted Kommune, hvis 551 km2 fordeler sig på et langstrakt bælte mellem de to store, jyske byer. De lange afstande i kommunen udfordrer hjemmeplejen, men det er ikke kun logistiske problemer, som kommunen tumler med.

- Hvis vi ser frem mod vores hjemmepleje i 2020, skal vi bliver skarpe på, hvad der skal klares privat, og hvad kommunen skal tage sig af. Mange borgere ønsker at købe velfærdsteknologi på egen hånd, men det er hverken kommunen eller virksomhederne gearet til. Først skal hele systemet i gang, du skal igennem visitation osv., siger Helle Thambo Andersen, værdighedskoordinator og velfærdsteknologisk konsulent i Hedensted Kommune.

Det er en tankegang, som Helle Thambo Andersen gerne vil udfordre både i Hedensted Kommune, men også i de mange samarbejdsrelationer med andre kommuner og virksomheder, som hun dyrker. Fx taler hun med leverandører om denne problemstilling. Kommunerne skal på den anden side fokusere på at få skabt fælles standarder, så virksomhedernes løsninger hos de private nemt kan integreres i kommunens systemer, når det bliver aktuelt for den enkelte. 

Helle Thambo Andersen mener, at det ikke længere skal være borgerens kommune, der bestemmer, hvilke løsninger, den enkelte borger skal have. Til gengæld skal kommunen være en dygtig sparringspartner og kunne pege på typer af løsninger, der kan opfylde den enkelte borgers behov.

Vi har talt med Helle Thambo Andersen og spurgt ind til kommunens spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked. Hedensted Kommune har været medlem af Welfare Tech siden juni 2016. 

Hvorfor er Hedensted Kommune medlem af Welfare Tech?
Vi er medlem, fordi det er vigtigt for os altid at være opdateret på, hvad der sker omkring os og i branchen, og fordi vi generelt gerne deltager i netværk. Vi mødes med en del andre Welfare Tech-medlemmer og ser på, hvordan vi kan løse udfordringerne inden for sundhed og velfærd. Det er jo i alles interesse fx at sikre gevinstrealisering.

Hvad får I ud af at være medlem?
Vi får mulighed for, at vores medarbejdere på specialområder kan deltage i møder og arrangementer og på den måde holder sig opdateret. Welfare Tech gør det også lettere for os at møde leverandører og udviklere, så vi kan påvirke branchen. Samtidig kan vi stille os til rådighed som sparringspartner og teststed. Endelig er vi også med i større, fælles arrangementer som ’Digital velfærd eller overvågning’-arrangementet.

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?
Her i Hedensted Kommune tør vi at vende ting på hovedet og se på dem på en anden måde. Vi laver altid gerne samarbejder og deler gerne viden. Vi indførte fx luftrensere til folk, der ryger i eget hjem. Efterfølgende har omkring 20 kommuner kontaktet os for at få mere at vide om resultaterne. Vi prøver generelt at gøre ting simple og foretrækker at tage borgervinklen frem for den juridiske. Jura skal jo ikke være til for at skabe hindringer, men til at finde løsninger. 

Hvad arbejder I med for tiden?
Lige nu er vi ved at undersøge, om vi kan lave en slags ERFA-gruppe for kommuner, der arbejder med at digitalisere besøg ude hos borgerne. Kommuner som Viborg, Randers og Esbjerg er i gang med virtuelle løsninger, og sammen kan vi arbejde med at digitalisere besøg uden, at det går ud over nærværet. På sigt kan vi lukke gruppen op for leverandører, og der er også potentiale for at brede erfaringerne ud, så det inkluderer rusmiddelområdet og socialpsykiatrien.

Hvad er i dine øjne den største tendens på markedet lige nu?
Den største tendens er, at mange prøver at simplificere teknologi. Det gælder både hjælpemidler, der ikke er digitale og digitale løsninger, som bliver bredere og begynder at ligne hinanden mere. Derudover fylder robotteknologi mere nu, og mange er begyndt at se på, hvordan vi reelt skal anvende dem, hvad robotterne skal kunne osv. Nu tør man at være nysgerrig omkring robotter og har også fået nogle erfaringer med projekter, der endte med at være uværdige for borgerne, mens andre har fungeret fint. Som med al teknologi gælder det om at være meget præcise i udvælgelsen af borgerne, som skal have den.

Læs mere om Hedensted Kommune

Støttes af

Welfare Tech er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEB-Partnerlogo-580-x-50-px_DK.png