2017-09-14 Videndeling på tværs af den dansk-tyske grænse.jpg

Videndeling på tværs af den dansk-tyske grænse

Vi har meget at lære af hinanden på tværs af geografiske grænser, når det kommer til at sikre den bedst mulige pleje og tryghed for demente og deres pårørende. Det viser det dansk-tyske projekt Demantec. Selv om demensudfordringen er den samme, er løsningerne på hver side af grænsen meget forskellige. Videndeling på tværs af grænsen giver derfor både indsigt og inspiration til nye metoder og initiativer.

Demenssygdomme er en stigende udfordring for samfundet, de pårørende og den enkelte, sygdommen rammer. Overalt, ikke kun i Danmark men også i andre lande, afprøves nye løsninger, metoder og services for at imødekomme de særlige behov for pleje og omsorg, der opstår i forlængelse af en demensdiagnose. I Danmark og Holland skyder demenslandsbyer op, som er indrettet til demente. Plejehjem har særlige tilbud, der simulerer og beroliger demente beboere, mens alarm- og kommunikationssystemer giver tryghed for demente borgere og deres pårørende i eget hjem. I Sverige og Tyskland uddannes plejepersonale i praksis demenspleje under stiftelsen ”Silviahemmet”, og geriatriske afdelinger på hospitaler har særlige afsnit indrettet til dementes behov. 

Der findes mange erfaringer, og vi har meget at lære af hinanden. Det viser det dansk-tyske projekt Demantec.

- Der er bestemt meget, vi kan lære af hinanden på tværs af grænsen. I Tyskland er de langt fremme i forhold til den måde, de arbejder forebyggende med demens, deres arbejde med frivillige og den måde hvorpå de støtter pårørende til mennesker med demens, siger Kirsten Springborg, velfærdsteknologisk projektleder i Aabenraa Kommune og projektdeltager i Demantec.

- Til gengæld har de ikke den samme tradition for og erfaring med at integrere relevant teknologi i plejen af mennesker med demens, eller at bruge teknologien til at give mennesker med demens mulighed for at klare sig selv og leve et godt og aktivt liv trods sygdommen. Derudover er det langt mere kompliceret for borgere i Tyskland at søge og få bevilliget et hjælpemiddel end det er i Danmark, uddyber hun.

Fælles udfordring – forskellige løsninger 

Kirsten Springborg var en af deltagerne på et netværksarrangement i Flensborg, arrangeret af Demantec, som satte fokus på, hvordan pleje, behandling og støtte til mennesker med demens foregår specifikt i Tyskland. Noget af det Kirsten Springborg bed mest mærke i var tyskernes fokus på at støtte de pårørende.

- Den organisering og den indsats, de har i Tyskland omkring familiær pleje, gør, at de når rigtigt langt i forhold til at støtte de pårørende gennem bl.a. sociale aktiviteter, men ikke mindst med viden og uddannelse, som giver de pårørende mulighed for at handle i den situation, de nu står i, fortæller hun.

Lige som i Danmark er der i Tyskland også en generel interesse for, hvordan man skaber et demensvenligt samfund.

- Vi arbejder på begge sider af grænsen på, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at rumme mennesker med demens, være med til at påvirke holdningen til demens og tage et fælles ansvar for at give mennesker med demens et godt liv. Det handler rigtigt meget om, at vi skal være endnu bedre at udbrede viden om demens og lære samfundet om, hvordan man skal forholde sig til mennesker med demens, siger Kristen Springborg. 

Netværksarrangementet blev holdt som del af Demantec hos DIAKO I Flensborg med deltagere fra plejeområdet i Tyskland og danske fagpersoner og virksomheder.

Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. 

Læs mere på demantec.eu

Welfare Tech og Aabenraa Kommune er partner i Demantec. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png