2018-02-26 Hvorfor skal kommunerne nu fokusere på forebyggelse.jpg

Hvorfor skal kommunerne (nu) fokusere på forebyggelse?

Forekomsten af kroniske sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft er høj. Fremtidens sundhedsindsatser skal i højere grad fokusere på sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunerne har en stor rolle i at forebygge indlæggelser og genindlæggelser i samarbejde med sygehuse og praktiserende læger.

Borgernær forebyggelse

Der er et kæmpe pres på det danske sundhedsvæsenet. Der skal spares penge samtidig med, at der bliver færre og færre hænder til de flere og flere ældre. For at holde borgere raske og patienter ude af sygehusene skal der større fokus på forebyggelse end hidtil. Her har kommunerne en stor rolle og stort potentiale for at forebygge indlæggelse og genindlæggelser.

Tal viser at kommunerne i ældreplejen er i kontakt med over halvdelen af de ældre over 65 år, der indlægges med en forebyggelige indlæggelse. For genindlæggelser er det 31%, som kommunerne har været i kontakt med. I følge KL (Kommunernes Landsforening) er tiden nu inde til at opgaven for borgerens sundhed skal forankres i borgernes nærmiljø med kommuner og praktiserende læger som centrale aktører men i tæt samarbejde med specialister på sygehusene. Som de siger i deres udspil Forebyggelse for fremtiden, har vi slet ikke råd til at fortsætte med at behandle os ud af udfordringerne. I stedet skal vi styrke danskernes muligheder for et godt og sundt liv.

Digitale løsninger som motivationsmidler

De velkendte faktorer, der spiller ind på folkesundheden er kost, rygning, alkohol og motion, men også mental - og social sundhed har stor betydning. Der mangler generelt ikke viden om, hvad der er sundt. Men det er utrolig svært at ændre folks vaner. Derfor er der blandt andet brug for løsninger, som sundhedsapps og andre digitale løsninger, som kan motivere og fastholde folks livsstilsændringer hen imod en sundere livsstil.

- Der er rigtig gode muligheder for at forbedre folks sundhed med de mange digitale sundhedsløsninger, men det stiller nye krav til viden og kompetencer hos sundhedsvæsenet. Både når borgere og patienter selv erhverver sig og bruger sådanne løsninger og når eksempelvis kommunerne stiller løsninger til rådighed for borgerne, siger seniorkonsulent Jeannette Eis.

LIVA-platformen er en af de digitale platforme, som har til formål at hjælpe borgere med at ændre livsstil. Den bruges af flere end 15 kommuner som supplement eller erstatning til de fysiske forløbsprogrammer med kroniske patienter som diabetikere, hjertepatienter, KOL og overvægtige.

- Formålet med vores platform er at kommunerne kan nå ud til endnu flere borgere for de samme ressourcer. De kommunale vejledere bruger platformen som et værktøj i deres samarbejde med borgerne om at ændre livsstil. Der er mulighed for at vejlederne kan følge med og motivere i forløbet, siger kundedirektør Henrik Gundsø fra LIVA Healthcare, og fortsætter:

 - Det centrale er at de sammen med borgeren finder den eller de faktorer, som den enkelte med fordel kan ændre, eksempelvis vægttab. Forskningsresultater har vist, at vores platform kan give diabetikere, der har brugt platformen i mere end 3 måneder et vægttab på næsten 6 kg.

En anden digital platform, som også arbejder med at motivere til - og fastholde positive livsstilsændringer, er udviklet af virksomheden 7peaks. De har en platform, som har til formål at skabe sunde digitale fælleskaber, der omfavner alle KRAM faktorerne (Kost Rygning Alkohol Motion), hvor brugerne selv kan vælge hvor de vil sætte ind, og de bliver guidet og motiveret til at fastholde de sunde vaner, hele vejen til mål.

- Vores filosofi er, at alle skal kunne være med og at sundhed ikke blot kan måles på, om du går 10.000 skridt eller spiser 6 stk. grønt dagligt. Vores indsats består af fire kerneingredienser i form af teknologi, gamification, faglighed og skræddersyet kommunikation, som er samlet i et app-univers, der tilpasses hver enkelt virksomheds eller organisations specifikke udfordringer, siger direktør Jesper Nyholm fra 7Peaks, og fortsætter:

- Vi har på nuværende tidspunkt hjulpet flere end 250.000 danskere igennem sunde forandringer med dokumenterbare resultater, blandt andet i form af markant lavere sygefravær og reduktion af stress. Endnu mere interessant er det, at 70% af vores deltagere, har fastholdt eller forbedret deres sundhed, når vi måler 12 måneder efter sidste kampagnedag.

Invitation til dialogmøde: Forebyggelse og adfærdsændring med digitale løsninger

Er forebyggelse og sundhedsfremme på jeres agenda i din kommune, på dit sygehus, i din region eller interesseorganisation? Og kan du nikke genkendende til nedenstående emner?

  • Tidlig opsporing
  • Forebyggelige indlæggelser
  • Det borgernære sundhedsvæsen
  • Forebyggelse på tværs af sektorer

Odense Kommune, CoLab Odense, Erhvervsakademi Lillebælt (EAL) og Welfare Tech inviterer d.14. marts 2018 kommuner, sygehuse, videninstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede til dialogmøde om digitale løsninger målrettet sundhedsfremme og forebyggelse. 

Se program og tilmeld dig gratis her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png