2017-03-30-Virtual-Reality-redder-livhistorier.jpg

Virtual Reality redder livhistorier

Kan Virtual Reality bruges til at stimulere demensramtes hjerneaktivitet og hjælpe dem med at genopfriske glade og kære minder? Mød Sergio Oliveira fra Khora Virtual Reality på TEDx Odense, der har udviklet en ny teknologi, som kan ændre livet for mange mennesker med demens og deres familier.

Demens kan være en ondsindet sygdom, der kaprer hjernen og påvirker hukommelsen og talens brug samt evnen til at tage beslutninger. Selv simple hverdagshandlinger bliver med tiden påvirket. Når et menneske rammes af demens bliver minder, livshistorie, ja selv personens identitet, langsomt udvisket. Men hvad hvis den dementramte kunne beholde udvalgte minder for evigt? Hvad hvis personen kunne genopleve udvalgte minder igen og igen og selv vælge, hvilke minder han/hun ville fastholde? Hvad ville en sådan “ekstra chance” betyde for den dementes liv og forholdet til plejere, omsorgspersoner og pårørende?  

På verdensplan har næsten 47 millioner mennesker fået stillet diagnosen demens, og ovenstående spørgsmål er derfor alt andet end lommefilosofi. De er derimod noget, der berører de fleste af os - som patienter, som pårørende eller som sundhedspersonale. Demens er nemlig ikke blot en følelsesmæssig byrde for den syge, men også for omgivelserne, der passivt må se til, mens den syges helbred langsomt forværres.   

Samtidig koster demens samfundet mange ressourcer og høje udgifter til behandling og pleje. En udfordring, der forventes at blive fordoblet hvert tyvende år, grundet den stigende levealder. Prognoser peger  på, at der i 2030 vil være 74,7 millioner mennesker med demens på verdensplan, mens tallet i 2050 vil være steget til 131,5 millioner mennesker. Alene i Danmark  bruges der årligt 780 millioner kroner til plejen af ca. 93.000 demensramte.  

Sergio Oliveira fra Khora Virtual Reality mener, han har en del af svaret på fremtidens udfordringer med demens. Det har nemlig længe været anerkendt, at hvis der bliver taget hånd om den demensramtes udfordringer i hverdagen, så påvirkes forholdet til både plejere og omsorgspersoner markant – og overskuddet bliver større for alle involverede.  

Oliveira arbejder derfor på et Virtual Reality-værktøj, der skal stimulere demensramtes hjerneaktivitet og hjælpe dem med at genopfriske de glade og kære minder, som de har oplevet i løbet af deres liv. Værktøjet præsenteres for offentligheden til TEDx, den 1. april 2017 på Odense Teater.  

- Det er overraskende at se, hvor lidt Virtual Reality-teknologien er blevet brugt i behandlingen af demenslidendes sygdom, som netop er en af de hurtigst voksende sygdomme, siger demensekspert Linda Garcia.   

Virtual Reality har stort potentiale i demensplejen 

På trods af en manglende anvendelse har Virtual Reality-teknologien vist sig at have et stort potentiale. Det er adskillige gange er blevet påvist i canadiske, australske, amerikanske og britiske forsøg. Studier viser, at interaktion med stimulerende miljøer har en positiv effekt for neuroplasticiteten, som er hjernens evne til at genopbygge celleforbindelser. Eller sagt på anden måde: hjernen fornyes.  

Virtual Reality blev oprindeligt brugt til at undersøge demenssygdomme, men er sidenhen blevet et værktøj i behandlingen af demens. Teknologien lader demenslidende opleve og dele indlevende oplevelser i mange forskellige scenarier, som for eksempel eksotiske steder eller udendørsaktiviteter. For Sergio Oliveira var det dog ikke nok. Han så, at den nuværende teknologi til behandling af demensramte kun tillod standardiserede valg, som ikke interagerede med den demensramtes (svindende) hukommelse, og derfor ikke relaterede sig til dennes livshistorie.   

Forskning, af bl.a. Artie Konrad, ekspert i menneske-computer interaktioner, har dog påvist, at netop autobiografiske minder kan styrker et menneskers positivitet, og at refleksioner over egen fortid har en positiv effekt på vores humør og derfor også på vores adfærd. Det samme gælder for Technology Mediated Reflection (TMR), som er systemer, der faciliterer og forstærker genkaldelsen af autobiografiske minder ved at fange billeder, videoer eller tekstbeskrivelser af personlige erfaringer.  

Sergio Oliveira besluttede sig for at anvende samme princip med Virtual Reality ved at bruge specialdesignede miljøer, som lader demensramte genleve de få minder, som stadig er i deres hukommelse.  

- Udviklingen af et sådant værktøj har stor betydning: Patienter med lille eller reduceret bevægelighed kan nu atter opleve deres yndlingsbeskæftigelser; De får en ny følelse af formål, og de er i stand til at beskytte deres identitet imod sygdommens ødelæggende fremadskridning, siger Sergio Oliveira.  

Teknologien har samtidig en positiv effekt på den demensramtes humør, og derved også på den dementes adfærd og interaktion med familie og omsorgspersoner. Da miljøerne, som Sergio og hans firma Khora Virtual Reality udvikler i højere grad er skræddersyet til den enkeltes livshistorie, forventer man at behandlingen vil have en større effekt på patienternes neuroplasticitet, hæmme sygdommens fremgang og derved også styrke effekten af medicin.  

Den nye teknologi, som Sergio Oliveira fra Khora Virtual Reality udvikler er banebrydende og vil for alvor ændre livet for mange mennesker og deres familier. Hvis du er interesseret i at høre mere om Sergios store opdagelse, kan du komme til TEDx Odense den. 1. april 2007 på Odense Teater.

Læs mere om TEDx Odense

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png