• Forside >
  • Nyheder >
  • Nyt nordisk samarbejde skal hjælpe nordisk sundhedsteknologi til Tyskland
DCH4.0_project image.jpg

Nyt nordisk samarbejde skal hjælpe nordisk sundhedsteknologi til Tyskland

Welfare Tech er med i et nyt nordisk samarbejde, der over 13 måneder tilbyder virksomheder indsigt og afklaring på det tyske marked for sundheds- og plejeteknologi. Projektet har modtaget 2 millioner kroner fra Nordic Innovation og støttes af de nordiske statsministre under initiativet Nordic Solution to Global Challenges.

De nordiske lande er langt fremme med digitale sundhedsløsninger og blandt de første i verden, som for alvor har taget sundheds- og plejeteknologi i brug. Med et offentligt finansieret velfærdssystem og høje krav til sundheds- og plejetilbud, har de nordiske lande tidligt gjort nytte af teknologiens muligheder og sammen med virksomheder udviklet og implementeret nye digitale løsninger og plejeteknologier til effektivisering og modernisering af den offentlige sundhedspleje.    

Nu er fem nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, gået samme om at hjælpe virksomheder, der står med digitale sundhedsløsninger og plejeteknologier, ind på det tyske marked. 

- Tyskland har en af de hurtigst voksende befolkninger i Europa med stadig flere ældre borgere, og landet står med akut mangel på sundheds- og plejepersonale. Det rummer store muligheder for nordiske virksomheder, der udvikler sundheds- og plejeteknologi. For selv om Tyskland er et modent teknologimarked, er landet først nu ved at få øjnene op for, hvordan digitalisering, automation, robotter og andre teknologier kan løfte kvaliteten og lette arbejdsgangene i sundheds- og plejesektoren, siger Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech.  

Struktureret forløb over 13 måneder

Det nordiske samarbejde, der har fået navnet Digital Health & Care 4.0, ledes af fem nordiske erhvervsklynger: Welfare Tech i Danmark; Business Region Göteborg i Sverige; Norwegian Smart Care Cluster i Norge; Oulu Health i Finland; og Innovation Centre Iceland i Island. Sammen med en tysk klynge, Gesundheitswirtshaft Hannover, vil de fører virksomheder, der interesser sig for det tyske marked, gennem et struktureret og afklarende forløb over 13 måneder.

Gennem seminarer og webinarer vil virksomheder får indsigt i de tyske markedsforhold og opbygningen af den tyske sundheds- og plejesektor. Et studiebesøg i Tyskland vil give et førstehåndsindblik i behovene på tyske hospitaler og plejecentre, og virksomhederne vil få mulighed for at udbygge deres personlige netværk i både Tyskland og Norden og opbygge relationer til potentielle tyske samarbejdspartnere. 

Undervejs vil virksomhederne få sparring på deres produkter fra tyske eksperter, inden deltagerne afslutningsvist udstiller deres løsninger på en fælles nordisk stand på en førende tysk messe. 

- Nordiske løsninger står stærkt i udlandet. Vi har arbejdet med Tyskland gennem flere år og oplever en stigende interesse for digitale løsninger som følge af nye reformer i den tyske plejesektor. Markedet er stort og potentielt lovende. Men det er også et vanskeligt marked, siger Lars Jessen, Managing Director i Life-Partners, som gennem de seneste år gjort sig gode erfaringer med det tyske marked.

- Man skal sætte sig grundigt ind i den sociale kultur og virksomhedskultur. Der er store forskelle på os i Norden og Tyskland! Det er helt afgørende, at man mestrer sproget og opbygger stærke relationer til lokale aktører. En struktureret tilgang til markedet med sparring fra eksperter kan give genvej til markedet og forhindre, at man begår de typiske begynderfejl. Og så kan netværk til såvel tyske som nordiske partnere vil være et værdifuldt afsæt til en markedsintroduktion, siger Lars Jessen. 

Politisk og økonomisk opbakning

Det nordiske samarbejde møder stor opbakning. Statsministrene i de fem nordiske lande støtter projektet under initiativet Nordic Solution to Global Challenges, mens Nordic Innovation støtter projektet med 2 millioner kroner. De første aktiviteter går i gang i februar 2019.

- Tyskland er ikke noget let marked, men ingen tvivler længere på, at Tyskland gå i retning af digitalisering og stigende brug af teknologier for at sikre kvaliteten i sundhed og pleje for en stor aldrende befolkning. Og det kan vise sig at være strategisk vigtigt for virksomhederne at være til stede i Tyskland og have de rigtige partnere, når markedet for alvor bryder, siger Karen Lindegaard.

Virksomheder der er interesseret i at deltage i forløbet eller som ønsker at vide mere om projektet, Digital Health & Care 4.0 kan kontakte Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk.

Læs mere om Digital Health & Care 4.0 

Partnere i projektet

Life-Partners er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png