2018-04-19 4 indsigter om teknologiske løsninger til demente.jpg

4 indsigter om teknologiske løsninger til demente

En ny analyse fra det dansk-tyske demens-projekt, Demantec, har identificeret potentialer og fordele ved brugen af innovative teknologier på plejehjem i Danmark og Tyskland.

Antallet af demente vokser i takt med at gennemsnitsalderen stiger, og mange har i dag demens tæt inde på livet. Det ligger ikke alene et voldsomt pres på sundhedssektoren men også de berørte familier. Heldigvis ser flere og flere teknologiske løsninger dagens lys og kan gøre livet med demens lidt lettere. Men markedet er stadigvæk relativt uudforsket, og det er først inde for de senere år, at vi er begyndt at se evidens for, om løsningerne tilføjer værdi til brugerne.  

Det dansk-tyske demensprojekt, Demantec, har i lyset af dette sat sig for at undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger, risici og potentialer der er ved brugen af innovative teknologier på plejehjem, særligt til demente. Undersøgelsen bygger på teoribaserede analyser, brugervenlighedstest og analyser af markedspotentialer.

Her får du 4 hovedpointer:

Mangel på arbejdskraft øger behovet for teknologiske løsninger

En SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) og en PESTLE-analyse (Political, Economic, Social, Technological and Legal Factors) viser, at plejehjem i både Danmark og Tyskland oplever stor mangle på kvalificeret arbejdskraft. Det leder til, at teknologier får en vigtig, fremtrædende rolle, fordi de både kan hjælpe og understøtte plejepersonalet og samtidig forbedre plejen af borgere med demens. Analysearbejdet viser også, at idenførelsen af teknologi rejser spørgsmål, om beskyttelse af personlige data, og især i Tyskland bør der overvejes omfattende lovbestemmelser.

Læs mere PESTLE-SWOT Demantec.pdf

Vigtigt at dele livshistorier 

Praktiske observationer af plejehjemsbeboere med demens og interviews med plejepersonale og pårørende til demente viser, at det er vigtigt for familiemedlemmer, at plejepersonalet kender til den dementes livshistorie. Det skaber tryghed og giver den dementramte flere meningsfulde samtaler. For personalet kan livshistorierne forbedre plejen og styrke kontakten til den demente. Derfor anbefaler Demantec-partnerne, at livshistorier i højere grad indtænkes i teknologiløsninger målrettet demensramte borgere.

Tablets frem for smartphones

Brugervenlighedstests (på tyske plejehjem) viser, at plejehjemsbeboere både med og uden demens foretrækker tablets frem for smartphones. De medvirkende deltagere var generelt meget interesserede i at kigge på digitale fotos og prøve videochat-funktionen, ligesom flere deltagere fandt det spændende at kunne ringe via et smartwatch. Deltagerne blev i testen præsenteret for smartphones, tablets og smartwatchest, som de skulle prøve og give feedback på. 

Beskyttelse af personfølsomme data

Som del af analysearbejdet har projektpartnerne undersøgt markedspotentialer og -fordele ved teknologiske løsninger, som fx Life-Manager, der er udviklet af Demantec-partner Life-Partners, og IntelligentCARE, der er udviklet af Demantec-partner ANYgroup. Næsten alle produkter viste positive resultater med hensyn til brugervenlighed. Omvendt havde flere produkter behov for optimering af databeskyttelse. Det er især de følsomme og fortrolige sundhedsdata, som produktudviklerne bør investere ekstra i, for at forbedre datasikkerheden.

Du kan læse mere om Demantec-arbejdet her

Yderligere oplysninger

Analysearbejdet er fortaget som del af Demantec's arbejdspakke 3 af Flensburg University of Applied Science. For yderlige information kontakt venligst Julia Riesch, Research Assistens, Institut for eHealth and Management in Health Care, Flensburg University of Applied Sciences, T. +49 461 48161-222, julia.riesch@hs-flensburg.de 

Om Demantec

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Få mere at vide på demantec.eu 

Billede: Shutterstock, Ocskay Bence

 

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png