• Forside >
  • Nyheder >
  • 9000 testforløb hjælper ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet
2018-02-01 9000 testforløb Come-back.jpg

9000 testforløb hjælper ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet

Gennem halvandet år har Come-back kørt mere end 9000 testforløb, som grundlag for dokumentation af effekten af det evidensbaserede screeningsværktøj Inducas Sygemelding, Inducas Kontanthjælp og Inducas Unge. Flere kommuner bruger Inducas Sygemelding og andre vil nu implementere og bruge systemet i forbindelse med kontanthjælp og unge.

Inducas Kontanthjælp og Inducas Unge hjælper både sagsbehandleren på jobcentret og borgeren allerede inden den første samtale. Værktøjet giver også mulighed for progressionsmåling – som også er vigtig for ledelsen i jobcentrene. Ledelsen får et effektivt og målbart overblik over indsatsen med borgeren.

60 spørgsmål giver svar til den gode samtale

Et spørgeskema med 60 spørgsmål bliver udfyldt af borgeren hjemme i trygge rammer. Det giver borgeren mere empowerment: hjælp til at se egne ressourcer og blive inddraget så meget som muligt i processen.

- Inducas Kontanthjælp er reelt et dialogværktøj, som gør den svære samtale for borgeren nemmere. Spørgsmålene er allerede stillet – og besvaret - INDEN samtalen med sagsbehandleren på jobcentret, fortæller Flemming Hansen, direktør i Come-back.

- Det er ofte nemmere at være ’ærlig’ med computeren eller papiret med spørgsmål end en myndighedsperson. Derefter kan sagsbehandleren give sin professionelle vurdering og sammen med borgeren finde den bedste løsning på en evt. ’livskrise’, som fx ledighed, fortsætter Flemming Hansen.

Forskning giver dokumentation af effekt

Gennem forskning har Come-back nu dokumentation for, at værktøjet virker. Forskere fra SDU samt eksterne konsulenter har indsamlet og behandlet data fra de over 7000 testforløb fra Inducas Sygedagpenge og 2000 fra Inducas Kontakthjælp og Unge (borgere hhv. over og under 30 år, red.). Resultaterne peger foreløbigt på, at borgere som deltager i forløbet er kommet tættere på arbejdsmarkedet.

- Inducas Kontanthjælp og Inducas Unge er et værdifuldt værktøj for både medarbejderen på jobcentret og for ledelsen, som kan komme med en bedre vurdering af effekten af indsatsen omkring den enkelte borger, fortæller Flemming Hansen.

- Derudover er ledelsesinformationen, som genereres på baggrund af besvarelserne, værdifuld viden for ledelsen, når tilbudsviften skal vurderes og de personalemæssige ressourcer fordeles, pointerer Flemming Hansen.

1,5 mio fra OPI-puljen og et stærkt samarbejde med kommuner

Uden midlerne fra OPI-puljen tilbage i 2016 og villigheden fra de involverede kommuner i forbindelse med udviklingen af screeningsværktøjet, var Inducas Kontanthjælp og Inducas Unge nok ikke blevet til noget. Det er Flemming Hansen overbevist om.

- Vi har kun fået positiv respons fra både medarbejdere og ledelse fra de kommuner, som har været med til at teste. Det kan vi så bruge til videreudviklingen af værktøjet. Det er meget værdifuldt for os, fortæller Flemming Hansen omkring samarbejdet med kommuner, medarbejdere og deres ledelse.

Læs mere: OPI-udviklingsprojektet bag Inducas Kontanthjælp

De 60 spørgsmål er udviklet i et OPI-samarbejde mellem Come-back, Syddansk Universitet og forskere, samt testpersoner fra flere danske kommuner. Heriblandt sagsbehandlere fra Esbjerg, Furesø, Ærø, Sorø m.fl.

De første licenser er allerede solgt og Come-back har derudover aftaler med de næste 20 kommuner i 2018 rundt om i hele landet om en fremvisning af Inducas Kontanthjælp og Inducas Unge.

Har du spørgsmål eller ønsker en aftale om fremvisning af det evidensbaserede screeningssystem, så kontakt Mette Stryhn, tlf. 28 10 80 53 eller ms@come-back.dk.

Fakta om empowerment

  • Empowerment betyder kort: Evnen til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og egen situation
  • Empowerment indgår i reformen for kontanthjælpssystemet som en del af et forsøg i 2014. Formålet med forsøget skulle: ”…inddrage viden om empowerment og derigennem understøtte jobcentrenes arbejde med at sikre borgeren indflydelse på sig egen situation”.

Kilde: Projekt om empowerment for unge og personer over 30 år www.star.dk

Læs også: 5 gode råd fra Applikator hvis du vil søge midler fra OPI-puljen

Videreudviklingen af Inducas Sygemelding, Inducas Kontanthjælp og Inducas Unge er finansieret af midler fra Syddansk OPI-pulje, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Come-back er medlem af Welfare Tech.

Foto: Pexels.com

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png