2017 10 01 AlcyonMIT WT.jpg

Månedens profil: Alcyon

Nye hospitalsprojekter skaber bedre og mere patientvenlige rammer med fokus på bl.a. helbredende arkitektur, telemedicin og andre sundhedsteknologier. Alcyon er månedens profil i oktober 2017.

Virksomheden Alcyon vil gerne bidrage til, at også hospitalsinventaret: hospitalssengen og patient- og behandlingsstolene på de nye hospitaler, er helt på forkant med den teknologiske udvikling.

- Der sker rigtigt meget på området for innovativt hospitalsinventar. Fokus er på både de sundhedsfaglige arbejdsgange omkring patienten og arbejdsmiljøet for personalet. Og især forbedring af sygeplejerskernes fysisk hårde arbejdsmiljø og patientens tryghed og velbefindende er meget vigtig, siger Maja Gro Lilsig, direktør og partner i Alcyon.

- Det gælder fx ved tidlig mobilisering af patienten, som er så vigtig for helbredelsesprocessen. Men også i sammenhæng med øvrige teknologier på hospitalet, fx dokumentationssystemerne, hvor informationer registreret af sengen kan overføres automatisk, fortsætter Maja Gro Lilsig.

Alcyon er oktober måneds profil. Vi har interviewet Maja Gr Lilsig for at høre mere om Alxyons løsninger, arbejdsfokus, udfordringer, og hvad de forventer at få ud af deres medlemsskab af Welfare Tech.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech?

- I Welfare Tech møder vi andre medlemmer, som vi kan sparre og videndele med og samtidig få adgang til et stort netværk med andre medlemmer, der, ligesom vi selv, ’opererer’ indenfor sundhed og velfærd. Et netværk som indbefatter både virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner. Når man, som vi, er i gang med at bygge en virksomhed op fra bunden, er netværket afgørende, og Welfare Tech er et af de helt centrale og stærke netværk, som det er relevant for os at være del af.

Hvad får I ud af at være medlem?

 - Samtidig med, at vi har adgang til et brancherelevant klyngenetværk, så giver det os også viden og indsigt på andre områder end lige vores eget. Det er også spændende og relevant at møde andre medlemmer og høre om deres erfaringer og udfordringer og måske kunne hjælpe hinanden videre. Vi er også glade for at have mulighed for at kunne deltage i de mange arrangementer, som fx medlem til medlem eller offentlig-privat.

Hvad kan I bidrage med/tilbyde til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi hjælper gerne og deler viden, når vi kan. Vi tre partnere i Alcyon har arbejdet sammen med den offentlige sektor i Danmark i mange år, og hvis vi kan hjælpe andre med gode råd, tips og tricks, så gør vi meget gerne det.

Hvad arbejder I med for tiden? 

- I forhold til sengeområdet er vi i gang med at udbrede kendskabet til vores intensivseng, Multicare. Sengen indeholder en lang række funktioner, som er udviklet for at minimere sengelejekomplikationer hos intensivpatienter. Det er spændende at komme rundt og fortælle og demonstrere, for folk bliver generelt positivt overraskede over, hvor gennemtænkt en hospitalsseng egentlig kan være.

- Vi har også fokus på sengens rolle i forhold til at undgå tryksår – og regner med at starte et projekt op om emnet i starten af 2018. Og så har vores børneseng netop vundet en designpris for dens børnevenlige design og dens mange funktioner, der letter arbejdet for sygeplejerskerne omkring sengen, så børnesenge kommer også til at være et fokus i den kommende tid.

- Derudover har vi fokus på behandlingsstole og de situationer, hvor en stol kan være et godt alternativ til en seng. Fx i fælles akutmodtagelse, på ambulatorier osv. Behandlingsstolene er udviklet målrettet forskellige formål og patientmålgrupper, så, ligesom med sengene, handler det om at hjælpe til med at finde det rette match mellem behov og produkt.

- Med en fleksibel behandlingsstol kan patienten indstille stolen efter eget behov, blive kørt til undersøgelse og blive behandlet i stolen. Derudover har det en utrolig stor signalværdi, at patienten ikke skal føle sig indlagt, mens de venter på undersøgelse på et dagambulatorium, er i kemobehandling eller under dialyse.

Hvad er i jeres øjne den største tendens/udfordring på markedet lige nu?

- Vi vil gerne være med til at inspirere hospitalsprojekterne til at tænke innovativt omkring inventaret. Især omkring hospitalssengene, mener vi, vi har rigtigt meget nyt at byde ind med. Vi kan se i markedet, at hospitalerne i Danmark stort set bruger samme senge til alle patienter.

- I andre lande, fx i Sverige, Norge og Finland, arbejder man meget mere differentieret med forskellige typer af senge og madrasser og kombinationer af disse. Det er ud fra en tankegang om, at sengen er et vigtigt sundhedsfagligt værktøj, som kan forskellige ting i forhold til patient og personale. Erfaringerne fra de andre lande vil vi rigtigt gerne være med til at udbrede til Danmark, slutter Maja Gro Lilsig.

For mere information

Læs mere om Alcyon og deres løsninger på hjemmesiden www.alcyon.dk eller kontakt Maja Gro Lilsig, T. +45 2035 8009, maja@alcyon.dk

Alcyon har været medlem af Welfare Tech siden februar 2017. Du kan læse mere om Alcyon her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png