2017-09-12-10-statements-om-fremtidens-digitale-sundhedsvæsen-.jpg

10 statements om fremtidens digitale sundhedsvæsen

Fremtiden kommer af sig selv. Det gør fremskridtet ikke. Der er et kæmpe potentiale i brugen af digitale løsninger i fremtidens sundhedsvæsen, men fremskridtet skal skabes i samarbejde mellem det offentlige, det private og brugerne - og på tværs af sektorerne i det offentlige.

Der blev start september sat fokus på fremtidens digitale sundhedsvæsen til Syddansk Sundhedsinnovations seminar: Dit og Data – Fremtidens Sundhedsvæsen. Her får du 10 statements fra seminaret, som kredsede om: Datadeling, datastrøm og digitalisering; mellem borgeren, de tre sundhedssektorer (kommuner, hospitaler og praktiserende læger) og samfundet generelt. 

Opbrud i sundhedsvæsenet - Byd udviklingen velkommen

1. Det sundhedsvæsen, som vi kender er i opbrud. Der er et stigende pres på, at levere et sundhedsvæsen, som imødekommer borgernes behov. Fremtiden kommer af sig selv, men det gør fremskridtet ikke. Alle vil og skal gerne inddrages i deres eget forløb, og teknologien gør det muligt at vi kan skræddersy teknologier til den enkelte patient. 

2. I fremtiden vil der være flere sundhedstilbud, som kan være tilgængelig i form af forskellige digitale løsninger. I folks hjem og i sundhedshusene. Omdrejningspunktet er, om vi kan og tør give adgang til deling af data? Vi skal sammen være ambitiøse og visionære. Vi skal turde og tage digitalisering og vidensdeling med ind, for at kunne sikre det nære sundhedsvæsen.

3. Vi kan byde fremtiden og udviklingen velkommen, og se det som en unik mulighed for at definere fremtidens sundhedsvæsen. Vi skal gøre tingene anderledes end vi plejer. Vi skal gøre det fornuftigt, rigtigt og velovervejet. Vi kan bruge hinandens viden og erfaringer til at fremme sundhedsvæsenet. Vi behøver ikke alle at opfylde den dybe tallerken. Lad os tage del i hinandens løsninger.

Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Deling af data 

4. Vi kommer til at forholde os til data. Mængden af data er vokset og vokset. Hvad skal vi bruge al den data til? Og hvad har vi lyst til at vide om os selv? Der er mange faglige og personlige overvejelser. Vi taler om Big Data, men vi må ikke glemme, at der også er small data – de data vi opsamler om os selv. Hvilke overvejelser er der her?

5. Vi er vant til at dele data med Facebook og Google – det gør vi bare. Men vi skal som borgere have tryghed i, at ville dele vores sundhedsdata med det offentlige. Der skal skabes teknologiske løsninger, som gør at man som borger har tillid til data. De læk, der er sket, eksempelvis læk med CPR-numre gør at borgerne kan føle sig usikre.

Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark.

6. Big data kan give mønstre, men det er small data, der kan give indsigt. Det, som vi har i dag, er registerdata, men vi skal formå at få mobil data (fra borgerne og patienterne) sammenkørt med sundhedsvæsenets data. Spørgsmålet er hvordan vi får borgerne med, og hvordan vi skaber rammerne til at deling af data kan ske. Når vi diskuterer data, diskuterer vi oftest data som noget farligt. Men data er bare viden om vores færden. Er det fordi vi er bange for, at nogen ser hvad vi gør? Er det i virkeligheden dét?

Bogi Eliasen, associeret partner i Institut for Fremtidsforskning.

Arbejd med implementering i praksis – kom videre end til pilotprojekter

7. Det er kun 20% af løsninger fra pilotprojekter, der bliver implementeret. Vi har arbejdet med implementering i praksis. Det er hårdt benarbejde. Al infrastruktur skal op og stå. Det er teknik, hardware og software, samt sikring af datasikkerhed. Samtidig skal vi sikre os, at man får penge for at behandle med videosamtale, at der er økonomi i det. At der er ledelsesopbakning. 

8. Det lyder ikke særlig sexet at tale om kurser, hardware og software, men det er nødvendigt at få styr på alle de ting. I dag kan man lave en videosamtale for alle. Og det er ikke teknologi for teknologiens skyld. Det giver mening. Det har et større formål. Patienter har angst. Når de udebliver fra personlig konsultation er det fordi, de har angst. Og så har de mest brug for det. Med videosamtaler kan der ske samtaler med patienter, der bor langt væk. 

Claus Færch, leder af Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark.

Sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet er nøglen

9. Et af de centrale emner til seminaret, som jeg bed mærke i, var at sammenhæng i sundhedsvæsenet er nøglen. Samarbejde på tværs af sektorerne er noget, man har talt om i årevis, men som i høj grad stadig er en stor udfordring. Men digitalisering af sundhedsvæsenet kan ikke ske uden der arbejdes på tværs af sektorerne.  

Jeannette Eis, seniorkonsulent i Welfare Tech.

10. Hvis vi skal sikre det kæmpe potentiale i digitalisering af sundhedsvæsenet er kodeordet at vi skal organisere os fælles mellem sektorerne. Økonomien skal puljes mellem regioner, hospitaler og praktiserende læger. Vi har haft et al for snævert fokus på hospitalerne og ikke en helhedsfokus på tværs. Ja, teknologi har et potentiale i forhold til at løse sammenhængsproblematikker.

Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png