2017-11-01-Gesundheitswirtschaft-–-hvad-er-det--.jpg

Gesundheitswirtschaft – hvad er det?

De tyske ”Gesundheitswirtschaften” er regionale foreninger, der samler aktører, som arbejder indenfor sundhedssektoren. De har lidt samme struktur som et løg, hvor pleje- og sundhedsorganisationer ligger i centrum med forskellige supportlag uden om. Vi giver her et hurtigt overblik og fortæller, hvordan du kan bruge Gesundheitswirtschaft til eksport på det tyske marked.

De tyske ”Gesundheitswirtschaften” er regionale foreninger, hvor aktører fra hele sundhedssektoren, både kommercielle og ikke kommercielle, kan få netværk, dele vide og få support og støtte til gennemførelse af sundhedsopgaver. Hvad enten det er information om lovgivning, fokus på særlige indsatsområder, fx demens, implementering af nye love og regler eller produktinformation om nye løsninger, så er er Gesundheitswirtschaft stedet at henvende sig.  

Et Gesundheitswirtschaft har struktur lidt som et løg i flere lag. 

Inderst er aktører fra det primære sundhedsmarked (der erste Gesundheitsmarkt), som består af den klassiske pleje. Her finder vi de tyske sygesikringskasser (Krankenkassen), som tæller både dem, som er åbent for alle og de private forsikringer, som står bag og indirekte finansierer hospitaler, lægepraksisser, specialklinikker og plejehjem.

Uden om denne kerne ligger det sekundære helbreds- og sundhedsmarked (der zweite Gesundheitsmarkt), som i Tyskland omfatter samtlige produkter og tjenesteydelser inden for sundhedsområdet. Der findes ingen klar definition eller afgrænsning af, hvilke varer og ydelser, der falder ind under det sekundære helbreds- og sundhedsmarked. Området favner derfor meget bredt og tæller aktører som apoteker, fysioterapeuter, kiropraktorer, wellness- og fitnesscentre, ernæringsrådgivere, men også virksomheder og arkitektfirmaer, som beskæftiger sig med hjælpemidler, udstyr og indretning af fx ældrevenlige boliger.

 

Kilde: http://www.iatge.de/das-institut/forschungsschwerpunkte/gesundheitswirtschaft-und-lebensqualitaet.html

Netværk med regional forankring

Gesundheitswirtschaft er knyttet til en bestemt region i Tyskland. Et eksempel er Gesundheitswirtschaft Hannover, der er en forening, hvor man finder mange aktører; fra plejehjem og plejeinstitutioner til virksomheder, der tilbyder produkter og ydelser i den omtalte region.

Ligesom i Hannover er langt de fleste Gesundheitswirtschaften i Tyskland en forening.  Du kan let finde ud af, om det er en forening ved at kigge efter de to bogstaver ”e.V.” sidst i navnet. Bogstaverne betyder ”eingetragener Verein”.  Er der tale om en forening, kan det være relevant også at se efter, hvilken vedtægter og målsætning foreningen har.

Hos Gesundheitswirtschaft Hannover har de eksempelvis opstillet 10 mål. Et af dem er at modvirke arbejdskraftmangel i plejen, mens et andet mål omhandler udvikling af modeller, der bidrager til optimeringer i deres Gesundheitswirtschaft. 

Et Gesundheitswirtschaft er et godt udgangspunkt for at få fodfæste i en bestemt region, når man vil ind på det tyske sundhedsmarked. Det tyske marked er meget fragmenteret. Det er utroligt svært – og dyrt - at få et produkt lanceret på hele det tyske marked på en gang. Indgangen via et Gesundheitswirtschaft kan bryde det op i mindre bidder og skabe mulighed for værdifuldt netværk, der kan hjælpe dig videre, og give kontakter til mulige kunder. 

Hvis du vil vide mere om de tyske Gesundheitswirtschaften kan du kontakte Simone Petersen, Welfare Tech, sipe@welfaretech.dk

Du kan også følge det dansk-tyske projekt Demantec, som har fokus på at højne livskvaliteten for mennesker med demens og deres pårørende og forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet. Projektet har samarbejde med flere Gesundheitswirtschaften. Welfare Tech er partner i Demantec, der er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Læs mere på demantec.eu 

Tilsvarende har de i Gesundheitswirtschaft Hannover fået EU-midler og regionale fondsmidler til etablering af netværket OPTIMENZ.NET, hvor de ser på løsninger til pleje af demente. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png