• Forside >
  • Nyheder >
  • Welfare Tech får bevilling på 4,5 millioner kroner og forlænger OPI-projekt
Dialog-og-erfaringer.jpg

Welfare Tech får bevilling på 4,5 millioner kroner og forlænger OPI-projekt

Projektet Erhvervsrettet OPI, som udløber med udgangen af 2018, forlænges gennem nyt projekt: Triple Helix OPI. Projektet skal være en fokuseret indsats for at styrke samarbejdet mellem de tre aktører: det offentlige (sygehuse, kommuner, regioner m.v.), virksomheder og videninstitutioner. Region Syddanmark har bevilliget forlængelse af projektet, som løber frem til 31.12.2021.

Triple Helix OPI skal videreføre og videreudvikle det arbejde, der er forgået i Erhvervsrettet OPI (OPIguide.dk). Projektet skaber fri adgang for virksomhederne til viden og værktøjer til fx implementering, brugerinddragelse og samarbejde med videninstitutioner.

Succesfuldt OPI-samarbejde mellem tre aktører

Det er i krydsfeltet mellem de tre aktører at Triple Helix OPI skaber værdi: hvor det offentlige kender de behov, der er, virksomhederne kender de teknologiske muligheder og videninstitutionerne kender den nyeste teknologiske viden og forskning.

- Det handler ikke om, hvilke teknologier virksomhederne kan udvikle, men om at udvikle og implementere de teknologier, det offentlige vil og kan bruge. Teknologier, som skaber vækst for virksomheder, effektivisering for samfundet og livskvalitet for borgerne, siger Dorte Malig Rasmussen, seniorkonsulent og projektleder Erhvervsrettet OPI/Triple Helix OPI.

Triple Helix OPI leverer relevante værktøjer, som hjælper til succesfuldt OPI-samarbejde mellem de tre aktører. Projektets aktiviteter kan betragtes som bagvedliggende, og som noget der understøtter det offentliges, virksomhedernes og videninstitutionernes forudsætninger for og kompetence til at udvikle, teste og samarbejde om at løse velfærdsudfordringer:

- På den måde vil virksomhedernes produkter være langt mere anvendelige og kvaliteten bedre, idet produkter er udarbejdet sammen med den efterfølgende direkte aftager. Det forøger samtidigt virksomhedernes mulighed for at sælge produktet efterfølgende, siger Dorte Malig Rasmussen.

I Triple Helix OPI tilføres løbende nye værktøjer og cases (OPIguide.dk), og der vil blive arrangeret tematiske seminarer, events, workshops og webinarer. Samtidig vil projektet tilbyde guides og vejledning om OPI til både private virksomheder og offentlige aktører over hele landet indenfor forretningsområdet sundheds- og velfærdsteknologi.

Hvad er OPI?

Offentlig-Privat Innovation (OPI) er en samarbejdsform til at udvikle nye innovative løsninger til den offentlige sektor. I et OPI-samarbejde indgår en offentlig organisation, der står med en udfordring og en virksomhed, der har kompetencer til at udvikle løsningen. Sammen udvikler parterne nye løsninger og inddrager undervejs både personale og borgere.

Besøg OPIguide

Fakta om Erhvervsrettet OPI – Triple Helix OPI

  • Erhvervsrettet OPI har været en videreudvikling af OPIguide.dk, som blev etableret med nationale midler. Welfare Tech overtog opgaven i 2015 med midler fra Syddansk Vækstforum og Erhvervsstyrelsen.
  • Projektet vil fremadrettet hedde Triple Helix OPI og vil være endnu en videreudvikling af det oprindelige projekt, som afsluttes med udgangen af 2018.
  • Projektet Triple Helix OPI er bevilliget 4,5 millioner kroner, som skal understøtte kommende aktiviteter til gavn for virksomheder, offentlige og videninstitutioner.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png