• Forside >
  • Nyheder >
  • Plejepersonale hjalp med implementering af intelligente bleer
2017-03-08-Plejepersonale-hjalp-med-implementering-af-intelligente-bleer.jpg

Plejepersonale hjalp med implementering af intelligente bleer

Når velfærdsteknologi skal implementeres i den daglige drift, kan der opstå mange barrierer. Derfor gik virksomheden Suma Care og den private serviceleverandør Attendo sammen med Væksthus Hovedstadsregionen, DELTA og FORCE Technology om at få input fra plejepersonale til videreudviklingen af virksomhedens intelligente ble.

Det største arbejde for velfærdsteknologiske virksomheder er faktisk ikke udviklingen af nye produkter og løsninger. Det er implementeringen af teknologien ude i den daglige drift.

Det ved virksomhederne godt. Suma Care, der er medlem af Welfare Tech, blev derfor med Væksthus Hovedstadsregionens hjælp matchet med den private serviceleverandør Attendo samt forskningsinstitutterne DELTA og FORCE Technology. Via et skræddersyet projektforløb fik virksomheden indsigt i plejepersonalets dagligdag og arbejdsprocesser ved bleskiftning på borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Det skulle sikre, at virksomhedens intelligente ble til ældre borgere blev tilpasset optimalt til den virkelighed, som produktet skal ud og leve i.

Suma Cares intelligente ble består af en engangs-sensorstrip, som bliver klistret på en almindelig ble. Strippen tilsluttes en lille sender, der via WiFi løbende sender fugtværdierne i bleen til et internetbaseret program. Her regner programmet på værdierne og sender besked til personalet via deres computer, tablet eller mobiltelefon, når det er tid til at skifte ble. Systemet kan også advare om mulig dehydrering eller urinvejsinfektion.

Værdifulde input

Psykologer i FORCE Technologys Afdelingen for Anvendt Psykologi interviewede seks plejemedarbejdere fra det private plejecenter ’Udsigten’. Plejecenteret er en del af Attendo, der driver en række plejecentre og hjemmeplejeordninger. De indgår på lige fod med den offentlige del af ældreplejen i kommunale udviklingsprojekter og ønsker via dette projekt at medvirke til at udvikle ældreplejen i Danmark. De seks medarbejderne indgik i det designpanel, der har testet den intelligente ble.

- Når man implementerer teknologi i praksis, vil der altid være en række faldgruber. Noget kan være teknisk smart, men viser sig at være knap så smart menneskeligt for borgere og plejepersonale. Derfor er plejepersonalets viden og holdninger essentielle, siger Jesper Ejdorf Brøsted, Human Factors Specialist i FORCE Technology.

Samtalerne med plejepersonalet viste, at de hurtigt kunne se fordelene ved den intelligente ble, heriblandt at de ikke skal forstyrre borgerne med unødige bleskift, og at de får et bedre indblik i borgernes helbred. 

Omvendt udtrykte personalet også en række bekymringer og ønsker. Det gennemgående ønske var, at systemet skal udstyres med valgmuligheder ved alarm, så plejerne har mulighed for at blive mindet om alarmen 10 minutter senere, hvis de har hænderne fulde. De vil også kunne viderestille alarmen til en kollega.

- Valgmulighederne ved alarm er et godt eksempel på, hvor essentielle disse samtaler er. Suma Care ved, at alarmen gentages automatisk efter ti minutter, men det gør plejepersonalet ikke. Vi ved nu, at dette er et af de aspekter, der skal gennemgås for plejepersonalet ved implementering. Vi blev opmærksomme på bekymringer, som Suma Care ikke kunne vide, at personalet havde”, siger Jeanette Jakobsen, Human Factors Specialist i FORCE Technology.

Designforslag afprøvet i virkelighedstro rammer

Efterfølgende etablerede DELTA et designpanel bestående af 14 interessenter bestående af plejepersonale fra Attendo, undervisere fra Professionshøjskolen Metropol, plejere og administrativt personale fra Københavns Kommune mm.

Panelet gennemgik forskellige designforslag, der kunne implementeres i Suma Cares produkt for at løse barrierer såsom den nævnte alarmfunktion for at opnå en gnidningsfri implementering og brug. Det foregik i Professionshøjskolen Metropols nye Praksis- og Innovationshus, hvor opbyggede simulationsmiljøer fra sundhedssektoren kan bruges til at foretage kontrollerede tests.

Ændringer før serieproduktion

For Suma Care har plejepersonalets input haft stor betydningen. De nye informationer om brugsmønsteret betyder, at afgørende ændringer kan indføres, før serieproduktionen af den intelligente ble går i gang:

- På tærsklen til serieproduktionen har vi takket være designpanelet fået muligheden for på forkant at introducere nogle få, simple konstruktionsændringer, der højner løsningens fleksibilitet og accept hos slutbrugerne, siger Jörn Hamdorf, CEO i Suma Care.

For Attendo, gav projektet ny viden om, hvordan medarbejdernes input er væsentligt i innovativ udvikling af velfærdsteknologi.

- Medarbejderne blev meget bevidste om vigtigheden af få koblet den praktiske erfaring på teknologien, men også hvor mange aspekter, der ligger i noget så simpelt som et bleskift. Det har givet grobund for gode drøftelser i vores virksomhed, siger Pia Poulsen, virksomhedschef i Attendo.

Se video om projektet her

Læs mere om Suma Care her 

Suma Care er medlem af Welfare Tech. Projektet er et samarbejde mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Suma Care, Attendo, FORCE Technology og DELTA i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png