2018-04-20 Mit Welfare Tech Ascom.jpg

Månedens profil: Ascom

Hver måned sætter Welfare Tech fokus på et medlem, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til, at de er medlem. I april har vi Ascom Danmark A/S med som månedens profil.

God kommunikation (også) inden for sundhedssektoren giver trygge borgere og gør ofte arbejdet nemmere for sundheds- og plejepersonalet. Derfor målretter Ascom deres kommunikationsløsninger til bl.a. hospitaler, plejehjem og psykiatrien.

Jens Sand Andersen, salgsdirektør hos Ascom Danmark A/S fortæller herunder om virksomhedens spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er Ascom Danmark A/S medlem af Welfare Tech?

- Gennem vore medlemskab i Welfare Tech har vi kontakt til både mulige samarbejdspartnere og kunder indenfor sundhedssektoren. Det giver os også fordele i forhold til videndeling og netværk.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Vi deltager på nogle af de forskellige arrangementer, hvor nogle af de ting, vi adresserer i forhold til bl.a. kommunikation mellem den primære og sekundære sektor er med på agendaen. Samtidig får vi også indblik i nogle af de trends, der rører sig omkring velfærdsteknologi, adgang til netværk, samarbejdspartnere og videndeling. 

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi leverer løsninger til digitalisering og work flow, som går på tværs af både primær og sekundær sektor. I og med vi er del af et større firma, ser vi også os selv som værende en integrationspartner, som kan samle nogle af de innovative løsninger.

- For mange kommuner kan det være svært at navigere rundt i de mange forskellige tilbud og løsninger og her kan vi fungere som en teknologipartner, som kan være med til at sikre en succesfuld implementering.

- For virksomhederne – især de mindre – kan vi fungere som en eksportpartner, som skubber successen i Danmark videre til bl.a. Benelux-landene og Norden. I princippet har vi adgang til hele verden, men nærmarkederne – fx Holland og Norden - er især interessante, da de minder meget om det danske.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Vi arbejder en del med centralisering eller digitalisering af de mange arbejdsgange i sundhedssektoren. Så i stedet for, at man har mange forskellige digitale løsninger i kommunen, så ser vi det som en større styrke at samle i centrale løsninger.

- Vi har meget fokus på digitalisering af arbejdsgange og løsninger til især plejehjem og independent living, hvor flere og flere ældre borgere bliver boende hjemme. Og hvilke løsninger, der kan understøtte dette. Vi vil gerne arbejde med forebyggelse og derved bidrage til at sætte ind før borgeren evt. skal på hospital eller behandles.

Hvad er i dine øjne den største udfordring på markedet lige nu?

- Der er for mange fragmenterede løsninger, som ikke hænger sammen. Det gælder både inden for den enkelte kommune, men i høj grad også på tværs af kommuner. Og det er en udfordring i forhold til innovationen, som så ikke skalerer til sit højeste. Det vil vi gerne bidrage til kommer til at ske. Både i kommunerne og på tværs i Danmark - og det øvrige Norden.

- Små virksomheder får ofte ikke nok ud af deres muligheder for at eksportere deres innovative løsninger. Og Danmark får ikke nok eksport ud af de små danske successer. Der går ofte for lang tid for små virksomheder med at få succes i Danmark – og inden de så er klar til at gå videre – er de døde…Det bevirker, at mange teknologivirksomheder faktisk vælger at hoppe direkte til udlandet. Og det er synd for Danmark og de danske virksomheder. Og der vil vi gerne tilbyde os som platform og eksportpartner.

- Og så mener jeg, at det er rigtig vigtigt at få inddraget brugerne og at de kan se værdien, for at implementeringen af teknologien bliver en succes!

FAKTA OM ASCOM DANMARK

Ascom Danmark er en del af en global koncern, ejet af den schweiziske, børsnoterede koncern Ascom Swiss AG. Koncernen har 15 datterselskaber med cirka 1200 ansatte. Ascom Danmark har 44 medarbejdere og kontorer i Silkeborg og Glostrup.

Vil du vide mere om Ascom Danmark A/S, så besøg hjemmesiden www.ascom.dk eller kontakt Jens Sand Andersen, T. +45 2527 8711, JensSand.Andersen@ascom.com

Ascom Danmark A/S har været medlem af Welfare Tech september 2017.

Læs også Robotool er månedens profil i marts

 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png