• Forside >
  • Nyheder >
  • Digital fællesskabsportal styrker mental sundhed hos borgere
2017-09-06 Digital fællesskabsportal styrker mental sundhed hos borgere .jpg

Digital fællesskabsportal styrker mental sundhed hos borgere

Den mentale sundhed er kommet på den globale dagsorden. Stress, angst og depression og andre psykiske lidelser vil, ifølge WHO, udgøre den største sygdomsbyrde verden over. I Danmark udspringer mellem 26% og 48% af det samlede sygefravær af mentale sundhedsproblemer. Og med de psykiske lidelser følger også store samfundsøkonomiske udfordringer.

– Mange kommuner er udfordret af manglende tilbud til psykisk sårbare unge og ældre, ensomme, inaktive eller socialt udsatte borgere. Sammen med 18 danske kommuner tilbyder vi et digitalt sundhedsfællesskab, som skaber sociale relationer. Og det styrker borgeren – både fysisk og mentalt, siger Anders Stæhr, medstifter af Boblberg.dk 

I Danmark har der længe været fokus på forebyggende og behandlende indsatser i forhold til mental sundhed, men internationale eksperter fremhæver, at psykisk sundhed fremmes ved at investere i og prioritere sundhedsfremme – hånd i hånd med forebyggelse og behandling.

Mental sundhed for borgeren

I det danske forskningsbaserede projekt, ABC for mental sundhed , som flere kommuner og Boblberg.dk er med i, er der især sat fokus på menneskers mentale sundhed og trivsel og det, der styrker mennesket. Mental sundhed fremmes gennem ’aktivitet, at gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt’.

Læs mere om Partnerskabet ABC for mental sundhed

- I Aalborg Kommune har vi – ligesom mange andre kommuner – mange tilbud om fritidsaktiviteter i etablerede foreninger for borgerne. Men det kan være svært for nogle borgere at deltage i etablerede fritidsliv. Platformen (Boblbergs digitale fællesskab, red.) er bl.a. et alternativ til de borgere, som har lyst til at være sammen med andre, men har udfordringer i forhold til at deltage i det etablerede foreningsliv, siger Bettina Bisp Jensen, Leder for Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune.

Se video TV2 Nord – Boblberg.dk i Aalborg Kommune

Boblbergs platform henvender sig primært til kommuner, som hermed kan tilbyde det digitale fællesskab til borgere, der ønsker kontakt med andre borgere i nærområdet. Via portalen kan borgerne selv koordinere aktiviteter og skabe nye relationer og på den måde skabe samhørighed i nye sociale fællesskaber. Der er pt 30.000 brugere oprettet på Boblbergs portal.

Når borgeren selv skaber interaktion og gør noget aktivt, fremmer det den mentale sundhed. På Boblbergs digitale platform for socialt fællesskab, har brugerne mulighed for at finde nye relationer og interesser og samtidig have et fortroligt rum på deres præmisser.

Fra Boblberg er hermed en opfordring: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Det øger chancerne for mental sundhed og et godt liv.

Se eksempler på borgere, der fandt fællesskab

 

Den mentale sundhed i kommunerne*

(*gennemsnitlig dansk kommune med 50.000 indbyggere)

  • 4000 personer over 16 år har dårlig mental sundhed
  • 5100 føler sig stressede eller nervøse
  • 2000 personer har angst
  • 2600 har depression
  • 500 børn og unge som har lav ’livstilfredshed
  • 350 ensomme ældre over 75 år
  • 500 ældre træffer sjældent venner/familie

Kilde: Forebyggelsespakke for kommunerne – via Sundhedsstyrelsen.dk (link)

 

For mere information om Boblberg.dk og den digitale fællesskabsportal besøg hjemmesiden www.boblberg.dk eller kontakt Anders Stæhr, T. 22250520, as@boblberg.dk

Boblberg er medlem af Welfare Tech.

Kontakt

Anders Stæhr

Medstifter

Boblberg ApS

T: +45 2225 0520

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png