• Forside >
  • Nyheder >
  • Plejehjem skal teste og evaluere velfærdsteknologi til demente
2017-03-20-Plejehjem-skal-teste-velfærdsteknologi-til-demente.jpg

Plejehjem skal teste og evaluere velfærdsteknologi til demente

Virksomheder, plejehjem, uddannelsesinstitutioner og innovationsenheder fra Danmark og Tyskland mødtes i Odense som del af projektet Demantec, for at drøfte test, evaluering og implementering af velfærdsteknologi til demente på plejehjem.

I takt med at befolkningerne bliver ældre, øges sandsynligheden for at flere ældre borgere får diagnosen demens. Allerede i dag lever flere en 85.000 danskere med en demensdiagnose, og prognoser forudser, at tallet stiger til 150.000 danskere i 2040. For at løse denne samfundsudfordring bringer Demantec-projektet offentlige og private parter nord og syd for den dansk-tyske grænse sammen. 

Den 2. marts 2017 mødtes Demantec-partnerne i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. På tværs af fagligheder blev der arbejdet med at sætte ord på, hvordan man kan teste, evaluere og implementere velfærdsteknologi til demente på plejehjem. Partnerne fik også sat ord på, hvilke udfordringer og barrierer man skal være opmærksom på.

Det sker som forberedelse til test af to danske virksomheders velfærdsteknologiske løsninger på tre udvalgte plejehjem nord og syd for den dansk-tyske grænse, som vil foregå i efteråret 2017.

Test skal give værdifuld og brugbar viden

Styrken ved den tværfaglige sammensætning af partnere var tydelig på dagen, hvor forskellige interessenters perspektiver blev belyst for at sikre, at virksomheder, plejehjem, brugere, beslutningstagere m.fl. hver især får værdifuld og brugbar viden ud af test- og evalueringsforløbet.

Ved at samle alle interessenter i fælles brainstorm og diskussion var det muligt at tage udgangspunkt i de mange erfaringer, som hver enkelt partner allerede har, og skabe fundamentet for en stærkt fælles ramme for de kommende konkrete aktiviteter med test, evaluering og implementering i projektet. Anvendelsen af denne tværregionale ramme vil også blive evalueret som en del af projektet, så danske og tyske plejehjem og virksomheder fremadrettet kan benytte sig af Demantec-projektets resultater. Det vil fremme implementeringen af velfærdsteknologi, som kan understøtte demente på plejehjem i Danmark og Tyskland.

 - Umiddelbart er der planlagt en iterativ testperiode på 7-8 måneder, hvor vi følger op løbende og samler interessenterne for at give input til videreudviklingen af teknologien, som så kan testes igen. Dog er det forskelligt, hvordan partnerne griber test og evaluering af i dag, så det er noget, vi arbejder på at blive helt skarpe på og forventningsafstemme, siger Caroline Strudwick, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation.

Om Demantec

Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, heriblandt Welfare Tech, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. 

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. Læs mere på demantec.eu

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png