2018-08-28-Musikalsk-pause-med-mindsker-stress-og-uro-hos-demente-.jpg

Musikalsk pause mindsker stress og uro hos demente

Sansestimulerende musik oplevet gennem en musikpude kan forbedre dementes borgres oplevede tilstand med mere end 16 % viser en ny brugerundersøgelse. Men effekten afhænger i høj grad af situationen og fagpersonalets tilgang.

Musik er andet og mere end underholdning, gode stunder og fælleskab. Forskning viser, at musik også har en utrolig evne til at påvirke vores humør, vække minder, fremkalde følelser, reducere angst, skabe ro, mindske søvnproblemer og i nogle tilfælde ligefrem lindre smerter. Det gør musik og musikterapi særligt velegnet til pleje af mennesker med demens.   

På demensplejecenteret Tinghøj i Hammel i Favrskov Kommune har demente beboere siden sensommeren 2017 kunne benytte en musikpude med tilhørende musikprogrammer fra skaberne bag MusiCure. Musikken og puden har hjulpet beboerne med at slappe af i situationer, hvor de har været urolige, og forblive afslappede efter terapisessioner.   

De positive individuelle oplevelser med MusiCure-puden har skabt baggrund for en nærmere undersøgelse af, hvordan plejecenteret kan opnå større udbytte af puden, så flere beboere kan få glæde af musikkens effekt. I foråret 2018 blev en brugerundersøgelse sat i gang med særligt fokus på tre ting: Hvad er de længerevarende effekter ved en skemalagt brug af musikpuden? Hvilke brugerprofiler kan opnå positive effekter? Og hvilke pædagogiske tilgange skal benyttes for at borgere oplever effekt?  

- Formålet med brugerundersøgelsen var at teste anvendelsen af MusiCure-puden og den evidensbaserede musik over længere tid. Resultaterne af den samlede undersøgelse er nu offentliggjort i en 20 siders rapport samt i en kortfattet brugervejledning, siger Inge Mulvad Eje fra MusiCure. 

Tilpasses borger og situation  

Over fire uger er i alt 12 MusiCure-puder blevet dokumenteret benyttet 154 gange i sammenlagt 51 timer. Det svarer til lidt over 5,5 time pr. beboer. De demente borgeres oplevede tilstand er i samme periode blevet forbedret med 16,4%. Omvendt har undersøgelsen ikke kunne fastsætte en generel brugerprofil over hvem der særligt kan have gavn af puden, ligesom skemalagt afbenyttelse heller ikke kunne anbefales.   

- Musikpudens effekt afhænger i høj grad af, hvilke situationer borgerne benytter puden i, samt hvilke pædagogiske tiltag, der tages for at skabe ro om borgerne. Undersøgelsen afspejlede også, at personalets kendskab til den enkelte borger er nødvendigt for at kunne opnå en god effekt hos flere borgere, fortæller Inge Mulvad Eje.   

Undersøgelsen viser også, at teknologien ikke kan stå alene eller erstatte andre tilbud. Den kan bruges som et stimulerende værktøj til at skabe ro ved individuelle borgere – og dermed give en bedre hverdag for både borgere, pårørende og personalet omkring den demente.  

Se rapporten fra Favrskov Kommune   

Rapporten er udarbejdet af cand.polyt Lærke Kaae Pedersen, projektmedarbejder i velfærdsteknologi, Favrskov Kommune.   

Oplev musikpuden fra MusiCure

I efteråret 2018 tager MusiCure på “roadshow” i samarbejde med bl.a. Wellness Nordic og lægger også vejen forbi Welfare Techs lokaler i Odense. Her præsenteres teknologien og de opstigtsvækkende resultater fra brugertest og brug af musikpuden. Der vil også være mulighed for at se og prøve teknologien på årets WHINN-konference i Odense Congress Center, den 10. – 11. oktober 2018.  

Roadshow: ​Odense 30.10.2018 - Hvordan bruges musik og billeder til gavn for mennesker med demens

Roadshow: København 06.11.2018 - Hvordan bruges musik og billeder til gavn for mennesker med demens

Roadshow: Kolding 14.11.2018 - Hvordan bruges musik og billeder til gavn for mennesker med demens 

Roadshow: Aalborg 15.11.2018 - Hvordan bruges musik og billeder til gavn for mennesker med demens

Eksempler på brug af musikpuden  

Dagvagt:  

  • Rolig vækning af borgere der har meget uro eller er aggressive om morgenen  
  • Stimulis og afslapning i dagtimerne mellem aktiviteter  
  • Forhindre eskalering af en aggressiv situation  
  • Skabe relationer mellem borgere og personale/pårørende  

Aftenvagt:  

  • Berolige borgere ved sengetid  
  • Stimulis og afslapning  
  • Forhindre eskalering af en aggressiv situation  
  • Skabe relationer mellem borgere og personale/pårørende  

Nattevagt:  

  • Berolige borgere der står op om natten og få dem til at sove  
  • Forhindre eskalering af en aggressiv situation  

Om MusiCure 

MusiCure Puden er en specielt designet komfortabel 'memory foam' skumpude med særligt udviklede indbyggede højttalerkabinetter og tilhørende MP3-afspiller. Den evidensbaserede MusiCure musik er skabt af komponist Niels Eje med inspiration fra professor og overlæge Dr.med. Lars Heslet og har en afslappende og stressnedsættende effekt. Mere end 20 internationalt publicerede videnskabelige studier, af uafhængige forskere, har evalueret musikkens effekt for mange patientgrupper på sygehuse, herunder psykiatriske patienter og patienter før og under en operation. Puden og musikken er indtil videre ikke videnskabeligt undersøgt for borgere med demens, men brugerundersøgelsen i Favrskov Kommune har givet inspiration til nye studier med puden i andre regioner.  

Læs mere Sansestimulation til sundhed    

MusiCure er medlem af Welfare Tech. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png