• Forside >
  • Nyheder >
  • Målbar og motiverende genoptræning i Aarhus - fra prototype til storskala
2018-12-10-Målbar-og-motiverende-genoptræning-i-Aarhus---fra-prototype-til-storskala.jpg

Målbar og motiverende genoptræning i Aarhus - fra prototype til storskala

Aarhus Kommune har siden 2014 samarbejdet med virksomheden Robofit ApS omkring udvikling af en skuldergenoptræningsrobot. En robot, som både assisterer terapeuterne i genoptræningsforløbet og motiverer borgerne. Et prototypeprojekt fra 2016 har i dag udviklet sig til implementering i storskala, og genoptræningsrobotten, Robofit, bruges nu i hver sundhedsenhed i Aarhus Kommune.

Robofit har over to prototypeforløb samarbejdet med Aarhus Kommune om udviklingen af en genoptræningsrobot. Resultatet er en skuldergenoptræningsrobot, som i dag er implementeret i storskala i Aarhus Kommune. Første prototypeprojekt blev igangsat i 2014, mens et mere uddybende prototypeforløb blev gennemført i løbet af 2016 på Aarhus Kommunes Ortopædiske Genoptræningscenter (OGC). Gennem begge forløb har der været tæt sparring mellem kommune og virksomhed. Noget begge parter ser som kilden til, at det teknologisk komplekse system, som Robofit består af, er nået det niveau, det er i dag, indenfor en så relativ kort årerække. 

- Lige siden vi startede udviklingen af Robofit har formålet været, at skabe et redskab, der kunne hjælpe borgere hurtigst muligt tilbage til deres normale hverdag – uden smerter og uden begrænsninger i deres førlighed. Vi har været klar over, at terapeuterne er afgørende for at kunne give den tilsigtede værdi. Uden det afgørende samarbejde med Aarhus Kommune, deres terapeuter og borgere, var Robofit slet ikke det produkt vi ser i dag, siger Jesper Heltzen, direktør i Robofit ApS.

Testforløb med borgere og terapeuter 

Udviklingen er foregået i et iterativt udviklingssamarbejde, hvor udviklingsteamet hele tiden har kunne integrere den feedback, de har fået fra terapeuter og borgere i løsningen. Denne type samarbejde skaber ikke kun værdi for virksomheden. Det er også værdiskabende for kommunen, der får mulighed for at arbejde med innovativ teknologi på en ny måde. 

- For os i Aarhus Kommune har det været en rigtig spændende proces, fordi vi har været med at forme et produkt, som passer til praksis. Produktet er formet af vores borgere og terapeuter, hvilket har øget værdien for alle. Det er ikke bare et skrivebordsprojekt langt fra virkeligheden, siger Ida Munk Sandegaard Skyt fra Aarhus Kommune, som har været projektleder på prototypeforløbet, og siden på det videre storskalaprojekt. 

For en virksomhed som RoboFit er målet med et kommunalt samarbejde både input og sparring på produktudviklingen men også løbende produkttest. For kommunen handler det typisk om at tilføje værdi til borgere, terapeuter og kommunen som helhed. I prototypeforløbet er testen af Robofit gjort mulig gennem Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje, VTU. 

- For Aarhus Kommune er målet med et VTU-projekt at øge borgenes selvhjulpenhed og livskvalitet, forbedre arbejdsgang ved at gøre arbejdet nemmere og bedre for terapeuter, samt forbedre økonomien for kommunen. Det at følge robotten og virksomheden fra stadiet på OGC (Aarhus Kommunes Ortopædiske Genoptræningscenter, red.) til der, hvor det er nu, er uden tvivl et samarbejde, som både kommunen og virksomheden får meget værdi ud af, siger Ida Munk Sandegaard Skyt.

Rapport dokumenterer effekter

Den Velfærdsteknologiske Udviklingspulje blev brugt til opsætningen af Robofits andet prototypeforløb på Ortopædisk Genoptræningscenter, som blev afsluttet i november 2016. Herefter blev der udarbejdet en dybdegående rapport af Aarhus Kommune for at dokumentere effekten af Robofit hos de borgere, der havde anvendt robotten i deres genoptræningsforløb som supplement til de konventionelle træningsredskaber. 

Her er tre af rapportens konklusioner:

  • Øget compliance. Forskning viser, at compliance typisk ligger på ca. 30% i genoptræningsforløb ved hjemmetræning. Borgere, der trænede med Robofit, havde en compliance på 85,9%. Tilstrækkelig træning, efter terapeutens instruktioner, er en velkendt og ofte frustrerende udfordring for private og kommunale fysioterapeuter, da korrekt træning er kilden til at få borgere hurtigt gennem deres genoptræningsforløb. Den øgede compliance blandt borgere, der trænede med Robofit, er måske derfor det mest afgørende resultat, der blev påvist i prototypeforløbet. 
  • 12 borgere i forløbet var på sygedagpenge. For at benchmarke denne gruppe op mod andre, blev der trukket data fra en sammenlignelige gruppe, som tidligere havde trænet på Ortopædisk Genoptræningscenter. Benchmarken viser en reduktion af sygedagpengeforløbet på 50% for de borgere, der trænede med Robofit. 
  • Øget kvalitet i genoptræningen gennem præcise målinger af borgernes funktionsniveau i skulderen. Robofit leverer gennemsigtighed og objektive data, som terapeuterne kan bruge til planlægge genoptræningen løbende. Aarhus Kommune har erfaret at terapeuter kunne bruge Robofit som et objektivt redskab, til at vurdere, hvornår forløbet krævede nye tiltag; eksempelvis at sætte ind med styrketræning.

Input til forbedringer

En motivationsfaktor for både borgere og terapeuter, er muligheden for at få data omkring, hvordan genoptræningen skrider frem, og hvorvidt de opstillede genoptræningsprogrammer fra fysioterapeuterne bliver overholdt at borgerne. Dette gøres gennem de træningsrapporter, Robofit genererer. Dette var ikke en del af det oprindelige systemdesign, men er et eksempel på, hvordan erfaringerne fra terapeuter og borgere har sikret kvalificeret udvikling af produktet.

Terapeuter kan normal vis ikke se, hvordan borgeren har haft det siden sidste konsultation. Men med den nye information fra Robofit er det meget nemmere at planlægge næste møde med borgeren, viser erfaringer fra Aarhus Kommune.

Implementering i storskala

Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommunes har fået finansiering til at køre samarbejdsprojektet videre i storskala via VTU-puljen. Forløbet er stadig i gang, og fortsætter ind i 2019. Målet for både Robofit og Aarhus Kommune er fortsat at bruge hinanden som aktive sparringspartnere i implementeringsprocessen, og sikre gensidig succes med forløbet. 

- At implementere et produkt i så stor skala, som det er udrulle i hele kommunen, kræver noget andet og mere end det vi har oplevet ved implementeringen på de enkelte centre. Men vores tilgang til samarbejdet den samme: Tæt og åben dialog, samt at anvende vores forskellige kompetencer rigtigt. Både dem fra styregruppen i Aarhus Kommune ved Center for Velfærdsteknologi, og dem i vores eget team fra vores fysioterapeut, implementeringskonsulent og vores tekniske team, siger Jesper Heltzen.

Robofit og Aarhus Kommune er medlem af Welfare Tech.

Billede: Robofit. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png