2018-08-13-Bedre-ressourceplanlægning-optimerer-patientforløb.jpg

Bedre ressourceplanlægning optimerer patientforløb

Et nyt it-system i Region Hovedstaden bryder nu med den traditionelle vagtplanlægning på hospitalerne til fordel for en patientdreven aktivitetsplanlægning. Erfaringer viser, det vil reducere udgifterne til vikarer og forkorte indlæggelsestider.

Region Hovedstaden har netop indgået kontrakt med EG Silkeborg Data A/S og engelske Allocate Software om levering af et nyt it-planlægningssystem, EG Optima. Det skal sikre bedre planlægning af aktiviteter og tilgængelige ressourcer på Region Hovedstadens hospitaler. Løsningen omfatter både opgave- og aktivitetsstyring, vagtplanlægning, fleksibel og tværgående anvendelse af arbejdsstyrken, medarbejderselvbetjening og avanceret adgang til bearbejdede data. 

- Systemet giver bedre mulighed for at planlægge, så ressourcerne på hospitalerne anvendes bedst muligt. Det skal i sidste ende medvirke til at give mere tilfredse patienter, siger Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør på Amager og Hvidovre Hospital.

Med systemet kan hospitalerne i Region Hovedstaden planlægge bemandingen, så der tages hensyn til de forventede behov, som patienterne har for behandling og pleje. Samtidig tager systemet hensyn til personalets ønsker i forhold til vagtplanen. 

- Der er lagt vægt på at gøre systemet brugervenligt for personalet, så det er let at tilgå vagtplanerne og let at se, hvilke kollegaer man skal arbejde sammen med, hvem man kan bytte vagt med osv. Vagtplanen kan ses på mobiltelefonen, og registrering af vagter kan også foregå via telefonen. Det vil give medarbejderne større fleksibilitet og bedre overblik, siger Birgitte Rav Degenkolv. 

Stort gevinstpotentiale

Målet er at flytte regionen fra en traditionel og regelbaseret vagtplanlægning til en mere effektiv og patientdreven aktivitetsplanlægning baseret på live-data fra de enkelte hospitaler og afdelinger.

Erfaringer fra andre hospitaler på globalt plan viser, at det kan give en betydelig reduktion i udgifterne til eksempelvis vikarer, fordi hospitalerne kan udnytte egne tilgængelige ressourcer bedre. Hospitalerne kan også fordele de tilgængelige ressourcer mere optimalt i forhold til patientforløb og flytte personalet rundt på hospitalet alt efter, hvor der er behov. 

Inspiration fra England

Et casestudy fra East and North Hertfordshire NHS Trust i England bekræfter, at bedre brug af ressourcer kan optimere patientforløbene. Hospitalet anvender EG Optima til tværgående planlægning for et særligt plejeteam, der arbejder med højrisikopatienter med demens og delirium. 

Via EG Optima planlægges teammedlemmernes aktiviteter i tretimersblokke og sikrer, at ressourcerne bliver fordelt på hospitalet, hvor der er størst behov for pleje af højrisikopatienter. Via mobiltelefoner kan teammedlemmerne hele tiden se deres opgaver og være på forkant med indsatsen. De holder pauser sammen og har månedlige holdmøder for at understøtte samarbejde. Deres vagtplan er ikke længere målrette en bestemt patient på en bestemt afdeling. I stedet kan de flyttes rundt på hospitalet, så teamet nu dækker flere områder med færre medarbejder. 

- Siden introduktionen af holdet har sygehuset reduceret vikarudgifterne, forkortet indlæggelsestiden med cirka to dage pr. patient og opnået en højere standard for pleje af højrisikopatienterne, fortæller Emily Watts, vagtkoordinator på East and North Hertfordshire NHS Trust.

Inddrager medarbejderne

I Region Hovedstaden er ønsket at inddrage medarbejderne langt mere i planlægningen og giver den enkelte medarbejder større indsigt i, hvem der er på vagt og hvorfor. 

- I selvbetjeningsportalen får medarbejderne mulighed for at komme med egne ønsker til vagter med et forbedret overblik over deres normtid, ferie, afspadsering m.m., ligesom det bliver lettere at indberette deres arbejdstider, siger Mette Keis Jepsen, enhedschef ved Center for HR, Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden tager det nye system i brug pr. 1. januar 2020. Aftalen med EG Silkeborg og Allocate Software er seksårig med mulighed for forlængelse i to år. 

- Vi er både glade for og ydmyge over, at vi har vundet kontrakten med Region Hovedstaden, som – ud over at være den største region – også er en langvarig og strategisk vigtig samarbejdspartner for EG. Regionen har store ambitioner i forhold til at løfte indsatsen over for patienterne, og vi ser frem til at hjælpe med denne opgave i de kommende år, udtaler Allan Jepsen, CEO i EG Silkeborg Data.

For yderligere information

Link til kilde: Region Hovedstaden vil optimere patientforløb 

Eller kontakt Allan Jepsen, CEO, EG Silkeborg Data A/S, +45 2085 9441

EG er medlem af Welfare Tech.

Billedkilde: EG A/S

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png