2017-09-20 Synlig synergi mellem simulation og innovation.jpg

Synlig synergi mellem simulation og innovation

Hvordan undgår studerende på Professionshøjskolen Metropol i København virkelighedsclash, når de er færdige med deres uddannelse? Og hvordan skaber Metropol bro mellem teori og praksis? For ét er teori og den viden, de studerende opnår gennem teoretisk undervisning. Noget andet er den virkelighed, de studerende møder, når de er i klinisk undervisning og senere oplever i deres arbejdsliv.

Professionshøjskolen Metropols Praksis- og Innovationshus blev indviet for snart ét år siden (15. november 2016, red.). Huset bygger bro mellem teori og praksis for Metropols grunduddannelser - fx sygepleje-, ergoterapeut- og lærerstuderende. Men Praksis- og Innovationshuset har også til formål at skabe samarbejde på tværs af uddannelser, forskning og erhvervsliv.

- Gennem Praksis- og Innovationshuset har vi skabt nogle moderne rammer og simulationsfaciliteter for de studerende. Det giver dem mulighed for at træne monofaglige kompetencer og tværprofessionelt samarbejde. I vores udviklings- og testforløb får de studerende samtidigt hands-on erfaringer i samarbejdet med private virksomheder, kommuner og hospitaler, fortæller Ann Rasmussen, projektleder for virksomhedssamarbejde i Metropols Praksis- og Innovationshus.

Studerende og virksomheder udvikler og tester velfærdsteknologi

Praksis- og Innovationshuset tilbyder, udover praksisnær undervisning på professionsbacheloruddannelser, også virksomheder et virkelighedsnært testmiljø, hvor virksomheden i samarbejde med Metropols studerende, undervisere og forskere kan udvikle og teste nye velfærdsteknologiske løsninger. Og det sker i tæt dialog med hospitaler, kommuner og borgere.

- Huset giver virksomhederne rig mulighed for at få udviklet og afprøvet nye og innovative idéer og de kan samtidigt udstille deres produkter i vores showroom. Vi kan se, at de studerende har stort udbytte af at deltage i udviklings- og testforløb sammen med virksomhederne, hvor de blandt andet er med til at teste velfærdsteknologiske løsninger. Det lyder måske banalt, men samarbejdet skaber stor værdi for både de studerende, forskere og virksomheder, fortæller Ann Rasmussen.

En virksomhed, som har haft stor gavn af Praksis- og Innovationshusets faciliteter og det tværprofessionelle samarbejde er start-up virksomheden OSAA Innovation. 

- Uden samarbejdet med Metropol, havde vi ikke stået lige så stærkt som vi gør i dag i vores produktudvikling. Miljøet på Metropol, deres udstyr og adgangen til sygeplejersker og studerende er virkelig imponerende. Det har vi slet ikke adgang til ellers som virksomhed og slet ikke som opstartsvirksomhed, siger Ahmed Hessam, der er CEO i virksomheden OSAA Innovation (OSAA vandt CareWare-Next Iværksætterprisen 2017 samt prisen som Overall Winner Venture Cup 2017, red.) - De tests kunne vi ikke selv have stået for, da vi ikke har samme kendskab til hospitalsvæsenet, slutter Ahmed Hessam.

Se flere cases om virksomheder som samarbejder med Praksis- og Innovationshuset

2000 m2 tværfagligt simulationsmiljø

Virksomheder – både veletablerede og iværksættere/startups - har mulighed for at indgå i udviklingssamarbejde med Praksis-og Innovationshuset. På faciliterede workshops eller forløb, giver studerende, undervisere og forskere virksomhederne faglige input.

- Ved at simulere og træne praksisnære situationer får de studerende bedre muligheder for at udvikle deres færdigheder. Og det klæder dem rigtig godt på til den dag, hvor de skal ud i et job. Samtidig får virksomheder mulighed for at teste, få feedback og udvikle deres produkter, fortæller Ann Rasmussen, som ikke er ikke i tvivl om, hvor synergien ligger.

- Innovationen begynder allerede den dag, vi har det første møde med en virksomhed. Vi inddrager perspektiver på tværs af fagområder, kigger på nye anvendelsesmuligheder, og inviterer også gerne brugerne ind. Alle stadier af produktudviklingen tænkes ind – uanset om man er en moden virksomhed eller i opstarten, slutter Ann Rasmussen.

Praksis- og Innovationshuset er på 2000 m2 og indrettet, så studerende, undervisere, forskere og virksomheder kan simulere og innovere den virkelighed, de studerende efter uddannelsen skal arbejde i. Husets mange faciliteter giver mulighed for at simulere borgerens vej gennem social – og sundhedsvæsnet. Eksempelvis fra samtale til behandling, indlæggelse og til genoptræning i hjemmet.

Se video om Praksis- og Innovationshuset her

Industriens Fond har støttet Praksis- og Innovationshuset med 10,5 mio. kr.

For mere information om Professionshøjskolen Metropol og Praksis- og Innovationshuset, workshops m.m. besøg hjemmesiden www.phmetropol.dk/praksishuset  eller kontakt Ann Rasmussen, projektleder og OPI-konsulent, T. +45 2429 6291, annr@phmetropol.dk.

Professionshøjskolen Metropol  er medlem af Welfare Tech.

Kontakt

Ann Rasmussen

Projektleder

Københavns Professionshøjskole

Institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser - Det Sundhedsfaglige Fakultet

T: +45 2429 6291

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png