2018-07-10 MIt Welfare Tech Københavns Professionshøjskole.jpg

Månedens profil: Københavns Professionshøjskole

Hver måned fremhæver vi i Welfare Tech et af vores medlemmer, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til, at de er medlem. I august er Københavns Professionshøjskole (fusionering mellem UCC og Metropol) med som månedens profil ’Mit Welfare Tech’.

Velfærdsteknologi spiller en større og større rolle - både i kommuner, på sygehuse og i borgerens hjem. Københavns Professionshøjskole uddanner fremtidens sundhedsprofessionelle, og efter- og videreuddanner de nuværende. Københavns Professionshøjskole har mere end 20.000 studerende og kursister fordelt på 21 videregående uddannelser og mere end 40 diplomuddannelser.

Randi Brinckmann Wiencke, dekan for det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole, fortæller her om professionshøjskolens spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er Københavns Professionshøjskole medlem af Welfare Tech?

- Welfare Tech er en central partner omkring velfærdsteknologi, og gennem vores medlemskab kan vi skabe forbindelse mellem sektoren og vores forsknings- og uddannelsesmiljøer. Vi ser Welfare Tech som stedet, hvor vi kan møde nye samarbejdspartnere, og matche deres behov for udvikling af nye teknologiske løsninger eller afprøvning af eksisterende.

- Vores Praksis- og Innovationshus rummer simulationsmiljøer som fx et hospital, en testlejlighed, et kontormiljø samt et fysisk testlaboratorium. Huset giver mulighed for at tage teknologier i brug, og dermed fokusere på alle dele af velfærdsteknologi fra udvikling og test til anvendelse af teknologierne. Og fordi Praksis- og Innovationshuset også er målrettet samarbejde med virksomheder omkring velfærdsteknologi, er det naturligt for os at være medlem af Welfare Tech.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Vi ønsker at drage nytte af den store viden, der er samlet i Welfare Tech – både fra de øvrige medlemmer og økosystemet i klyngen. Vi kan få – og dele - viden om, hvad der rører sig inden for velfærdsteknologi, hvem der kunne være vigtige samarbejdspartnere og hvordan vi sammen kan udvikle området.

- Welfare Tech er gode til at skabe uformelle rammer, hvor personlige relationer kan etableres og styrkes. Det uformelle netværk har stor betydning. Og så oplever vi en oprigtig interesse i at samarbejde og hjælpe hinanden inden for klyngen. Et eksempel er besøget hos os fra en catalansk delegation, inkl. virksomheder fra klyngen tilbage i juni. Besøget skabte stor værdi for både den udenlandske delegation og de pågældende virksomheder, som deltog. Samtidig fik vi selv nye internationale kontakter, der kan komme Københavns Professionshøjskole og vores andre samarbejdspartnere til gode.

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?

- Som videnspartner leverer vi specialiseret faglighed inden for sundhed og velfærd. Vi leverer sparring i alle faser af velfærdsteknologisk produktudvikling, fordi vi kan tilbyde skræddersyede forløb målrettet den aktuelle virksomhed. Både inden for healthcare og homecare.

- Praksis- og Innovationshuset har fire grundydelser til virksomheder og aftagere af velfærdsteknologi: Idéudviklingsworkshop, prototypetest, kliniske test og implementeringsbistand. I alle faser inddrager vi faglig ekspertise i et tværfagligt samarbejde på tværs af en lang række social- og sundhedsuddannelser.

- I de tidlige innovationsfaser kan vi bidrage til at trykteste og videreudvikle produktideer og prototyper sammen med vores faglige eksperter og studerende. I de senere innovationsfaser tester vi og understøtter implementering af de færdige produkter - dels i vores simulationsmiljøer og dels i samarbejde med aftagerne. Sidst men ikke mindst samarbejder vi med patientforeninger for at sikre brugerinddragelse allerede i udviklingsfasen.

- På det mere uformelle plan kan vi bidrage med at knytte kontakter mellem relevante klyngemedlemmer, som vi støder på særligt i regi af Praksis- og Innovationshuset, hvor både leverandører samt kommunale og regionale aftagere har deres gang.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Vi oplever særlig stor interesse for løsninger inden for sansestimulation til fx borgere med demens, autisme eller hjerneskade. Interessen kommer både fra virksomheder og fra kommuner og sygehuse, der efterspørger dækkende løsninger til deres borgere med sanseintegrationsforstyrrelser. Her samarbejder vi bl.a. med nogle af klyngens medlemmer om videreudvikling og test af deres eksisterende produkter, så de kan bruges til nye målgrupper og i nye kontekster.

- Generelt har vi stort fokus på at understøtte medarbejderne i de nye arbejdsgange og ændrede roller, som de nye velfærdsteknologier kan medføre. På både grunduddannelserne og i efter- og videreuddannelsen arbejder vi med teknologiforståelse og faglig identitet; her giver Praksis- og Innovationshuset mulighed for, at deltagerne kan få hands-on erfaring med de nye teknologier i et virkelighedstro set-up (hospital, eget hjem/plejecenter med sansestuer, genoptræningscenter). Gennem simulationsundervisning har vi et særligt fokus på, at vores studerende og kursister skal træne og øve med teknologierne og vi inddrager både Virtual Reality og Augmented Reality som læringsteknologier.

 Hvad er i dine øjne den største udfordring på markedet lige nu?

- Den store udfordring med velfærdsteknologi er at kunne høste gevinsterne gennem en vellykket implementering af det indkøbte udstyr. Der skal sættes mere fokus på hverdagen efter indkøb af velfærdsteknologien. Det handler om at gøre de ændrede roller, arbejdsgange og relationer som nye teknologier bringer med sig, tydelige for både medarbejdere og ledelse.

Derfor er det et særligt fokus på Københavns Professionshøjskole, at undervise i og arbejde med teknologiforståelse, gennem hands-on tilgang og betydning for den faglige identitet, slutter Randi Brinckmann Wiencke.

Vil du vide mere om Københavns Professionshøjskole/Praksis- og Innovationshuset, så kontakt Randi Brinckmann Wiencke, dekan, T. +45 5163 2800, rawi@kp.dk; Kirsten Falk, leder af Praksis- og Innovationshuset, +45 5163 2780, kifa@kp.dk; eller Ann Rasmussen, OPI-konsulent,T. +45 2429 6291, annr@kp.dk.

Besøg også www.kp.dk (Københavnsprofessions Højskole) og www.phmetropol.dk/praksishuset (Praksis- og Innovationshuset).

Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol) har været medlem af Welfare Tech siden juli 2017.

Læs også DigiRehab er månedens profil i juni

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png