2017-11-15-Én-indgang-til-kommunens-teknologihenvendelser.jpg

Én indgang til kommunens teknologihenvendelser

Nye velfærdsteknologier strømmer i disse år ind på markedet. Mulighederne er så mange, at det kan være vanskeligt for kommunerne at holde styr på de mange henvendelser og finde frem til de helt rigtige løsninger. Public Intelligence rækker en hjælpende hånd ud med et nyt koncept, der skal gøre vejen mellem leverandør og kommune lettere.

Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi vokser markant, og kommunerne har gennem årene fået flere og flere henvendelser fra leverandører, der ønsker at teste eller sælge netop deres løsninger. Og det ikke uden udfordringer. For det kan være svært for kommunerne at have dialog med, vurdere og holde styr på alle de leverandører, der henvender sig. Resultatet munder ofte ud i miskommunikation, manglende kvalitet i samtalerne og et forfejlet forsøg på at teste eller sælge en fantastisk løsning.

Som leverandør kan det ydermere være vanskeligt at finde frem til, hvem der skal kontaktes i de enkelte kommuner. Mange leverandører oplever, at de bliver sendt rundt fra en afdeling i kommunen til en anden, uden koordinering og ofte uden tilbagemelding til virksomheden.  

- Det har hidtil været lidt af jungle og en tidskrævende proces at finde frem til de relevante kontaktpersoner i kommunerne. Hvem vil formidlingen være relevant for? Er det Center for ejendomme? Visitationen? Ældrechefen? siger Gitte Bruhn Carstens, virksomhedsejer af ODSIF.

Gitte Bruhn Carstens og ODSIF har taget imod et nyt tilbud fra konsulentvirksomheden Public Intelligence, der tilbyder at hjælpe kommuner og leverandører ved at kvalificere og samle henvendelser fra leverandører.

- Via Public Intelligence’s præsentationsark kan vi nu målrette vores formidling af løsninger inden for velfærdsteknologi til kommunerne i et system, hvor der sørges for, at vores præsentation havner det rigtige sted, og der er mulighed for at kunne formidle vores løsninger til flere kommuner på én gang. Systemet vil helt sikkert også gøre det hurtigere at kunne give feedback på henvendelserne, da præsentationsarkene vil fremstå ensartet og med alle de oplysninger, der er relevante for modtageren hos kommunen, siger Gitte Bruhn Carstens.

Konceptet går ud på, at Public Intelligence guider leverandørerne til at udfylde et elektronisk præsentationsark tilpasset den enkelte kommune. Leverandøren svarer kortfattet på en række spørgsmål, som hjælper kommunen til at vurdere, hvorvidt et møde med leverandøren er aktuelt eller ej. 

Public Intelligence har allerede afprøvet modellen med Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Faaborg-Midtfyn Kommune modtager mange spændende henvendelser fra virksomheder vedrørende velfærdsteknologi. Ofte henvender virksomhederne sig til flere i kommunen, da det kan være svært at se, hvor man skal henvende sig. Ved at virksomheden udfylder præsentationsarket, kan vi hurtigt dele informationen videre til relevante kollegaer, og vi sparer dermed tid. Derudover giver præsentationsarket os god mulighed for at sammenligne produkter, siger Kathrine Skov Kastrup, sundhedsfaglig teknologikonsulent hos Faaborg-Midtfyn Kommune.

To gange årligt arrangerer Public Intelligence desuden præsentationsdage, som tager udgangspunkt i de deltagende kommuners ønsker og behov. På præsentationsdagene kan virksomhederne komme i dialog med kommunerne om aktuelle problemstillinger, som de ønsker at få løst. 

Læs også Nyt samarbejdskoncept skal lette kommunernes vej gennem velfærdsteknologi-junglen

Er du interesseret i at høre mere?

Kommuner, som er interesseret i at høre mere om mulighederne for at få samlet deres leverandørhenvendelser et sted kan få et uforpligtende møde med Mette Marie og Stinne Skydt fra Public Intelligence. 

- Vi vil gerne komme på besøg hos interesserede kommuner til et uforpligtende møde, og høre hvad den enkelte kommunes behov er. Vi ved, at man håndterer teknologihenvendelser meget forskelligt landet over og vil meget gerne i dialog med både de større og mindre kommuner om, hvordan de kan bruge samarbejdet, siger Mette Marie Bruun Højsager, teknologiformidler og sygeplejerske ved Public Intelligence.

Er du interesseret, kan du rette henvendelse til:

Stinne Skydt, seniorprojektleder, T. +45 3074 7332, stinne@publicintelligence.dk eller Mette Marie, sygeplejerske, T. +45 3011 6050, mettemarie@publicintelligence.dk

Public Intelligence er medlem af Welfare Tech. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png