• Forside >
  • Nyheder >
  • Åbent kontaktcenter støtter hjemmeboende borgere med demens
2017-11-20-Åbent-kontaktcenter-støtter-hjemmeboende-borgere-med-demens-.jpg

Åbent kontaktcenter støtter hjemmeboende borgere med demens

Kallerupvej i Odense er et åbent rådgivnings- og kontaktcenter for hjemmeboende mennesker med demens og deres pårørende. Det dansk-tyske demensprojekt, Demantec, aflagde centeret et besøg under WHINN 2017 som del demenskonferencen ”Technology-Based Dementia Care”.

Kallerupvej i Odense er en et nyt initiativ i Danmark, hvor demensramte og deres pårørende kan mødes i et trygt, inspirerende og rummeligt miljø og snakke om, hvordan de har det, og ikke mindst inspirere hinanden til at løse de udfordringer, de nu står med. Centeret tilbyder en bred vifte af aktiviteter for både demensramte, pårørende, ægtepar, familie, venner og fagpersoner.

I oktober aflagde det dansk-tyske projektet, Demantec, centeret et besøg, sammen med deltagere fra demenskonferencen ”Technology-Based Dementia Care” under WHINN 2017.

- Det interessante var, at nogle af aktiviteterne foregår i de ”rigtige” rammer og lokaler – og altså ikke kun på centret. Eksempelvis kan nævnes træarbejde i et lejet sløjdlokale på en skole, fortæller Sus Dambæk Hønnerup, lektor på Professionshøjskolen Absalon, som var med på besøget.

Ud over en rundvisning kunne deltagerne møde to brugere af centeret. De fortalte hver især om deres situation og de udfordringer, de møder i deres hverdag som følge af deres demenssygdom, samt hvilken betydning det har for dem, at kunne benytte Kallerupvej-centrets tilbud. Fortællingerne blev bl.a. præsenteret med livshistoriske plancher med billeder fra oplægsholdernes hverdag og fortid, hvilket demonstrerede den enorme gennemsalgskraft en livshistorisk billedoversigt har, når hukommelsen svigter.  

De demensramte fortalte også om, hvordan de havde stor glæde af DoMyDay-smartphonen, som gav dem støtte til strukturering af deres hverdag.

- Historierne om de to kvinder, der lider af demens, viste at centeret er mere end et rådgivningstilbud. Kvinderne fortalte, hvordan deres liv har ændret sig med diagnosen, og hvordan de på Kallerupvej har fundet et sted, hvor de er varmt velkomne. De to kvinder var sikrer på, at de med støtten fra Kallerupvej blev bedre til at klare deres hverdag og demenssygdom selv. Deres historier illustrerer betydningen af tilbud, der tilbyder ikke kun teknisk support men også plads til menneskelig kontakt og nærhed, siger projektkoordinator Gesine Schulze fra Hochschule Flensburg, University of Applied Sciences.

Kallerupvej-centeret ligger små tre kilometer fra Odenses centrum i et roligt villakvarter og drives med støtte fra en række samarbejdspartnere, herunder kommuner og frivillige organisationer.

Studieturen var arrangeret af Syddansk Sundhedsinnovation, der er partner i Demantec.

Om Demantec

Demantec er et tværregionalt samarbejde mellem partnere i Danmark og Tyskland, hvor virksomheder, forskere og sundhedsprofessionelle fra plejehjem og hjemmeplejen deler ideer og viden om behov og teknologiske muligheder i relation til demens. Målet er at forbedre livskvaliteten for mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonalet ved at justerer, tilegne og videreudvikle eksisterende teknologier baseret på konkrete udfordringer forbundet med demens. 

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. 

Læs mere på demantec.eu

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png