• Forside >
  • Nyheder >
  • Botilbud disrupter den sociale praksis og skaber mere nærvær
2017-11-15-Botilbud-disrupter-den-sociale-praksis-og-skaber-mere-nærvær.jpg

Botilbud disrupter den sociale praksis og skaber mere nærvær

Der stilles i disse år høje krav til omsorgssektoren, der konstant er under pres for at levere bedre service og følge med de offentlige sparekrav. Den diagnose har Danmarks største botilbud Landsbyen Sølund konstateret – og gennem længere tid arbejdet på en kur. Den ser nu ud til at være her nu!

Siden kommunalreformen i 2007 er dokumentationen på social- og handicapområdet steget voldsomt. Det fylder meget i hverdagen i kommunerne, og på botilbuddet Landsbyen Sølund i Skanderborg oplever de pædagogiske medarbejdere, at arbejdstiden går fra borgernære opgaver hos borgerne til kontortid, hvor registrering og dokumentation traditionelt set foregår. 

Det gør indførelsen af teknologi nu op med. Det seneste halvandet år har Sølund arbejdet sammen med it-virksomheden Sekoia, om at udvikle en metode, der giver færre spring fra borger til kontor med fokus på nærvær, frem for administration. 

Med Sekoias it-løsning har medarbejderne fået mulighed for at planlægge og dokumentere deres arbejde i ”real time” undervejs i arbejdsdagen. Handleplaner ligger ikke længere gemt væk skuffen eller på kontorets computer. De er blevet operanationaliseret til konkrete indsatser og en direkte del af hverdagen, lige der hvor borgerne er. Det har givet pote. Tiden bliver bedre udnyttet, og indsatserne er mere kvalificerede. Samtidig oplever personalet mindre sygefravær og større arbejdsglæde. Sådan lyder de første resultater i hvert fald. 

Personalet bruger ikke længere energi på at tænke over borgerens handleplaner og mål. I stedet er personalet nu i stand til at arbejde i fællesskab om målet. Det har resulteret i en proces, hvor de overordnede mål for borgeren ”oversættes” til konkrete opgaver.

- Det er ikke en simpel to-do liste, men et essentielt arbejdsværktøj til at øge livskvaliteten for borgeren. Vi kan nu vise, at vi har lavet indsatser for at nå det overordnede mål - også hvis man ikke kan nå dem. Det betyder, at vi ikke længere er bange for misse et mål, forklarer Søren Lytzau, som er vidensmedarbejder og fysioterapeut i Landsbyen Sølund.

Se videoen Sekoia i Landsbyen Sølund

Sekoia i Landsbyen Sølund from Sekoia on Vimeo.

Information skal give mening for borgeren

Landsbyen Sølund har gennem længere tid arbejdet på at sikre sig en højere faglig ensartethed i deres arbejde og stærk personcentreret pædagogisk linje gennem anvendelse af teknologi. Det er et brud med den vanetænkning, der ellers præger socialområdet. 

Teknolgien gør det muligt for medarbejderne at opnå klare, målbare forskelle, selv i de små detaljer, ganske enkelt fordi teknologien kan holde styr på mange informationer i en ensartet, struktureret form. Et vigtigt element er de tydelige opgavebeskrivelser, der fungerer som aftaler på og med borgeren. Hvor hver enkelt medarbejder tidligere kunne have sin egen ’metode’, bliver opgaverne nu over tid til evidens for, at personalet gør deres arbejde, og en faglig stolthed bygges ind i den fælles videnbank.

- Det, at vi er enige om opgaveløsningen, giver et bedre kollegialt fællesskab, som fører til mindre udad reagerende adfærd hos borgeren – et stort skridt frem, siger Lone Bahnsen Rodt, leder af Landsbyen Sølund.

Hun er ikke i tvivl. Sølund har øget kvaliteten markant og gjort det nemmere at koordinere opgaveløsningen for de 750 medarbejdere med den nye metode fra Sekoia. Samtidig ”undgår vi utilsigtede hændelser og fejl i langt højere grad,” lyder det fra Lone Bahnsen Rodt. 

Sekoia er medlem af Welfare Tech. 

Om Landsbyen Sølund:

  • Piloten har kørt siden oktober 2015
  • Sekoia implementeres nu i hele Landsbyen Sølund – i Skanderborg Kommune
  • Sølund er Danmarks største botilbud med 750 medarbejdere
  • Der bor 218 borgere i alderen 18-95 år i landsbyen

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png